ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εισήγηση και προτάσεις για το θέμα της δημιουργίας του Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αποσελέμης, Λαγκάδα
Λάσιον Κοινόν , Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2005

Λάσιον Κοινόν
Κίνηση Πολιτών Λασιθίου

Εισήγηση και προτάσεις για το θέμα της δημιουργίας του φράγματος Αποσελέμη

κ.κ. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι:

Το Φράγμα Αποσελέμη είναι μια ιστορία που ξεκινά από το 1962 διατρέχει τη περίοδο της χούντας -όπου οι διαδικασίες φέρουν και την υπογραφή του Παττακού- συνεχίζει να ταξιδεύει βαθειά μέσα στη μεταπολίτευση μέχρι το 1996 όπου με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ- Υπ. Γεωργίας 82663/ 28-8-96 δόθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ν.Σ. Λασιθίου που απέρριψε τη Μ.Π.Ε. αποδεχόμενο την εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και για τους κρίσιμους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή και που σήμερα επαληθεύονται πλήρως.

Η Πολιτεία μέσα από αυτές τις δεκαετίες δεν μπόρεσε να προγραμματίσει, να μελετήσει επιστημονικά να αποκλείσει τους κινδύνους και να πείσει τη κοινή γνώμη για ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα που μπορεί να αποδειχθεί ως το μεγαλύτερο έγκλημα στην οικονομία και το περιβάλλον.

Μας προκαλεί θλίψη αυτό το κορυφαίο και ενδεικτικό γεγονός του τριτοκοσμικού τρόπου λειτουργίας του Ελληνικού Κράτους, μαζί και φόβο και ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον για κάθε επίσημο φορέα του, που προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο και εφησυχαστικά.

Σήμερα ως Ν. Σ. που εκπροσωπούμε με τον πλέον αντιπροσωπευτικό –πολιτικό τρόπο τα συμφέροντα των Λασιθιωτών έχουμε αυξημένες ευθύνες γιατί πρέπει να διαμορφώσουμε τη σωστή θέση μέσα από μια κατάσταση ελλιπούς ενημέρωσής μας, απόκρυψης των πραγματικών δεδομένων και να παλέψουμε για τη προστασία του περιβάλλοντος και της οικονομίας της περιοχής μας όταν πρωτίστως γι΄ αυτά από το Σύνταγμα ορίζεται και καθίσταται υπεύθυνη η πολιτεία.

Κοι Σύμβουλοι.

Ήδη από το 1994 (που η Μ.Π.Ε απορρίφθηκε από το Ν.Σ.) η διαδικασία δημοπράτησης του Φράγματος τελεί υπό τις συνθήκες πλήρους παραβατικότητας κατά το περιβαλλοντικό νόμο (μη διασφάλιση κινδύνων) και υπό συνθήκες αντιδημοκρατικής δεοντολογίας και κατά το Σύνταγμα ( μη ουσιαστική ενημέρωση ,μη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας). Ειδικότερα μετά την ως άνω ΚΥΑ του 1996 όπου δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η όλη διαδικασία έως τις μέρες μας τελεί επί πλέον και υπό τις συνθήκες της παραβατικότητας των όρων 13 (προδιάνοιξη της παραλλαγής του επαρχιακού δρόμου προς οροπέδιο ), 23 (διασφάλιση απαιτούμενων νερών οροπεδίου), 25 (καταλληλότητα νερού Οροπεδίου), 31 (εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης υδρολογικής λεκάνης οροπεδίου ), 34 (μελέτη αναγκών ύδρευσης Αγ. Νικολάου) κ.τ.λ. που αφορούν μόνο το Νομό ενώ και για τη περιοχή Ηρακλείου (Χερσόνησσος) υπάρχουν επίσης όροι που δεν τηρούνται.

Είναι απαράδεκτο για ένα τόσο κρίσιμο έργο να μην έχουν προηγηθεί εκτεταμένες υδρογεωλογικές μελέτες και από διαφορετικούς μελετητές, πανεπιστήμια και τις ίδιες τις υπηρεσίες του Κράτους, ώστε στο τέλος μετά βεβαιότητας να μπορούν να πιστοποιηθούν οι τρεις βασικές υδρολογικές προϋποθέσεις:

- Πόσα είναι τα πραγματικά κατακρημνίσματα σε Καθαρό και Λασίθι.

- Πόση είναι η εκτόνωση στο Χώνο

- Πόσα νερά του Χώνου θεωρούνται χαμένα (δηλαδή σε σύντομο χρόνο χωρίς άλλη περιβαλλοντική λειτουργία να καταλήγουν στη θάλασσα).

Το μικρό πείραμα ιχνηθέτησης που έγινε το 2003 και το απέκρυβαν επί 2 έτη ήταν αρκετό για να καταδείξει το μέγεθος της επαπειλούμενης καταστροφήςκαι γι΄ αυτό απέφυγαν να το επαναλάβουν σε μεγαλύτερη κλίμακα διότι θα πιστοποιούσε το λογικώς εξόφθαλμο: Τα νερά του Χώνου δεν είναι χαμένα.
 
Είναι απαράδεκτο να συντάσσουν μελέτη για τις ανάγκες του Αγ. Νικολάου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους δύο βασικές αναπτυξιακές προϋποθέσεις:

-Πόσο θα κοστίσει η μεταφορά του νερού από το Ηράκλειο.

-Ποια η οικονομική καταστροφή από την τυχόν αχρήστευση των πηγών, των γεωτρήσεων και των υδροφορέων από τους οποίους έως σήμερα επιτυχώς επιβιώνει η περιοχή.

-Ποιο θα είναι μετά από αυτά το αθροιστικό κόστος (έλλειψη και ακρίβεια βασικού αγαθού) στην ανάπτυξη της περιοχής (ή μήπως δεν τη θέλουν άλλο όπως και με τα 20 στρέμματα…)

Είναι απαράδεκτο να μη γίνεται λόγος στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις ανάγκες σε νερό και τις επιπτώσεις του οροπεδίου Καθαρού, όπου τελευταία το ΥΠΕΧΩΔΕ αποκαλυπτικά ρωτούσε εγγράφως αν οι δεσμεύσιμες ποσότητες του προγραμματιζόμενου μικρού φράγματος εκεί είναι από τα νερά του Αποσελέμη, που σημαίνει ότι στη πράξη δεν θα αφήσουν σταγόνα και θα ισχύσει η αρχική μελέτη που προέβλεπε πλήρη αποξήρανση με προσαγωγό διώρυγα και κοιτοποίηση – ευθυγράμμιση των ποταμών στα οροπέδια.

Είναι απαράδεκτο να μην έχει ακόμη συνταχθεί (η ΚΥΑ έβαζε όριο τη 31-10-96) η κρίσιμη μελέτη διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης Οροπεδίου Λασιθίου, να μη γνωρίζουμε το σχέδιο περιοριστικών όρων κ.τ.λ. που θα αποσκοπούν στην αποφυγή μόλυνσης, τη κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα μετά τη λειτουργία των αποξηραντικών έργων κ.τ.λ. για να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο στο μέλλον θα επιβιώνει και θα αναπτύσσεται το οροπέδιο Λασιθίου, τις βλάβες και τα ωφελήματα.

Είναι απαράδεκτο να δημοπρατείται ένα έργο όπου σε μία μόνο σύσκεψη πρόσφατα αποδείχθηκε ότι δεν μιλάμε για 20 εκ. κ.μ. που είναι η χωρητικότητα του φράγματος (από τα περίσσα νερά του χώνου….), αλλά λόγω λαθών αυτά έγιναν μόνο 17 εκ. κ.μ. και συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε. Από θα συμπληρωθεί η ποσότητα αυτή, μήπως από την αποξήρανση Καθαρού –Λασιθίου και όλου του πεδινού τμήματος πέριξ της οροσειράς Δίκτη,

Κοι Συνάδελφοι

Έχει συμβεί το εξής πρωτάκουστο.

Το έργο του Αποσελέμη σκόπιμα υπερμετρήθηκε, υπερσχεδιάστηκε και ονομάστηκε έργο ύδρευσης Ηρακλείου προκειμένου να ανέβουν οι αμοιβές και να ενταχθεί σε πρόγραμμα της ΕΟΚ.

Πίσω από αυτά τα έργα δεν κρύβεται η γνήσια και καλοπροαίρετη επιχείρηση του κράτους για επίλυση αναπτυξιακών προβλημάτων αλλά ο υπερφίαλος πρόχειρος και επικοινωνιακού χαρακτήρα προγραμματισμός και πολιτική εξαγγελία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό βρίσκουν πρόσφορο έδαφος τα διαπλεκόμενα συμφέροντα να στήνουν το χορό των απορροφήσεων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δηλαδή των χρημάτων του απλού λαού και αγνοούν κάθε άλλη παρενέργεια εις βάρος της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Σας καλούμε να αγνοήσετε τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις για τα αντισταθμιστικά που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί και ντροπή μας να πουλάμε το πολυτιμότερο αγαθό το γλυκό πόσιμο νερό για μερικά φύκια της θάλασσας…ως μεταξωτές κορδέλες.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι πιέσεις μπορούν να ασκούνται υπέρ του έργου, όταν μάλιστα ανάδοχος εταιρεία είναι η γνωστή ΑΚΤΟΡ Α.Ε. για το χατήρι της οποίας τα διαπλεκόμενα καταργούν και τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Συντάγματος.Πίσω από την υπόθεση του φράγματος στήθηκε και η μεγάλη λεηλασία του κρατικού ταμείου με τις υπέρογκες απαλλοτριώσεις και αμοιβές δικηγόρων στη περιοχή της Λαγκάδας όπου επιχειρήθηκε με το χρήμα ως διαλυτικό οξύ να εξαγοράσουν την ανοχή των κοινωνιών. Μάταια γιατί τώρα και αυτές μπροστά στο έγκλημα αντιδρούν.

Για το Λασίθι οι αναφορές έλεγαν ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις και χρειάστηκαν μόνο μερικά //θα// για να σιωπήσει και να συμφωνήσουν οι Δήμοι η ΤΕΔΚ και να ατονίσει (κατά σιωπηρή συμφωνία)η δράση του Ν.Σ., στην υπεράσπιση της ίδιας της απορριπτικής απόφασής του 1994.

Κοι Σύμβουλοι :

Όπως γνωρίζεται ήδη από το έτος 2003 ο συνδυασμός μας πήρε πρωτοβουλίες και ανακίνησε το θέμα της αντίδρασης στο Φράγμα τουλάχιστον με τις παρούσες προϋποθέσεις, συναντηθήκαμε και ενημερώσαμε το Δ.Σ. Οροπεδίου στις 29-10-03, δώσαμε στη δημοσιότητα σχετικά κείμενα ανακοινώσεων και άρθρα, ευρισκόμαστε σε συντονισμό εδώ και 2 χρόνια με το Δήμο Χερσονήσου, υποστηρίξαμε τη θέση του Τ.Σ. Κριτσάς, Λακωνίων, της μειοψηφίας του Δήμου Οροπεδίου, παρακολουθήσαμε όλες τις συσκέψεις και σχετικές ημερίδες των οικολογικών οργανώσεων, της Νομαρχίας Ηρακλείου, του Δήμου Χερσονήσου και τέλος συνεχώς με τα από 26-1-04 , 30-6-04,28-1-05 έγγραφα αιτήματά μας προς το Πρόεδρο του Ν.Σ. ζητούσαμε το σώμα να κάμει θεματική συζήτηση και να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Χαιρόμαστε που έστω και τώρα με ήδη δημοπρατημένο το έργο γίνεται η σημερινή θεματική συζήτηση και μάλιστα με ήδη αλλαγμένη τη στάση των δήμων, της ΤΕΔΚ και της πλειοψηφίας του Ν.Σ. ο εκπρόσωπος της οποίας (κος Αναστασάκης) μας κάλυψε πλήρως στη πρόσφατη παρέμβασή του στην ημερίδα που οργάνωσε το Ν.Σ. Ηρακλείου.
 
Σήμερα δεν είμαστε μόνοι

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ενεργά και όχι μόνο τυπικά συντάσσεται μαζί μας όλο το Ν.Σ., η ΤΕΔΚ και οι άλλοι θεσμοί και προσωπικότητες του Νομού. Η υπόθεση είναι του Λασιθιώτικου Λαού, καμίας μόνο παράταξης, κανενός μόνου κόμματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Προτείνουμε:

1. Να σταματήσει άμεσα η ανάθεση του έργου, έως ότου υλοποιηθεί το δεύτερο πείραμα ιχνηθέτησης και ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι (σύνταξη κρίσιμων μελετών).

2. Να ανατεθεί από τη Πολιτεία και σε άλλο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα η έρευνα και διατύπωση συμπερασμάτων για τα πραγματικά δεδομένα, τις επιπτώσεις και τους κινδύνους και τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης του προβλήματος ύδρευσης Ηρακλείου που μέχρι σήμερα προκλητικά παραλήφθηκε.

3. Να υποβληθούν άμεσα και εμπροθέσμως όλα τα ένδικα μέσα στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, να ενημερωθεί με ειδικό υπόμνημα η αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε., να γίνουν όλες οι πολιτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.

4. Να έλθουμε σε επίσημο πλέον πλήρη συντονισμό με τη ΤΕΔΚ, Δήμους τους αντιδρώντες φορείς του Ηρακλείου και ειδικά με το Δήμο Χερσονήσου που μέχρι τώρα κρατά όλο το βάρος των θεσμικών ενεργειών , την Οικολογική παρέμβαση κ.τ.λ.

5. Να ορισθεί προς τούτο ειδική επιτροπή από Ν.Σ.

6. Να εκδοθεί σήμερα σχετικό ψήφισμα

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι
Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
Γρυσμπολάκης Εμμανουήλ
Ζερβάκης Γεώργιος
Νικολαράκης Κωνσταντίνος
Πλεξουσάκης Γεώργιος

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 88 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58218262
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.