ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 19 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ακτομηχανική και παράκτια έργα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Θάλασσα - Ακτές
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 18 Μάιος 2005

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας από τους βασικούς κανόνες ακτομηχανικής, όπως διατυπώθηκε στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ», που διοργάνωσε το Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Λιμενικών έργων), αναφέρει ότι «είναι μαθηματικώς αδύνατη η ποσοτική πρόβλεψη της ανταπόκρισης μιας ακτής με ιζήματα (άμμο) στην κατασκευή ενός απλού ή περίπλοκου συστήματος έργων».

Δεν υπάρχει μέθοδος, υπολογιστική ή εργαστηριακή, ικανοποιητικής προβλέψεως. Η εργαστηριακή μέθοδος σε φυσικό προσομοίωμα στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου είναι μια ρεαλιστική λύση, αλλά ανέφικτη για τα παράκτια έργα που υπερβαίνουν πανελλαδικά τα χίλια (τα νόμιμα).

Η εμπειρία που κατέχω προέρχεται από την ευκαιρία πού είχα στο Γραφείο Περιβάλλοντος να αξιολογήσω δεκάδες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), όπως τα αλιευτικά καταφύγια (Ροδιάς, Λέντα, Τσούτσουρα, Κερατόκαμπου, Κόκκινου Πύργου κ.λ.π), Μαρίνες σκαφών αναψυχής, όπως (Δημοτική Μαρίνα Μαλλίων, ιδιωτική μαρίνα [Ζαμπετάκη Α.Ε.], εξέδρες, υποθαλάσσια πάρκα [Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ]), επεκτάσεις ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αλλά και το παράκτιο έργο της Δ.Ε.Η στα Λινοπεράματα.

Τα περισσότερα από έργα αυτά έχουν παρουσιάσει προβλήματα, κυρίως προσάμμωσης, αντοχής στην ορμή των κυμάτων, υπερπήδησης του προσήνεμου μόλου, διαβρώσεων, μεταφοράς ιζημάτων από γειτονικές περιοχές, αλλά και ρύπανσης, εφόσον δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, για τα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα. Η απουσία ακτομηχανικής μελέτης από τα περισσότερα είναι επίσης ένας παράγοντας αστοχίας του παράκτιου έργου. Αλλά τι είναι η ακτομηχανική και πως μέσω αυτής προσεγγίζεις, όσο το δυνατόν καλύτερα την κατασκευή ενός παράκτιου έργου;

Ακτομηχανική είναι ένα επιστημονικό εργαλείο στο οποίο συσσωρεύεται η ανθρώπινη γνώση για τους μηχανισμούς, φυσικούς και ανθρωπογενείς, οι οποίοι εμφανίζονται, δρουν, μορφώνουν, παραμορφώνουν την ακτή. Βασίζεται στην θαλάσσια υδραυλική, κάνει χρήση γνώσεων θαλάσσιας ιζηματολογίας, φυσικής ωκεανογραφίας κ.ά. Χρησιμοποιεί πολλή εμπειρική γνώση και επιτόπια διερεύνηση, χρειάζεται φαντασία, προσγειωμένη προσέγγιση και ευαισθησία. Η συνεχής επομένως παρακολούθηση πεδίου μίας ακτής μετά την κατασκευή έργων, είναι η μόνη μέθοδος για την ποσοτικοποίηση της ανταπόκρισης της. Είναι προτιμότερο να πει ένας μελετητής «θα σας κάνω ακριβή ποσοτικοποίηση της ανταπόκρισης της ακτής σ΄ ένα προτεινόμενο έργο, μετά από μερικά έτη από την κατασκευή, παρακολουθώντας πως συμπεριφέρεται αυτό στις πιέσεις φυσικών φαινομένων» από το να διακινδυνεύσει ποσοτικές προβλέψεις γραφείου, οι οποίες είναι βέβαιο, ότι θα διαψευσθούν, αφού όμως έχουν γίνει πιστευτές από ορισμένους.

Β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σύνθετων παράκτιων έργων, για τα οποία αφιέρωσα τον περισσότερο χρόνο, τόσο στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (εισηγήσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, και το ΥΠΕΧΩΔΕ), όσο και στο στάδιο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων (παρατηρήσεις πεδίου), είναι η Δημοτική Μαρίνα Σκαφών Αναψυχής Μαλλίων και μια ιδιωτική Μαρίνα Σκαφών, η μοναδική ίσως στην Κρήτη. Τα προβλήματα που αντιμετώπισα στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μπορώ να τα χαρακτηρίσω:

α) Με την έννοια του «Περιβαλλοντικού Ρατσισμού», εκ μέρους τη Διοίκησης, όσον αφορά το Δημόσιο Έργο, για το οποίο απαιτείται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, ενώ για το ιδιωτικό μια δαιδαλώδης γραφειοκρατική, ψυχοφθόρα, χρονοβόρα και αυταρχική διαδικασία. Οι απαιτήσεις αυτές οδηγούν στη λογική ότι, τα δημόσια έργα ρυπαίνουν defacto, λιγότερο το περιβάλλον ή και καθόλου, ενώ τα ιδιωτικά εκπέμπουν ρύπους δυσβάστακτους για το περιβάλλον. Τα ίδιο συμβαίνει και τα ενεργειακά έργα, όπως τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η., έπρεπε να αδειοδοτούνται με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ τα ενεργειακά έργα Α.Π.Ε, πρέπει να υποστούν τον βάσανο των 46 περίπου υπογραφών.

β) Τα ίδια συμβαίνουν και στο στάδιο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις, ο επενδυτής βρισκόμενος ανάμεσα στις συμπληγάδες της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγκάζεται ή να εγκαταλείψει το στάδιο της κατασκευής, η να προχωρήσει θυσιάζοντας εαυτόν και έργο.

γ) Η μαρίνα σκαφών αναψυχής στα Μάλλια, αφού πέρασε χωρίς καμιά δυσκολία τη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και αφού κατέστρεψε με τους εκβραχισμούς, τις ανατινάξεις και συνεχή και μόνιμη ρύπανση ένα ξενοδοχείο παραδοσιακό, εγκαταλείφθηκε στο έρμαιο των κυμάτων και της τοπικής αδιαφορίας, και δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί δεδομένου, ότι δεν μπορούσε μετά από το Β’ Κ.Π.Σ να ενταχθεί πουθενά.

δ) Η ιδιωτική Μαρίνα, προχώρησε παρά το γεγονός, ότι συνεδρίαζε δύο ημέρες το Νομαρχιακό Συμβούλιο, για προβεί σε γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία τελικά υπήρξε αρνητική, χωρίς ουσιαστικά να υπάρξει αιτιολογία. Όμως το ΥΠΕΧΩΔΕ, που είναι και το αρμόδιο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ενέκρινε το έργο. Σήμερα 9 χρόνια μετά την υποβολή προέγκρισης χωροθέτησης, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μετά τις τροποποιήσεις και τις αντιδικίες με γειτονικό ξενοδοχείο, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής, με έμφαση όχι μόνο στη λειτουργικότητά της, αλλά και την αισθητική της.

Όσον αφορά τα παράκτια έργα, μετά του ολυμπιακούς αγώνες, από τα Λινοπεράμματα μέχρι και τα Μάλλια, πρέπει 1) να αποσκοπούν στην αναβάθμιση και διαφύλαξη της μορφολογίας των ακτών και της ακτογραμμής, 2) να εξασφαλίζουν την δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη και επισκέπτη στον αιγιαλό για να απολαύσει τα κοινόχρηστα αγαθά της παραλίας και 3) να έχουν ήπια μορφή και να γίνουν κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να είναι βιώσιμα και συμβατά με τα οικοσυστήματα της ακτής.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 81 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54654068
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.