ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σύντομη ανακοίνωση μετά την Ημερίδα για τα γήπεδα Γκολ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ημερίδα για τα γήπεδα γκολφ 21/5/2005
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ , Τρίτη, 24 Μάιος 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/05/2005

Εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες του τουρισμού της Κρήτης και επισκέπτες συμμετείχαν στις εργασίες της ημερίδας με τίτλο «Γήπεδα Γκολφ: Ποια Τουριστική Ανάπτυξη Θέλουμε στην Κρήτη;», που διοργάνωσε το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων το Σάββατο 21/05/2005, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χαρουπόμυλος, στο Πάνορμο Ν. Ρεθύμνου.

Ο Dr. Oliver Rackham, Βοτανολόγος και Ιστορικός Οικολόγος στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και συν-συγγραφέας του βιβλίου «Η δημιουργία του Κρητικού Τοπίου», στην εισήγηση του με τίτλο: «Τουρισμός και Κρητικό Τοπίο: Συμφιλιώνοντας τη συνάντησή τους», αναφέρθηκε στην ιστορία του γκολφ, στις ιδιαιτερότητες του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Κρήτης, στη σπουδαιότητα και την πλούσια βιοποικιλότητα των φρυγανικών οικοσυστημάτων και στην ασυμβατότητα και τις επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ στο Κρητικό τοπίο και την Κρητική φύση.

Η Δρ. Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη, καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην εισήγησή της με τίτλο: «Γήπεδα Γκολφ: Ορατές και αόρατες πτυχές της σχέσης τους», πραγματεύτηκε τη σχέση της προώθησης γηπέδων γκολφ με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, εστιάζοντας στην Κρήτη. Η εισήγηση περιστράφηκε γύρω από το σύνολο των οικονομικών, φυσικών και κοινωνικο-πολιτισμικών παραμέτρων που αλληλεπιδρούν με τις μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού και προχώρησε σε μια εκτενή παρουσίαση των αόρατων πτυχών του θέματος. Πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκε με: (α) τις επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας γηπέδων γκολφ (χωρικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και αναπτυξιακές), (β) τις πολλαπλές αβεβαιότητες (περιβάλλον, οικονομία, κτηματαγορά), (γ) τις θεσμικές υποχρεώσεις (Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία) που παραβλέπονται όταν συζητιούνται αυτές οι αναπτυξιακές εναλλακτικές, και (δ) τις υποσχέσεις των επενδυτών που δύσκολα εκπληρώνονται.

Η Δρ. Θεανώ Τερκενλή, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην εισήγησή της με τίτλο: «Το πολιτισμικό τοπίο στον κόσμο των σύγχρονων αλλαγών και στο ζήτημα της τοπικής ταυτότητας», έθεσε το ερώτημα για τις επιπτώσεις της δημιουργίας των γηπέδων γκολφ στο Κρητικό τοπίο, το οποίο νοείται ταυτόχρονα ως χώρος ζωής και ως χώρος εκδήλωσης και διατήρησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας και ετερότητας.

Ο Δρ. Νικόλαος Δαναλάτος, αναπληρωτής καθηγητής Οικολογίας Τοπίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στην εισήγησή του με τίτλο: «Γήπεδα Γκολφ: Επιπτώσεις στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους και το ζήτημα της ερημοποίησης στην Κρήτη», έθιξε ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία της ερημοποίησης υπό Μεσογειακές συνθήκες και ιδιαίτερα στην ημιξηρική ζώνη στην οποία ανήκουν και τα εδάφη της Κρήτης. Η βασική πρόταση που διατυπώθηκε, σε συμφωνία και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης, αφορούσε στον περιορισμό οιωνδήποτε παρεμβάσεων στις χρήσεις γης πριν τη σύνταξη εδαφολογικού χάρτη και υδρολογικών χαρτών των συγκεκριμένων περιοχών, που δυστυχώς απουσιάζουν στη χώρα μας.

Ο κ. Γιάννης Σχίζας, συγγραφέας και διευθυντής του περιοδικού «Οικοτοπία», στην εισήγησή του με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Η προοπτική μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης», αναφέρθηκε περιληπτικά σε ορισμένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (αντί του γκολφ), οι οποίες εξασφαλίζουν σταθερή και μόνιμη απασχόληση, αποκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης, ουσιαστική προσέγγιση τουριστών και τοπικής κοινωνίας,  άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Παρά την πορεία διολίσθησης προς τον «ενσταβλισμένο» τουρισμό των θυλάκων πολυτελείας και παραπέρα στον «εικονικό» τουρισμό, μπορεί να νοηθεί μια άλλη διαδρομή:  Φιλική προς τη «φέρουσα ικανότητα» του τουριστικού περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών, των ίδιων των ατόμων. Ένα άλλο τουριστικό προϊόν είναι εφικτό!

Τις εισηγήσεις των ομιλητών ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους φορέων, μελών Οικολογικών Οργανώσεων και πολιτών της Κρήτης, ενώ στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις προς τους ομιλητές και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.

Το γενικό συμπέρασμα από τις εργασίες της Ημερίδας ήταν ότι τα σχεδιαζόμενα γήπεδα γκολφ στην Κρήτη θέτουν σε κίνδυνο την επάρκεια και την ποιότητα των φυσικών πόρων όπως το νερό και το έδαφος, συμβάλουν στο φαινόμενο της ερημοποίησης, απειλούν με αλλοίωση και υποβάθμιση την βιοποικιλότητα, την ιδιαιτερότητα του Κρητικού τοπίου και την κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα του νησιού. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά αμφίβολη η αναπτυξιακή τους αξία και έχουν τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, ενώ αντιστρατεύονται την προοπτική για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Γραμματεία του Παγκρήτιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι οργανώσεις (από δυτικά προς ανατολικά): • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ και οι ομάδες: • «ΓΕΙΩΣΗ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΑΝΙΑ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ
fax: 2810 284520, e-mail:
diktyo@ecocrete.gr, web site: www.ecocrete.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 47 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58228250
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.