ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το φράγμ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Αποσελέμης, Λαγκάδα
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου , Σάββατο, 16 Ιούλιος 2005

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου για να τον ενημερώσει για τη σκανδαλώδη, από κάθε άποψη, επικείμενη κατασκευή φράγματος στον Αποσελέμη:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου Φανουρίου 12, 71601 Ηράκλειο
τηλ: 2810 242451, fax: 2810 284520
e-mail:
opi@ecocrete.gr, web site: www.ecocrete.gr
ΕΠ01305

Ηράκλειο 8/7/2005

Προς: τον  Πρόεδρο της Ελλάδος κ. Κάρολο Παπούλια

Θέμα: Ενημέρωση για τη σκανδαλώδη, από κάθε άποψη, επικείμενη κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αποσελέμη (Δήμος Χερσονήσου, Ανατολική Κρήτη).

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε με την παρούσα για ένα μείζον υδρογεωλογικό-περιβαλλοντικό, και όχι μόνο, πρόβλημα που αφορά στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για την επικείμενη κατασκευή φράγματος χωρητικότητας 32 εκ. κυβικών μέτρων στον χείμαρρο Αποσελέμη (Δήμος Χερσονήσου), κατάντι του Οροπεδίου Λασηθίου.

Στις 12/1/05 οργανώσαμε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο σχετικά με την κατασκευή του φράγματος στον Αποσελέμη (τα πρακτικά  επισυνάπτονται). Μεταξύ των συμπερασμάτων συνοπτικά περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

(…)
10) Η κατασκευή του φράγματος αντιβαίνει καταφανώς προς την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα, είναι αντίθετη προς το ¶ρθρο 1 παρ. α,β,  ¶ρθρο 4, παρ. 1.β, παρ. 5.α,β,γ,δ και παρ. 7.α,β,γ,δ, ¶ρθρο 6, ¶ρθρο 7 και Παράρτημα V, παρ. 2.1.2 και 2.3.2. Σημειωτέον ότι στη σύμβαση συγχρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ CCI: 2000-GR-16-C-PE-006, 27/12/02, αναφέρεται ρητά ότι το έργο πρέπει να είναι σύμφωνο με την προαναφερόμενη Οδηγία. Τέλος, το έργο αντιβαίνει καταφανώς προς το Νόμο 3199/2003,  ¶ρθρο 10, ο οποίος εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία. (Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται από το ¶ρθρο 14 του Νόμου).

11) Συμπερασματικά, το σχεδιαζόμενο φράγμα στον Αποσελέμη είναι ένα έργο άστοχο, σε αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καταστρεπτικό από υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής πλευράς, το οποίο όχι μόνο δε θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και των άλλων Δήμων της περιοχής, αλλά θα σωρεύσει επιπλέον προβλήματα, με διασπάθιση πόρων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προχώρησε στη δημοπράτησή του στις 23/12/2004.

Σημειώνουμε ότι η σύμβαση ανάθεσης του έργου μεταξύ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργολάβου υπογράφηκε την 1/7/05, και επίκειται η έναρξη εργασιών.

Η σύντομη περιγραφή του προβληματος έχει ως εξής: Πρόκειται για ένα έργο που στερείται οιασδήποτε τεκμηριωμένης σκοπιμότητας! Πρώτα λήφθηκε η πολιτική απόφαση κατασκευής του και έπειτα εκπονήθηκαν οι σχετικές «μελέτες», που όμως δεν αντέχουν τη βάσανο της επιστημονικής κριτικής.

Το φράγμα είναι σχεδιασμένο ώστε να πληρούται με ύδατα που, φυσιολογικά, κατεισδύουν, μέσω των φυσικών καταβοθρών του Χώνου στο Οροπέδιο Λασηθίου, στον υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής. Πρόσφατη μελέτη του ΙΓΜΕ έδειξε ότι αυτά τα ύδατα τροφοδοτούν πηγές σε ακτίνα 20 (είκοσι) χιλιομέτρων περιμετρικά των καταβοθρών. Οι πηγές αυτές ήδη τροφοδοτούν Ηράκλειο, ¶γιο Νικόλαο, Νεάπολη και τους ενδιάμεσους μικρότερους Δήμους. Αυτά τα ύδατα προγραμματίζεται να κατευθύνονται εφεξής απευθείας στον ταμιευτήρα του φράγματος, με όλη τη σχετική επιβάρυνση για τον υδροφορέα αλλά και το μέτωπο υφαλμύρινσης. Επίσης, η απολήψιμη ποσότητα υδάτων θα είναι κατά πολύ μικρότερη της αρχικώς «εκτιμηθείσας», καθιστώντας παντελώς άσκοπη την κατασκευή του φράγματος.

Τα κονδύλια, από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προορίζονται για το έργο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποδοτικά με άλλους τρόπους. Η απώλεια στο δίκτυο ύδρευσης του Ηρακλείου είναι μεγαλύτερη του 40% (σαράντα τοις εκατό). Αυτό το ποσοστό απωλειών είναι απαράδεκτα υψηλό. Επίσης, στο Ηράκλειο δεν υφίσταται ανακύκλωση νερού, σε αντίθεση με τους Δήμους Χερσονήσου και Αρχανών, όπου ανακυκλώνεται το νερό για γεωργική χρήση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την ύδρευση του Ηρακλείου, πολύ χαμηλότερου κόστους και πολύ μικρότερης, αν όχι μηδαμινής, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Με ανάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου), έχει εκπονηθεί μελετη ύδρευσης από σύστημα υδρομαστευτικών στοών στην οροσειρά της Ίδης (Καθηγ. Διον. Μονόπωλης - επισυνάπτεται). Επίσης έχει προταθεί  η αφαλάτωση, με αντίστροφη όσμωση, του νερού του ποταμού Αλμυρού – 8 χμ. από το Ηράκλειο. Η αφαλάτωση είναι η βασική πηγή ύδρευσης της Κύπρου. Με τους ίδιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί και η ανάγκη ύδρευσης Αγίου Νικολάου, Νεάπολης κλπ.

Σημειώνουμε επίσης οτι η κατασκευή του φράγματος θα είναι ιδιαίτερα βλαπτική για την πανίδα και χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής. Οι, ακόμη και πρόσφατοι, ισχυρισμοί του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί του αντιθέτου είναι παντελώς ανυπόστατοι. Εκτός αυτού, κατακλύζεται ένα ολόκληρο χωριό, υποχρεώνονται οι κάτοικοι ενός άλλου να ζήσουν κάτω από την απειλή θραύσης του φράγματος σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων, απειλείται σοβαρά μια αγιογραφημένη βυζαντινή εκκλησία, ενώ ακυρώνεται κάθε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της ενδοχώρας ενός από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας.

Δεν είναι περίεργο που το έργο έχει χαρακτηρισθεί ως η «αποθέωση του παραλογισμού»!

Ζητούμε την παρέμβασή Σας προς την Κυβέρνηση ούτως ώστε να ματαιωθεί αυτό το τεράστιο σκάνδαλο.  Εαν προχωρήσει το έργο θα δημιουργήσει τρομακτικά αδιέξοδα στην ύδρευση της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, αφού θα υπάρξει επιδείνωση και όχι λύση στο θέμα της ύδρευσης, αλλά και στο περιβάλλον. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα πολύ κακό προηγούμενο μάταιας και βλαπτικής διασπάθισης δημόσιου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού χρήματος.

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα μπορούν να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων, και οι:
• Δήμαρχος Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) Σπύρος Δανέλλης
• Ομ. Καθηγ. Παν/μίου Πατρών και τέως Διευθυντής Υδρογεωλογίας ΙΓΜΕ Γεώργιος Καλλέργης
• Καθηγ. Παν/μίου Αθηνών Απόστολος Αλεξόπουλος

Με τιμή

Ο πρόεδρος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου
Δρ Μιχάλης Προμπονάς

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 82 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58218196
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.