ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 20 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Όχι στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Μαγγανίτη Ικαρίας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Προστατευόμενες περιοχές - Βιότοποι - Υγρότοποι
Επιτροπή Αγώνα , Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2006

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Αποφάσισαν και Υπέγραψαν στο Πέραμα Αττικής, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μαγγανιωτών Ικαρίας, με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΤΟ ΚΑΒΑΚΙ», να Εναντιωθούν με Κάθε Τρόπο, και να Πετύχουν την Ακύρωση των Ακόλουθων δύο (2) ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου:

Α) Της Παράνομης Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου, με την οποία οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Επέλεξαν τη θέση «Κελιά» δίπλα στο χωριό Μαγγανίτης Ικαρίας για να δημιουργηθεί. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) σε μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, και επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση στην ιστορία του χώρου όπου βρίσκονται Βυζαντινά ερείπια Ασκηταριών εξού και η Ονομασία «Κελιά» και

B) Της Παράνομης Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου με την οποία οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Αποφάσισαν για τη Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Ικαρίας-Φούρνων, για να καλυφθεί από την Ν.Α. Σάμου Το Κόστος της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ» από τον Μελετητή Θ. Μαυρογιώργη.

Η Α΄ Απόφαση του Ν.Σ. ΣΑΜΟΥ που αφορά την Επιλογή της Θέσης «Κελιά», δίπλα στο χωριό Μαγγανίτη Ικαρίας, για Δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α., ελήφθη χωρίς να τηρηθεί η Νόμιμη Διαδικασία, (χωρίς Προηγουμένως να Υποβληθεί στη Ν.Α. ΣΑΜΟΥ Σχετική Μελέτη της Θέσης αυτής και χωρίς Προηγούμενη Γνωμοδότηση της Αρμόδιας Επιτροπής της Νομαρχίας για την καταλληλότητα της Θέσης αυτής), όπως προβλέπεται, σε συνδυασμό με Αναιτιολόγητη και Αόριστη Εισήγηση του κ. Νομάρχη Σάμου στο Ν.Σ. και με «Συνοπτικές Διαδικασίες».

Επιπλέον στην Εισήγησή του στο Ν.Σ. ισχυρίστηκε ψευδώς ο κ. Νομάρχης ότι Υπήρχε Αποδοχή για το έργο ΧΥΤΑ στη θέση «Κελιά» από την Τοπική Κοινωνία του Μαγγανίτη, αφού η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι δεν υπήρξε η παραμικρή Ενημέρωση ή Πρόταση στους Μαγγανιώτες αλλά απλώς τους ανακοινώθηκε από τον κ. Νομάρχη η Απόφασή του να γίνει το ΧΥΤΑ στη περιοχή αυτή.

Η Δεδομένη Ακαταλληλότητα της Θέσης «Κελιά» δίπλα στο χωριό Μαγγανίτης είναι περισσότερο από Προφανής, αν ρίξει μια ματιά ακόμη και Κάποιος ¶σχετος στις Προδιαγραφές που Απαιτούνται από τη Νομοθεσία, Ελληνική και Ευρωπαϊκή, για την Επιλογή μιας Θέσης για Δημιουργία Χ. Υ. Τ. Α.! Ενδεικτικά μόνο, οι κάτοικοι του Μαγγανίτη αναφέρουν ότι η θέση «Κελιά» είναι ακατάλληλη γιατί έχει μεγάλη εδαφική κλίση, στερείται κατάλληλης οδού προσπέλασης, η απόσταση από τη θάλασσα είναι πολύ μικρή και ο κίνδυνος ρύπανσης τεράστιος, η απόσταση από το οδικό δίκτυο είναι μικρότερη των 100 μέτρων και σε πλήρη ορατότητα από τους διερχόμενους και άλλα πολλά .

ΟΙ ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ τους στην Δημιουργία του Έργου Χ.Υ.Τ.Α. ΙΚΑΡΙΑΣ στην ΠΑΝΤΕΛΩΣ Ακατάλληλη Θέση «Κελιά» δίπλα στο χωριό τους, Μαγγανίτη Ικαρίας, που θα σημάνει την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ!

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι θα Συνεχίσουν Δυναμικά τις Αντιδράσεις τους και θα Φτάσουν μέχρι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αν Χρειαστεί, για να Ακυρώσουν τις Παράνομες Αποφάσεις του Ν. Σ. Σάμου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Διαβάστε επίσης παρακάτω σχετική επιστολή της Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας (MΟm)

Αθήνα, 25/1/2006

Προς: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

Θέμα: Δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) στην Ικαρία

Κυρίες/οι,

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος (24/1/06), σε σχέση με το θέμα της Δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) στην Ικαρία και με βάση τα στοιχεία τα οποία αναφέρετε θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Η διαδικασία χωροθέτησης των ΧΥΤΑ στην Ελλάδα είναι σαφώς καθορισμένη και θεσμοθετημένη και πρέπει να γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως μελέτες χωροθέτησης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.

2. Η μη τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών και της ισχύουσας νομοθεσίας δίνει το δικαίωμα σε κάθε Έλληνα πολίτη, να κινήσει νομικές διαδικασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εφόσον από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, κρίνετε την διαδικασία παράνομη, μπορείτε να προσφύγετε, εάν επιθυμείτε, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά στην παρουσία της Μεσογειακής φώκιας στην περιοχή, λόγω της σπανιότητας του είδους, πιστεύουμε ότι τα παρακάτω δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις απαραίτητες μελέτες που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο.

Από τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας σε σχέση με την ύπαρξη πληθυσμού Μεσογειακής φώκιας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Κατά την λεπτομερή εξέταση της ακτογραμμής της Ικαρίας, με στόχο τον προσδιορισμό της θέσης και της κατάστασης πιθανών καταφυγίων του είδους, (στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Nature: B4-3200/96/500 που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1997-1999), επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη 5 κατάλληλων θαλάσσιων σπηλιών/καταφυγίων. Από τα καταφύγια αυτά 3 βρίσκονται συγκεντρωμένα στο βορειοανατολικό τμήμα των ακτών του νησιού (περιοχή ακρωτηρίου Αγίου Φωκά) και 2 στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα (περιοχή Πλαγιάς). Από το σύνολο των 5 καταφυγίων, δύο (ένα στο βόρειο και ένα στο νότιο τμήμα του νησιού) αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα για αναπαραγωγή, με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά ενώ τα υπόλοιπα 3 ως κατάλληλα μόνο για ανάπαυση των ζώων.

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου Συλλογής Πληροφοριών, που η MΟm λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1991 συλλέγοντας πληροφορίες για εμφανίσεις φωκών σε όλη την Ελλάδα, 35 αναφορές για εμφάνιση μεσογειακής φώκιας αφορούσαν στην θαλάσσια περιοχή της Ικαρίας. Σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις τα ζώα ήταν ορφανά νεογέννητα (1989, 1997, 1999) τα οποία η Ομάδα Διάσωσης της MΟm περιέθαλψε. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι στην Ικαρία γίνεται, τουλάχιστον περιστασιακά, αναπαραγωγή του σπάνιου αυτού είδους.

3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του πληθυσμού της Μ. Φώκιας στην Ικαρία, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή πρέπει να θεωρείται ως ενιαία γεωγραφική ενότητα με την Σάμο και τους Φούρνους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης σχετικά με το είδος, αλλά και από πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις μετακινήσεις των φωκών (Adamantopoulou et al., 1999). Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση της ευρύτερης περιοχής και τη δυνατότητα των φωκών να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να θεωρούνται πολύ πιθανές οι συχνές μετακινήσεις ατόμων του είδους μεταξύ των παραπάνω νησιών. Ο πραγματικός αριθμός του πληθυσμού του νησιωτικού συμπλέγματος Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων, εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5-10 ατόμων διαφόρων ηλικιών. Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του πληθυσμού που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο. Η σημασία της ευρύτερης περιοχής ενισχύεται από τον μεγάλο αριθμό αναφορών παρατήρησης ατόμων του είδους πού συλλέχθηκαν κυρίως από αλιείς (132 στη Σάμο, 35 στην Ικαρία, 56 στους Φούρνους) . Επιπλέον, το γεγονός ότι η περιοχή αποτελεί σημαντικό αλιευτικό πεδίο και η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κρίνεται ως ικανοποιητική, καθιστά την περιοχή σημαντικό εν δυνάμει πεδίο διατροφής του είδους.

4. Τέλος, η σημασία του πληθυσμού φωκών της ευρύτερης περιοχής για το Ανατολικό Αιγαίο επιβάλλει την λήψη μέτρων διαχείρισης που θα εξασφαλίσουν την προστασία και την διατήρηση του είδους και των βιοτόπων του, δίνοντας έμφαση στην προστασία τόσο των χερσαίων βιοτόπων (σπηλιές) όσο και των ιχθυοαποθεμάτων της περιοχής, αλλά και του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή ήταν και οι προτάσεις διαχείρισης που η MΟm κατέθεσε το 1999 στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την περιοχή των Φούρνων που κρίθηκε ως η πιο σημαντική για τη μεσογειακή φώκια στην ευρύτερη περιοχή.

Ελπίζουμε τα παραπάνω στοιχεία να είναι χρήσιμα στην προσπάθειά σας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ικαρίας. Τέλος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την τελική έκβαση των προσπαθειών σας στο θέμα αυτό.

Φιλικά,
Εκ μέρους της MΟm
Στέλλα Αδαμαντοπούλου
Υπεύθυνη Δικτύου Συλλογής Πληροφοριών

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 91 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54654302
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.