ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Παρασκευή 02 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αναθεωρώντας την ατζέντα της τουριστικής ανάπτυξης Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ημερίδα Μεγ. Τουρ. Επενδύσεις Ανατ. Κρήτης
Σπύρος Αθ. Δανέλλης , Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2006

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο τουρισμός περιλαμβάνει τις «δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα άτομα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους και της διαμονής τους σε χώρους που βρίσκονται εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για μια συνεχή περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος, για λόγους αναψυχής, επαγγελματικούς ή άλλους».

Ο τουρισμός και η ανάπτυξή του εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας, με παγκόσμια διάσταση. Περιλαμβάνει μεγάλο εύρος προϊόντων και προορισμών, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με αποκεντρωμένες, σε μεγάλο βαθμό, αρμοδιότητες, συχνά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ευρώπης, με συνεχιζόμενες προοπτικές για την αύξηση της απασχόλησης. Η εξέλιξή του εξαρτάται ιδιαίτερα από τις μεταφορές που θα τον διευκολύνουν ουσιαστικά και τις σχετικές πολιτικές.

Από το 1980, η ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο οδήγησε σε διπλασιασμό των διεθνών αφίξεων σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα την τουριστική περιοχή που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο και αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 60% της συνολικής τουριστικής δραστηριότητας  σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα δείχνουν ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί σε μια έντονα ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Οι αριθμοί στην Ευρώπη αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω σε μεγάλο βαθμό και η Ευρώπη θα παραμείνει μία από τις κυριότερες αγορές τουρισμού για τα άλλα μέρη του κόσμου.

Υφιστάμενες παγκόσμιες συνθήκες

Οι πρόσφατες κρίσεις σε θέματα ασφάλειας και ο φόβος στον τομέα της υγείας, που προσέλκυσαν την ευρύτατη προσοχή των μέσων ενημέρωσης και προξένησαν συγκεχυμένες αντιδράσεις των κυβερνήσεων, προκάλεσαν αλλαγές στα μοντέλα τουρισμού και στη ζήτηση, που αντικατοπτρίζουν επίσης την παρούσα επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ιδίως, οι επιχειρήσεις μειώνουν τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες. Η ανεργία, ο φόβος για την ασφάλεια, τα αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας που καθιστούν λιγότερο εύκολα τα ταξίδια, καθώς και οι επιβαλλόμενες μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εμποδίζουν τα ταξίδια. Επίσης, παρατηρείται απροθυμία των τουριστών να επισκεφθούν ορισμένους προορισμούς για πολιτικούς λόγους και λόγους ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, οι τουρίστες στρέφονται προς τις εσωτερικές αγορές τους και τους κοντινούς προορισμούς και μειώνουν τις δαπάνες για τις διακοπές. Για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται ο εισερχόμενος τουρισμός από το εξωτερικό και ότι οι ευρωπαίοι ταξιδεύουν λιγότερο σε άλλα μέρη του κόσμου και μένουν πιο κοντά στο σπίτι τους. Η δυναμικότητα των αεροπορικών εταιρειών μειώθηκε σημαντικά, ώστε θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε ταχεία αύξηση της ζήτησης εάν τα μοντέλα τουρισμού επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους.

Ο τουρίστας είναι σήμερα ένας καταναλωτής με πιο εξατομικευμένες ανάγκες μιας αλυσίδας παροχών τις οποίες συνθέτει κατά βούληση, καταρτίζοντας τη διαδρομή του ανατρέχοντας συχνά στις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης. Ως καταναλωτής, έχει απαιτήσεις ολοένα μεγαλύτερες. Το βαλάντιό του ποικίλει, αλλά η ανάγκη για ικανοποίηση αυξάνει και η εξειδίκευση των επιλογών του απαιτεί γνώση σε βάθος και μία προσαρμοστικότητα της προσφοράς για να ανταποκριθεί στις νέες του προσδοκίες. Η πολυπλοκότητα του τομέα δεν επιτρέπει εντούτοις την απόλυτη προστασία του τουρίστα καταναλωτή και συνεπώς οι  ενώσεις καταναλωτών δεν επιτυγχάνουν να καλύψουν πλήρως αυτή την έννοια. 

Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές

Οι δημογραφικές αλλαγές θα έχουν μείζονες συνέπειες στις τάσεις του τουρισμού και στη ζήτηση. Την επόμενη πεντηκονταετία, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 στις ανεπτυγμένες χώρες θα ανέλθει από το ένα πέμπτο στο ένα τρίτο. Οι άνθρωποι αυτοί θα διατηρούν την ανεξαρτησία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ο τουρισμός που θα αφορά στην υγεία, θαλασσοθεραπεία και την «καλή φυσική κατάσταση» θα καταταχθεί στα τμήματα του τουρισμού που ενδέχεται να ωφεληθούν. Επίσης, ολοένα και περισσότερο θα περνούν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους στους τουριστικούς προορισμούς που προσφέρουν ευχάριστες συνθήκες διαβίωσης, ιδίως στο Νότο και κατά τη διάρκεια των μη τουριστικών περιόδων. Περισσότεροι άνθρωποι θα μεταφέρουν τον τόπο διαμονής τους, με περισσότερο ή λιγότερο μόνιμο τρόπο, σε περιοχές που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς ή που μπορούν να γίνουν.

Η αλλαγή αυτή και η αύξηση των μειονοτήτων στις αναπτυγμένες κοινωνίες θα προκαλέσει ζήτηση νέων προϊόντων. Ωστόσο, οι νεότεροι θα συνεχίσουν να απαιτούν προϊόντα «ταξιδιών για τη νεολαία» και οι άνθρωποι ολοένα και θα τείνουν να θεωρούν τον εαυτό τους «νέο». Τα περισσότερα και μικρότερα νοικοκυριά, τα υψηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα και τα περισσότερο ευέλικτα μοντέλα εργασίας θα οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες διακοπές μικρής διάρκειας και σε ζήτηση υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας. Η βελτιωμένη ελευθερία κυκλοφορίας και η νοοτροπία της δια βίου μάθησης πρέπει να ενθαρρύνουν τη διάθεση για ταξίδια και την αναζήτηση νέων εμπειριών, και όχι μόνο εκείνων που εντάσσονται στο συνήθη τουρισμό αναψυχής.

Επίσης, θα πρέπει αν ληφθεί υπόψη η αύξηση των τουριστών με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται προκειμένου να μπορέσουν να απολαύσουν τα οφέλη του τουρισμού. Εκτός από το 10% του πληθυσμού που αναγνωρίζεται επισήμως ότι ανήκει στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες οποιουδήποτε τύπου, ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστών αναμένεται να είναι άτομα με μειωμένη κινητικότητα λόγω ηλικίας ή προσωρινής αναπηρίας.

Η συμπεριφορά των καταναλωτών ως αποτέλεσμα των τιμών, της ποιότητας και της εικόνας καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το ατομικό συμφέρον. Προς το παρόν, λίγοι τουρίστες ενδιαφέρονται για την αειφορία. Ωστόσο, η κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών, μέσω των εύκολα κατανοητών μηνυμάτων στα ευρέως διανεμόμενα μέσα του τομέα (διαφημιστικά φυλλάδια, κατάλογοι και ταξιδιωτικοί οδηγοί) μαζί με την προσπάθεια να αναπτυχθεί η νοοτροπία της αειφορίας και να επηρεαστούν και να πειστούν οι άνθρωποι μέσω σαφών σημάτων, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν Αειφόρα μοντέλα κατανάλωση, προκαλώντας αλλαγές στο παρεχόμενο προϊόν. Από αυτή τη σκοπιά, οι  νέοι άνθρωποι αποτελούν εξαιρετικά σημαντική ομάδα στόχο. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αύξηση της συνειδητοποίησης της ποιότητας ως αναπόσπαστου στοιχείου του προϊόντος, καθώς και οι νέες προσεγγίσεις για να κατανοήσουν οι τουρίστες ότι η ποιότητα και ο αειφόρος τουρισμός στοιχίζουν.

Αειφόρα μοντέλα παραγωγής

Αειφόρος αλυσίδα αξίας

Όπως και με τους καταναλωτές, οι παρέχοντες τουριστικές υπηρεσίες ακολουθούν παραδοσιακά μοντέλα συμπεριφοράς, και συχνά δεσμεύονται από αυστηρές οικονομικές απαιτήσεις, από την ιδιαίτερα έντονη κάθετη αλληλεξάρτηση μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν τα στοιχεία αυτού του εξαιρετικά ποικιλόμορφου και σύνθετου τουριστικού προϊόντος και από αποφάσεις που καθορίζονται από την τιμή.

Η διαχείριση της αλυσίδας αξίας του αειφόρου τουρισμού προϋποθέτει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Συνδέεται με τη διαχείριση ποιότητας για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Προκειμένου το οικονομικό όφελος να μην επιτυγχάνεται εις βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, ο τομέας χρειάζεται την εσωτερικοποίηση του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους για τον ορθό καθορισμό των τιμών, ιδίως με τη βοήθεια κατάλληλων συστημάτων που βασίζονται στην αγορά.

Η αξία του αειφόρου τουρισμού συνεπάγεται επίσης τη βελτιστοποίηση της απασχόλησης και των κοινωνικών οφελών, ήτοι την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις του τομέα της αρχής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτή συμπεριλαμβάνει τις δυνατότητες μάθησης και απασχόληση καλής ποιότητας για το εξειδικευμένο και με κίνητρα προσωπικό για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συστήματα πιστοποίησης για την προώθηση αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, και τη χρήση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, όπου κρίνεται κατάλληλο. Επίσης, απαιτεί την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και πρόσθετες εξουσίες που θα δοθούν στους κοινωνικούς εταίρους του κοινωνικού διαλόγου και πρόσθετες εξουσίες που θα δοθούν στους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης.

Ο ανταγωνιστικός τουρισμός υψηλής ποιότητας πρέπει να σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών και πολιτιστικών του περιοχών. Μερικοί περιορισμοί – ειδικότερα ορισμένες παράκτιες ζώνες και νησιά στο νότιο μέρος της Ευρώπης, ορισμένα ορεινά θέρετρα και ορισμένες πόλεις – έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες μιας τουριστικής ανάπτυξης που υπερέβαινε τη φέρουσα ικανότητά τους. Περαιτέρω, όπου η τοπική ανάπτυξη των προορισμών με περιορισμένη οικονομική βάση, όπως τα νησιά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, υπάρχει ο κίνδυνος κατάληξης σε μια εύθραυστη και υπέρ το δέον εξαρτημένη «μονο-οικονομία», χωρίς τις επιθυμητές έμμεσες συνέπειες σε άλλες πλευρές της τοπικής οικονομίας, όπως τη γεωργία και τη χειροτεχνία.

Προκλήσεις και Στόχοι του Αειφόρου Τουρισμού

Η κυριότερη πρόκληση για τη βιομηχανία του τουρισμού, τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς του είναι η εξής: με ποιον τρόπο είναι δυνατή η διαχείριση της τουριστικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και παγκόσμια και της αναμενόμενης ανάπτυξης κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων πόρων, καθώς και τις δυνατότητες αναπαραγωγής των εν λόγω πόρων, παράλληλα με την εμπορική επιτυχία του τομέα. Καθώς το προϊόν στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική ποιότητα, ο τομέας – εάν δεν υπάρξει αειφόρος διαχείριση – κινδυνεύει να επιδεινώσει ή ακόμα και να καταναλώσει τη δική του βάση πόρων παραγωγής εσόδων, και επομένως να καταστεί οικονομικά και κοινωνικά μη βιώσιμος.

Η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού συνδέεται περισσότερο με την ανάπτυξη της ποιότητας παρά της ποσότητας. Επίσης, η συνειδητοποίηση της ποιότητας εκ μέρους των τουριστών αποτελεί προαπαιτούμενο της αειφόρου ανάπτυξης και τόσο η αειφορία όσο και η ποιότητα πρέπει να ενσωματωθούν, καθώς είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα του τομέα του τουρισμού. Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών απαιτεί αποτελεσματικότητα, η οποία μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την αειφορία και τη βέλτιστη αειφόρο απόδοση. Αντίστοιχα, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, ο σεβασμός της τοπικής κοινωνίας και οι χαμηλότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον αποφέρουν οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα των πόρων.

Όπως ο τουρισμός αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που διαμορφώνεται τοπικά, έτσι και τα προβλήματα αειφορίας που συνδέονται με αυτόν ποικίλλουν από παγκόσμια, τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τοπικά, τα οποία απαιτούν ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο τουρισμός υπάγεται κυρίως στη σφαίρα της τοπικής και περιφερειακής ευθύνης. Τα σχετικά με τον τουρισμό μέτρα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τους υφιστάμενους ειδικούς περιορισμούς και ανάγκες.

Κλείνοντας και γυρνώντας στα του νησιού μας, αυτό που σφράγισε τις ραγδαίες αλλαγές, από τη δεκαετία του ’70, ήταν η ανυπαρξία σχεδιασμού και οργάνωσης της ανάπτυξης. Χρήσεις γης, πολεοδομήσεις οικιστικών περιοχών, προστασία ευαίσθητων περιοχών, φέρουσα ικανότητα, παρέμειναν άγνωστοι όροι.

Ακολουθήθηκε δηλαδή το γνωστό μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν όλοι οι τουριστικοί τόποι στη χώρα μας. Το μοντέλο ακριβώς που τα τελευταία τέσσερα – πέντε χρόνια χαρακτηρίζεται διεθνώς από μια κλιμακούμενη χρήση και που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως «καμπή του τουριστικού προϊόντος» ή «Γ΄ στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης».

Πεποίθησή μας είναι πως, επειδή δε θα πάψουμε ποτέ να είμαστε ακριβός προορισμός για φθηνό τουρισμό (άλλωστε τον αλκοολικό, δήθεν νεανικό τουρισμό ουδείς επιθυμεί), πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα βασικότερα των οποίων είναι οι εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλίας φυσικοί πόροι και τα μνημεία της πλούσιας πολιτιστικής μας διαδρομής στα βάθη των αιώνων. Αυτό θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε το μερίδιό μας στο μαζικό ή εντατικό τουρισμό, αλλά και να ανοιχτούμε σε αγορές ποιοτικές με απαιτήσεις, αλλά και αντίστοιχη οικονομική απόδοση. Οι τουριστικοί μας τόποι μπορούν να καλύψουν όσο ελάχιστες τουριστικές περιοχές τις απαιτήσεις και  ενδιαφέροντα του συνεχώς διογκούμενου ρεύματος του θεματικού τουρισμού (συνεδριακός, φυσιολατρικός, αθλητικός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, θαλασσοθεραπευτικός κ.λ.π.).

Έφτασε πια η ώρα που τον τουρισμό μας πρέπει να σχεδιάζουμε όχι με όρους ανταγωνισμού Τουρκίας, αλλά Ιταλίας. Η ποιότητα αποτελεί μονόδρομο.

Σπύρος Αθ. Δανέλλης
Δήμαρχος Χερσονήσου
27/1/2006

Επισκέπτης , 2006-02-10 22:36:33
Den boro na katalavo, giati o Dimarxos Xersonissou koptetai tosa xronia gia tin ependisi sto Toplou. Mipos aplos prospathi na iperaspisti ta "touristika kektimena" tou dimou tou ke de theli adagonistes ex Anatolon? 
As mas apadisi kapote o kos Danellis. 
Tosi oikologiki evesthisia telos padon, ine toulaxiston ipopti! 
Περί κοψίματος του Δα
Επισκέπτης , 2006-02-11 07:48:44
Τόσα χρόνια που έχει επισημάνει (σα βουλευτής) την παρανομία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο κάβο σίδερο, ούτε δήμαρχος χερσονήσου ήτανε ούτε ο δήμος χερσονήσου είχε γήπεδο γκολφ. 
Από τη άλλη είναι γνωστό ότι οι γκόλφερς προτιμούν ο προορισμός τους να έχει τουλάχιστον τρία γήπεδα γκολφ, αρά θα έπρεπε να επιζητά να γεμίσει γκολφ η κρήτη. 
Δεν δικαιολογώ τον Δανέλη, αλλά μια αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Οι εύκολοι αφορισμοί ας λείπουν. 
Η "υπερβολική" ευαισθησία για το περιβάλλον είναι σαφώς ύποπτη στην περίπτωση των επενδυτών στο κάβο σίδερο!
Επισκέπτης , 2006-02-12 20:39:11
Ma i ependites theloun na vgaloun lefta, ine pagosmios gnosto! Ke den ine ipopto na theli kapios na vgali lefta... 
To an epizita o kos Danelis na gemisi golf i kriti ine dikeoma tou, alla as to askisi sto dimo tou. 
Os pros to idioktisiako kathestos, exi ksakatharisti to thema tora ke 1-2 xronia. 
Alla peri fovou gia ton epikimeno adagonismo ke peri egatheton energion, den pira apadisi.
Κεφαλογιάννης, Ρεθύμν
Επισκέπτης , 2006-02-24 16:33:10
Αν ψάχνετε για κάποιον που με το πρόσχημα οικολογικών και άλλων ανησυχιών προωθεί ανησυχίες διάφορων μεγαλοξενοδόχων της Κρήτης (Βλ. Δασκαλαντωνάκης) εξετάστε την περίπτωση του βουλευτή Ρεθύμνου κ. Κεφαλογιάννη. Αλλά και πάλι, μπορεί στην στάση του να κρύβεται ένα ψήγμα αληθινού ενδιαφέροντος... 
Δεν ξέρω πως να εξηγήσω την αντίθεση του στην επένδυση... όταν ο Καραμανλής έχει μεταβληθεί σε "YesMan" των μεγάλων συμφερόντων. 
Το σενάριο είναι πολυ περίπλοκο και δεν προσφέρεται σε απλοϊκές εξηγήσεις του τύπου "όλοι και όλα είναι ξεπουλημένα" ή "από εδώ είναι οι καλοί και από εδώ είναι οι κακοί".
Δανέλλης
Επισκέπτης , 2006-02-24 16:49:00
Να πω μόνο κάτι για το Δανέλλη. 
Είναι από τους καλύτερους της γενιάς του, είναι καλό παιδί, μετριοπαθής (εκεί κρύβεται το μυστικό της μεσοβέζικης στάσης του στο γκολφ Χερσονήσου), και άνθρωπος του διαλόγου. 
Κρίμα που είναι πολιτικός ο οποίος διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο κάπως μακριά από τις αρχικές τους ιδέες, γιατί έτσι είναι αναγκασμένος να κάνει πάρα πολλές εκπτώσεις (γνωρίζοντας το όμως, και αυτό έχει σημασία...). 
Όπως, το να ανέχεται την παράνομη χρησιμοποίηση νερού ύδρευσης για το πότιισμα του γκολφ Χερσονήσου, κ.ά. 
Κάτι που δεν ξέρουν οι πολλοί: είναι απόλυτα μόνος, μετά το τέλος αυτής ή της επόμενης θητείας του, όλοι αυτοί οι μεγαλοξενοδόχοι και τα συμφέροντα που κρύβονται πολύ καλύτερα πίσω από άλλους πολιτικούς δεν θα διστάσουν να τον σβήσουν από την πολιτική μας ζωή, αν έχουν την ευκαιρία. 
Και μένα με αηδιάζει και με στενοχωρεί η συμπάθεια που τρέφει στα γήπεδα γκολφ. Εκτός των άλλων, αυτή η στάση δείχνει και μια έλλειψη ευελιξίας και προσαρμογής στην καινούργια γνώση που προσκομμίζεται καθημερινά, μια έλλειψη ευελιξίας που δεν θα την περίμενε κανείς από έναν τόσο ευφυή και ευαίσθητο άνθρωπο. 
Όμως, και το να ανοίξει ένας Δήμαρχος ανοικτό πόλεμο με ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας (ή ένα προβεβλημένο τμήμα της τέλος πάντων) του Δήμου του (Δ. Χερσονήσου) δεν είναι εύκολο πράμα... Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι. 
Ούτε το να διεκδικεί και να κερδίζει ένα βήμα λόγου, για θέματα που δεν είναι αυστηρά του δημαρχιακού του ρόλου... 
Η συμμετοχή του κ. Δανέλλη στην ημερίδα της Σητείας εγγράφεται στο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Κρήτη και στη φυσική της κληρονομιά, υπεβαίνει το Δημαρχιακό του ρόλο και δεν έχει σχέση με το γκολφ Χερσονήσου... Είναι πράγματι μια πράξη ευαισθησίας. 
θα δεχτώ όλες τις αντιρρήσεις, και πολύ θα απογοητευτώ αν με πείσετε ότι ισχύει το αντίστροφο.
Δανέλλης
Επισκέπτης , 2006-02-25 01:46:44
Για όνομα του Θεού!!! Είναι επιχειρήματα υπέρ ή κατά του κου Δανέλλη αναφορές όπως: είναι καλό παιδί, είναι ευαίσθητος,μετριοπαθής, κ.λ.π. Τι άλλο θα ακούσουμε; Ότι εκκλησιάζεται τακτικότατα; 
Μου άρεσε πολύ το κείμενο που διάβασα ακριβώς από πάνω, αλλά είναι προσωπική κατάθεση, δεν είναι επιχείρημα! 
Αν είναι τόσο οικολόγος ο κος.Δανέλλης, γιατί αυτό το χάλι στη Χερσόνησσο; Ας κοιτάξει λίγο παραπάνω το δήμο του, κι ας αφήσει τη Σητεία ήσυχη!
Ψυχραιμία
Επισκέπτης , 2006-02-25 13:53:21
Πως θα μπορούσα να έχω, άλλωστε, τα επιχειρήματα που θέλετε; 
Κάνω κάθε μέρα παρέα μαζί του; Ή μιλάμε στο τηλέφωνο....; 
 
Να ξεκαθαρίσω κάτι: δεν είμαι φίλος του, ούτε είμαι βαλτός από αυτόν ή από άλλους για να τον ξελασπώνω. 
 
Απλά έστρεψα το βλέμμα στα καλά και στα θετκά της όλης υπόθεσης. 
 
Συμφωνώ ότι δεν είναι επιχειρήματα οι χαρακτηρισμοί αυτοί, αλλά ούτε και εγώ θέλησα να τους χρησιμοποιήσω έτσι. Δικής σας κεκτημένη ταχύτητα... Συγχωρεμένη... Πάντως, επειδή στα πρώτα σχόλια είχαν διατυπωθεί ερωτηματικά διάφορα "γιατί" για τον Δανέλλη και την πολιτεία του, η προσπάθεια διερεύνησης ενέχει και υποκειμενικές κρίσεις και ποικιλία προσεγγίσεων. Ίσως παρασύρθηκα από μια σχετική συμπάθεια που τρέφω σ' αυτόν. 
 
Μακάρι να είχα περισσότερα στοιχεία για να τα στείλω εδώ. 
 
Προσπαθώ να τον κατανοήσω, όχι να τον δικαιολογήσω. 
 
Χαίρομαι που σας άρεσε. Περιμένω και τη δική σας / δικές σας τοποθετήσεις.
Επισκέπτης , 2006-02-28 03:13:17
Ως βουλευτής του ΣΥΝ ο κ. Σ. Δανέλλης παρουσίασε μεγάλη οικολογική ευαισθησία.Οταν παρέλαβε το Δ. Χερσονήσου ,βρήκε μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Θα μπορούσε να την αλλάξει απο την μια ημέρα στην άλλη; Προσπαθεί κι αυτός να βρεί ένα ποιοτικότερο τρόπο σύλληψης της τουριστικής δραστηριότητας. Για το ζήτημα των γηπέδων γκόλφ τα πράγματα δεν είναι " ασπρο -μαύρο"( πρέπει πάντα να μιλάμε για βιώσιμα γήπεδα γκολφ. Της Χερσονήσου ειναι έτσι;Δεν έχω ειδική πληροφόρηση γι αυτό ) 
Απο την άλλη ο τουρισμός στη Κρήτη παρουσιάζει στασιμότητα και κυρίως έχει μαζική μορφή. Παράλληλα έχει προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με την άναρχη και πρόχειρη επέκτασή του. Τώρα πώς στο μελλον θα μεταστραφεί ποιοτικά αυτό είναι ερώτημα .Πάντως απαιτείται οργάνωση και προσεκτικός σχεδιασμός για το μελλον. Ο κ. Δανέλλης συμφωνεί σε γενικές γραμμές μ άυτές τις θέσεις , όπως φάνηκε κι απο τις απαντήσεις που έδωσε σε ερωτηματολόγιο που του μοιράστηκε στο πλαισιο της έρευνας μου "" Αναπτυξιακή πολιτική και οικολογικά προβλήματα :Η περίπτωση της Κρήτης." 
Φίλιππος Νικολοπουλος,Δρ Κοινωνιολογίας, Παν/κός ,Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο
¶στον ήσυχο, δεν είναι
Επισκέπτης , 2006-03-01 20:36:02
Είναι πιο αγνός. 
Αρχικά: 
Δεν είναι σωστό να δημοσιεύετε τις απαντήσεις ή το πνεύμα των απαντήσεων κάποιων σε ερωτηματολόγιο σας ερήμην τους. 
Από την πλευρά μου πιστεύω ότι οι απόψεις του κ. Δανέλλη είναι πολύ μακριά από εκείνες του κ. Νικολόπουλου.  
Ο κ. Δανέλλης δεν υποστηρίζει την δημιουργία μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων, αυτό είναι μια βασική διαφορά. 
Το γεγονός ότι είναι δήμαρχος Χερσονήσου δεν σημαίνει ότι τις υποστηρίζει. 
Η "ανάγνωση" των θέσεων και των απόψεων του κ. Δανέλλη από τον κ. Νικολόπουλο είναι πολύ επιφανειακή και βιαστική. 
 
Επίσης: όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε "ποιοτικότερους τρόπους σύλληψης της τουριστικής δραστηριότητας" και να σώσουμε ό,τι μπορούμε από το περιβάλλον και τον ζωτικό μας χώρο. Όμως, ο καθένας νοηματοδοτεί και εννοιολογεί την "ποιότητα" με διαφορετικό τρόπο. Για αυτό ας μην αναμασάμε την καραμέλα της "ποιότητας".... 
 
Μ' αρέσει πάντως που ο κ. Νικολόπουλος βιάζεται να εμφανίσει τον κ. Δανέλλη συγγενικό, τρόπον τινά, με τον ίδιο.... 
 
Να είναι άραγε και οι δύο "νεομαρξιστές"........ 
Loyalward, ντόπιοι και βου
Επισκέπτης , 2006-03-01 21:02:10
Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια αυτοπροώθησης του κ. Νικολόπουλου σε κάθε σημείο του portal αυτού. Ακούμε για μελέτες, για επιστημονικές προσπάθειες, για ερωτηματολόγια... για λαγούς και πετραχήλια και δεν έχουμε ακούσει το πιο βασικό. 
Να το πω ξανά: 
"Ποιες είναι οι σχέσεις κάποιων με το σύστημα εξουσίας και δύναμης που λέγεται "Loyalward, μερικοί ντόπιοι και άλλοι βουλευτές"....;" 
Δεν με νοιάζει εμένα ούτε αν έχεις κάνει μελέτες ούτε αν είσαι το ένα ούτε αν είσαι το άλλο. 
 
Ποια είναι η σχέση σου η επαγγελματική και η οικονομική με εκείνους που θέλουν να μας κατασπαράξουν; 
Αυτό με νοιάζει... 
 
Τώρα αν ο κ. Νικολόπουλος έχει σκοπό να παρέμβει "αγχολυτικά" σ' αυτήν την κατακρεούργηση, σ' αυτήν τη σφαγή που ετοιμάζεται..., ας το κάνει, αλλά κάθε φορά θα παίρνει την απάντηση που πρέπει... Εμένα αυτή η στάση μου φαίνεται εντελώς γελοία... και ΚΑΛΠΙΚΗ. 
 
Να δουλεύω για κάποιον και μετά να βγαίνω έξω να υποστηρίζω εκείνους που διαφωνούν μαζί του... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά...;
Επισκέπτης , 2006-03-03 02:58:35
Βρε παιδιά παντελή σύγχυση έχετε σχετικά με το είπα για τον κ. Δανελλη. Δεν είπα οτι συμφωνει μ΄ εμένα σχετικά με την επενδυση . Είπα κάποια πράγματα σχετικά με ορθά " πιστεύω του" για το μέλλον του τουρισμού δτη Κρήτη. Σ΄΄αλλα σημεία μπορεί να συμπίπτουν οι απόψεις μαςΔεν έχω δικαίωμα να εκφράσω θετικές απόψεις για τον άνθρωπο , ακόμη κι αν διαφωνούμε, τι φασίζουσα νοοτροπία είναι αυτή;  
Υστερα αν είναι κατακρεούργηση ή επενδυση γιατί η κοινή γνώμη, η νομαρχία , ο Δ. Ιτάνου είναι υπερ της ; Βοηθήστε όλοι μαζί να γίνει σωστά.Στο κάτω -κατω υπάρχουν και θεσμοί που μπορούν να ενεργοποιηθουν. Μόνο οι φωτισμενοι του ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι οι σοφοί.; Τι γελοιότητες είναι τούτες ; 
Φ.Ν. 
ΠΑνος
Επισκέπτης , 2006-05-24 12:53:13
Είμαι τελειοφοιτος πολυτεχνίου και ασχολούμαι με θέματα βιώσιμου τουρισμού, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι του άρθρου σας στην διπλωματική μου(ενοήται πως θα υπάρχει η πηγή) που έχει να κάνει με μαθηματικά μοντέλα και βιώσιμο τουρισμό. 
Συγχαριτηρια για την προσπάθεια σας

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 139 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58196278
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.