ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 15 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Βέροια 3-5 Νοεμβρίου 2006 Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες
ΠΑΝΔΟΙΚΟ , Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2006

18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Βέροια 3-5 Νοεμβρίου 2006

Συνδιοργανωτές: Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε., Δήμος Βέροιας

Θέμα: «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση»

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ),  η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ο Δήμος Βέροιας και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), οργανώνουν το 18ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, 3-5 Νοεμβρίου 2006, στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας, με οργανωτή την Οικολογική Ομάδα Βέροιας, που είναι μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Το θέμα του Συνεδρίου είναι: «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση»

Το θέμα του συνεδρίου πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς:

- Αναδεικνύει τον ρόλο και την δυναμική της Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας και Αρμοδιότητας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε σχέση με την απασχόληση και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας.

- Αναδεικνύει ως κοινό πεδίο συνεργασίας για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, για την Αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ και τις επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ποιότητας, ως χώρο πόρων, πρωτοβουλιών και συνεργασίας.

- Διαμορφώνει νέα εργαλεία για την αναπτυξιακή σχέση των τοπικών κοινωνιών, της αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων, των ανέργων, και των εθελοντικών ομάδων με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της Αγοράς σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις «μεταναστεύουν» και η ανταγωνιστική παγκοσμιοποίηση υπονομεύει τους τοπικούς θεσμούς και την τοπική παραγωγή.

- Διαμορφώνει την αφετηρία για μια νέα συμμαχία και ένα νέο όραμα για την πολύπλευρη τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο τοπικών συμφωνιών και δράσεων σε μια εποχή περιχαράκωσης του ιδιωτικού τομέα και συρρίκνωσης του κοινωνικού ιστού.

- Διαμορφώνει ένα πλαίσιο δυναμικής στις δημόσιες σχέσεις της Αυτοδιοίκησης, του Εθελοντικού Κινήματος και των Επιχειρήσεων για το κοινό όφελος.

Το 5ο και το 6ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε για το Περιβάλλον προβλέπουν τη συνεργασίας Κράτους, Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Φορέων, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής πρακτικής και συναίνεσης.

Τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και πιο φανερή η ανάγκη των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν προγράμματα και δράσεις οι οποίες έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και ευνοούν την εμπέδωση ομαλών εργασιακών σχέσεων, επαρκή ασφάλεια στο χώρο εργασίας και παροχή κοινωνικού έργου, με το οποίο θα αναδειχθεί νέα πολιτική, συμβατή με τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο. Από το έργο αυτό ξεχωριστή σημασία έχει η περιβαλλοντική του διάσταση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Αίθουσα: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας)

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2006
11.00 Έναρξη Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών και Οργανώσεων στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο του Συνεδρίου
16.00-17.00 Προσέλευση Συνέδρων
17.00-17.55 Χαιρετισμοί
17.55-18.00 Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου

1η Συνεδρία 
18.00-18.15 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Παπαδόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
18.15-18.30 Διεθνείς Οργανισμοί για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αλεξίου Μαρία, Γραμματέας Δ.Σ. Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
18.30-19.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση
19.15-19.30 Διάλειμμα-μπουφές
 
2η Συνεδρία
19.30-19.45 Ο ρόλος του Κράτους στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αγγελόπουλος Κώστας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης
19.45-20.00 Κοινωνική και Περιβαλλοντική Αριστεία – Ηθικά κίνητρα για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος
Βουρνάς Ιωάννης, Γεν. Δ/ντής Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ
20.00-20.15 Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Εργασία Θεοχάρη Χριστίνα, Γραμματέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ
20.15-20.30 Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Πράσινη Απασχόληση μέσα από την Περιβαλλοντική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα
Παλαιολόγος Χρίστος, Γεν. Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
20.30-20.45 Η Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
Εκπρόσωπος των Συστημάτων
20.45-21.00 Ολοκληρωμένα και καινοτόμα συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ποιότητας
Ζήσης Γιάννης, μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
21.00-21.30 Ερωτήσεις-Συζήτηση
21.30 Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας
22.00 Συζήτηση και ψυχαγωγία στο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ».
Δείπνο και ένα ιδιαίτερο ‘λαϊκό’ πρόγραμμα με το Βασίλη Λέκκα και τους μουσικούς του.

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2006
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
9.00 Συνέχιση Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο
του Συνεδρίου
9.00-9.30 Προσέλευση Συνέδρων
3η Συνεδρία
9.30-9.45 Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου και του Μοντέλου Επιχειρηματικής Ηθικής
Παπασπυρόπουλος Σωτήρης Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής
9.45-10.00 Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και ΜΚΟ Βολιώτης Κώστας, μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
10.00-10.15 Το καταναλωτικό κοινό και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τσεμπερλίδης Νίκος, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή
10.15-10.30 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Δαμουλιάνου Χριστίνα, Δημοσιογράφος
10.30-11.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση
11.15-11.30 Διάλειμμα-μπουφές

4η Συνεδρία
11.30-11.45 Καθιέρωση Προτύπου ISO για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Σαριδάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος τομέα τυποποίησης ΕΛΟΤ
11.45-11.55 Η προβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
Σπανός Μιχάλης, Εκπρόσωπος του Eurocharity
11.55-12.10 Η Ποιότητα και η Ευθύνη στο Εργασιακό Περιβάλλον και η Απασχόληση
Κοντός Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
12.10-12.25 Διαμόρφωση καλών πρακτικών στις δημόσιες σχέσεις της Αυτοδιοίκησης, του Εθελοντικού Κινήματος και των επιχειρήσεων για το κοινό τους όφελος
Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
12.25-13.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση
13.00-13.30 Στρογγυλό τραπέζι για την Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και την Απασχόληση
13.30-14.00 Αποφάσεις Συνεδρίου
14.00 Λήξη Θεματικού Συνεδρίου
14.00-16.30 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στον Αλιάκμονα και γεύμα στο χώρο αυτό.
16.30-19.00 Περιήγηση για τους εκτός ΠΑΝΔΟΙΚΟ Συνέδρους.
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
17.00-17.10 Διαπίστωση απαρτίας. Εκλογή Προεδρείου
17.10–17.30 Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
17.30-18.00 Εγγραφή-παρουσίαση νέων οργανώσεων
18.00-18.30 Απολογισμοί
18.30-20.00 Ερωτήσεις-κριτική-ψηφοφορίες στους απολογισμούς
20.00-21.00 Προετοιμασία αρχαιρεσιών
21.00 Τέλος εργασιών 2ης ημέρας
21:30 Αίθουσα εκδηλώσεων «Χώρου Τεχνών Δήμου Βέροιας» Μουσική εκδήλωση “Ο Ερωτόκριτος στην Οδό Ονείρων’’ με το Βασίλη Λέκκα.
Συμμετέχει η νέα ερμηνεύτρια και λυράρισα Γεωργία Νταγάκη. Παραγωγή Δημήτρης Μίχαλος. Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2006
Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
08.30– 09.00 Προσέλευση Συνέδρων
09.00-10.30 Αρχαιρεσίες. Προτάσεις για τη λειτουργία του Δικτύου
10.30-11.30 Προγραμματισμός δράσης. Αξιολόγηση κυριότερων Ελληνικών οικολογικών προβλημάτων
11.30-12.00 Επιλογή θέματος και τόπου επόμενου Συνεδρίου
12.00 Λήξη Συνεδρίου
12.00 Λήξη Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο
του Συνεδρίου

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή
18ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Γεώργιος Σουφλιάς, Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Σάββας Τσιτουρίδης, Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σταύρος Καλογιάννης, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Γεράσιμος Γιακουμάτος, Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Δημήτρης Κατσιγιάννης, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ
Ευάγγελος Μπαλτάς, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ
Πάρις Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Χρίστος Παλαιολόγος, Γεν. Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Ιωάννης Αμοιρίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
Ευάγγελος Βαρδάκας, Πρόεδρος ΕΛΟΤ
Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Χρήστος Σκουμπόπουλος, πρόεδρος ΤΕΔΚ Ημαθίας και Δήμαρχος Βέροιας
Αθανάσιος Τζακόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Νικόλαος Ουσουτζόγλου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας,
Δημήτριος Ταχματζίδης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Βέροιας
Κων/νος Τσιλογιάννης Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου


Οργανωτική Επιτροπή 18ου Συνεδρίου

Βασιλείου Παναγιώτης, ΚΕΔΚΕ  
Θεοχάρη Χριστίνα, ΓΣΕΕ
Αγγελόπουλος Κώστας, Υπουργείο Ανάπτυξης
Βενιόπουλος Κώστας, ΤΕΔΚ Ημαθίας,
Σακαλής Μιχάλης, Αντιδήμαρχος Βέροιας 
Ιωσηφίδης Απόστολος, Δήμος Βέροιας
Μηχαλιάς  Γεώργιος, Πρόεδρος Παραρτήματος ΤΕΕ
Ασλάνογλου Νίκος, μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Βέροια)
Βολιώτης Κώστας, μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Βόλος)
Ζήσης Γιάννης, μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μακρακώμη)
Καράτζος Κίμων, μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Λάρισα)

Χορηγοί

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EuroCharity

Πληροφορίες: 24210-20620/ ή 38387
Κ. Βολιώτης 6977-686838,
kvoliotis@yahoo.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 74 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54605759
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.