ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα - Μεταλλεία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ , Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2006
Αιτιολόγηση έντασης στη "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" της επέκτασης εργασιών της μονάδας "Χυτήριο ανάκτησης μολύβδου Αφοι Βαφειάδη & ΣΙΑ Ο.Ε." στον Στανό Χαλκιδικής

Εισαγωγή

Με την παρούσα εκφράζουμε τις σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις μας ως προς την στοχοθεσία, τη χρησιμότητα και τις επιδιώξεις της "Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" (ΜΠΕ) για λογαριασμό της  επιχείρησης ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΦΟΙ ΒΑΦΕΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΣΤΟΝ ΣΤΑΝΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Πολύ περισσότερο, με το υποτιθέμενο - από τον νόμο - μέλημα της ΜΠΕ για αποτροπή - ή έστω περιορισμό - των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας.

Η μονάδα δευτερογενούς επεξεργασίας μολύβδου επεκτείνεται σε ένα ποσοστό 2500% (από 0,4 τόνους/ημέρα σε 10 τόνους/ημέρα) ενώ βρίσκεται μέσα στα όρια Προστατευόμενης Περιοχής μεγάλης αξίας όχι μόνο για τους ντόπιους ή τους Θεσσαλονικείς αλλά και ολόκληρη την ΕΕ. Το γεγονός ότι η μονάδα δευτερογενούς επεξεργασίας μολύβδου μπαταριών βρίσκεται στη Γ' Ζώνη προστασίας του Υγροτοπικού συστήματος των Λιμνών "Βόλβη – Κορώνεια" δεν είναι επ' ουδενί λόγος να εξισώνεται, ως προς την αντιμετώπισή της, με οποιαδήποτε άλλη περιοχή, όπως για παράδειγμα θεσμοθετημένες Ζώνες Βιομηχανικής ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη μελέτη υποβαθμίζει σοβαρά την αξία του υγροτοπικού συστήματος  των λιμνών "Κορώνεια-Βόλβη" και θέτει υπό αμφισβήτηση το καθεστώς προστασίας (εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές) ενώ εγκυμονεί κινδύνους και αρνητικότατες επιδράσεις στους γύρω από την μονάδα παραγωγής μολύβδου, οικισμούς. Οι αρνητικές επιδράσεις στην πανίδα της περιοχής είναι επίσης σοβαρή όπως επίσης και στους εγγύς υδάτινους αποδέκτες. (Ρέματα, χείμαρρους και τελικά στη ίδιο το Λιμναίο και παραλίμνιο σύστημα της Βόλβης).

Η τοποθέτηση των δεδομένων και των στοιχείων, ειδικά σε ότι έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον, είναι εντελώς έξω από την πραγματικότητα, επιφανειακή και προσχηματική προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, απέναντι σε υπαρκτά ρίσκα και κινδύνους. Παραποιεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται περί "ανακύκλωσης μολύβδου", αφού το τελικό προϊόν είναι πολύ χαμηλότερης αξίας (δεύτερης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Χρησιμοποιεί αυθαίρετα όρους και ορολογίες της οικολογικής οπτικής καταφεύγοντας σε αστήρικτες υποθέσεις μονόπλευρης αισιοδοξίας, μονομέρειας και μονόπλευρης στήριξης της λειτουργίας της μονάδας παρά τη μεγάλη  περιβαλλοντική πίεση που εγκαινιάζει στην ευρύτερη περιοχή.

Αποσιωπάται το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι "υπό διωγμό" στην ΕΕ, λόγω του ρυπαντικού της φόρτου σε υδάτινους αποδέκτες και στο έδαφος. Οι βιομηχανίες δευτερογενούς επεξεργασίας του μολύβδου, ενός τοξικού μετάλλου που ενοχοποιείται για σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα αναζητούν άλλους τόπους, εκτός ΕΕ, ελαστικής νομοθεσίας και εργατικά χέρια στο τελευταίο σκαλοπάτι της απελπισίας, ώστε να αποβεί τελικά κερδοφόρα η δευτερογενής επεξεργασία του μολύβδου.

Η ευρωπαϊκή πρακτική και νομοθεσία, όπου ακόμα συντηρείται αυτή η πρακτική, είναι εξαιρετικά αυστηρή, ενώ αναζητά επίμονα και πιεστικά νέους τρόπους απελευθέρωσης από την χρήση του μόλυβδου. Για παράδειγμα, επιβάλλει την πλήρη στεγανοποίηση του εδάφους στις μονάδες επεξεργασίας, απαιτεί ελέγχους για την "τύχη" κάθε νέας παρτίδας μπαταριών, όλες οι εργασίες γίνονται σε κλειστό χώρο, ενώ οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές περνούν από ιατρικές εξετάσεις ανά τακτά, σύντομα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα. Οι μονάδες που λειτουργούν ικανοποιούν με μεγάλη αυστηρότητα όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους συχνούς ελέγχους. Η πιστοποίηση των εργασιών δε, ικανοποιείται τουλάχιστον μέσα από το ISO 14001 (international standard).

Είναι τόσο μεγάλος "ο ζήλος" των μελετητών να θέσουν τα πράγματα στη βάση του "κανένα πρόβλημα" ώστε φτάνουν να ισχυρίζονται ότι καταφέρνουν συγκράτηση/απομάκρυνση αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων της τάξης "άνω του 99%", ενώ τουλάχιστον από τη διεθνή βιβλιογραφία τα πιο εξεζητημένα και πανάκριβα συστήματα δεν το καταφέρνουν, παρά μόνο στα επίπεδα του 91-95%. (Το ποσοστό αέριων ρύπων της τάξης του 5% είναι κρίσιμο ζήτημα για μια χημική ουσία όπως ο μόλυβδος).

Για δε τη χρήση του νερού από την μονάδα, αναφέρουν ανακύκλωση της τάξης του 100% και ότι το μόνο νερό που θα καταναλώνεται θα είναι αυτό της χρήσης για λόγους καθαριότητας των εργαζόμενων.

Συνολικά, η "ΜΠΕ" μόνο ΜΠΕ δεν είναι. Βρίθει (εσκεμμένα;) από τεχνικά στοιχεία τα οποία το Νομαρχιακό Συμβούλιο αλλά και όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, δεν μπορούν να ελέγξουν και πολύ περισσότερο να έχουν άποψη. Ούτε τα στοιχεία τους, ούτε τα κίνητρά τους, (προστασία περιβάλλοντος ή προστασία της επιχείρησης) και πολύ περισσότερο την αισιοδοξία τους ότι με έναν "Κυκλώνα" και ένα "Σακκόφιλτρο" αμφίβολης αποτελεσματικότητας, (παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται με εξωπραγματικές δυνατότητες και αποτελέσματα) δεν θα υπάρχουν διαρροές και διασπορά του μολύβδου στους γύρω οικισμούς και τους βιοτόπους της περιοχής.

Αναλυτικά οι ενστάσεις μας:

Το καθεστώς Προστασίας (Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Διεθνές) είναι πολύ πιο "πλούσιο" από αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν οι μελετητές. Η ευρύτερη περιοχή είναι:

- Υγροβιότοπος των Λιμνών Κορώνεια - Βόλβη (Σύμβαση Ramsar 1971)

- "Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή" (SPA, Οδηγία 79/409 ΕΕ)

- "Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος" (Οδηγία 92/43 ΕΕ, Φύση 2000- GR 1220001)

- "Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση" (Σύμβαση Βαρκελώνης 1976)

- "Διατήρηση της Ευρωπαϊκής ¶γριας Ζωής και των Φυσικών Βιοτόπων" (Σύμβαση της Βέρνης 1983)

- "Διατήρηση Μεταναστευτικών Ειδών Αγρίων Ζώων" (Σύμβαση της Βόννης 1983)

Συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας και ειδικά για στο υγροτοπικό σύστημα "Λιμνών Κορώνεια – Βόλβης" ικανοποιούν την αξιολόγηση της περιοχής ως:

- Σημαντικό και μεγάλο δυναμικό βιοποικιλότητας (336 διαφορετικά είδη Φυτών,14είδη ερπετών, 34 είδη Θηλαστικών, 5 είδη αμφιβίων, 29 είδη ψαριών 200 είδη Πουλιών)

- Μεγάλο δυναμικό Πρωτογενούς Παραγωγής και εύφορου εδάφους

- Μεγάλο δυναμικό αποθήκευσης - καθαρισμού Πόσιμου Νερού

- Μεγάλη Σπουδαιότητα για την ευημερία Ανθρώπινων Κοινοτήτων

Σχετικά με τον μόλυβδο

Ο Μόλυβδος είναι το υλικό που χρησιμοποιούμε για την ένωση των χυτοσωλήνων, μολυβδοσωλήνων, χαλκοσωλήνων κ.λπ. Βρίσκεται στην βενζίνη, τα υδραυλικά υλικά, τις μπαταρίες, σε εκρηκτικά, την υφαντουργία, τα μελάνια, τα χρώματα, τη διύλιση πετρελαίου, τα κρύσταλλα, τις πορσελάνες, ελαστικά κ.ά. Εισχωρεί στο νερό είτε από τις μολύβδινες σωληνώσεις, είτε από τη διασπορά του ως αέριος ρύπος, πρώτα επιφανειακά στο έδαφος και στη συνέχεια με τις βροχές φτάνει στους υδάτινους αποδέκτες όπου αντιπροσωπεύει ένα από τους κύριους ρύπους των βαρέων μετάλλων στη θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες και γενικά σε όλους τους επιφανειακούς αποδέκτες.

Η Κορώνεια και η Βόλβη είναι ρυπασμένες - και το ξέρουμε χρόνια τώρα - με μόλυβδο που προέρχεται από βαφεία και άλλες βιομηχανίες που χρησιμοποιούν παρανόμως ως αποδέκτη τις λίμνες, από τα καυσαέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια από τις καύσεις των αυτοκινήτων της κυκλοφορίας, τα μολυβένια σκάγια των κυνηγών κ.λπ. Αν ο μόλυβδος εισχωρήσει είναι ιδιαίτερα τοξικός, αποβάλλεται δύσκολα από τον οργανισμό, έχει συσωρευτική δράση (βιοσυσσώρευση) ενώ ένα μικρό ποσοστό του απορροφάται από τα οστά. Προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα στο νευρικό μας σύστημα, υψηλή πίεση του αίματος, εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές, παθήσεις των νεφρών, στειρότητα, αποβολές κ.λπ. Σε σοβαρότατες περιπτώσεις παρατηρούνται εγκεφαλικές βλάβες, μολυβδίαση, κ.λπ.

Υπάρχουν αρκετές μελέτες της αρνητικής επίδρασης σε ζώα, όπως για παράδειγμα πουλιά, που αναδεικνύουν κατευθείαν αρνητικές επιδράσεις στην αναπαραγωγική τους επιτυχία, μέσω καταστροφής των αυγών τους. Η ευρύτερη χερσαία περιοχή γύρω από τις λίμνες Κορώνεια – Βόλβη είναι η περιοχή τροφοληψίας αρκετών ειδών, ιδιαίτερα των ελάχιστων σπάνιων αρπακτικών που ενδημούν στην περιοχή (Ψαραετός και Θαλασσαετός). Μάλιστα, το Δασαρχείο Λαγκαδά - προσωπικές μαρτυρίες - παρατηρούσε τη φωλιά ενός ζευγαριού Ψαραετών πολύ κοντά στο Στανό και τη σχεδιαζόμενη μονάδα μολύβδου, μέχρι πρόσφατα.

Θα πρέπει λοιπόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κανείς, σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη διασπορά του μολύβδου στο περιβάλλον, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, και να μην δικαιολογείται από σχετικά αυθαίρετα "όρια ασφάλειας". Ενδεικτικά τα τελευταία 20 χρόνια τα "αποδεκτά όρια μολύβδου" έχουν τροποποιηθεί στη ΕΕ, μειούμενα πάντα, τουλάχιστον 4 φορές. Εξ' άλλου επειδή η αέρια ρύπανση διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η διάρκεια της έκθεσης σε αέρια ρύπανση, οι μετεωρολογικές συνθήκες, την τοπογραφική διαμόρφωση, την πολεοδομική διάταξη κ.λπ. Το "αποδεκτό όριο" δεν μπορεί να είναι το ίδιο σε μια υποβαθμισμένη βιομηχανική περιοχή (όχι ότι εκεί νομιμοποιείται...) και σε ένα βιότοπο σημαντικής αξιολόγησης και σπουδαία σημασίας. Πιθανές αστοχίες ή ατυχήματα (εντός ή εκτός εισαγωγικών) δεν θα επιτρέψουν σε καμία τεχνολογία να επιστρέψουν τον μόλυβδος πίσω, στην αρχική του θέση.

Αέρια ρύπανση με επικίνδυνα μέταλλα και αιωρούμενα σωματίδια από τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Μολύβδου

Οι ίδιοι οι μελετητές υπολογίζουν ότι μπορούν να ανακτήσουν από ένα συνολικό ποσό 20tn /ημέρα (8ωρης λειτουργίας) μόνο το 50%. Είναι απορίας άξιο ότι με ένα τέτοιο ποσοστό "ανακύκλωσης" πως θα μπορέσει να παραμείνει βιώσιμη οικονομικά η μονάδα. Δεδομένου μάλιστα ότι η τιμή του δευτερογενούς μολύβδου είναι πολύ χαμηλότερη στην αγορά -έστω και ως "βαρίδια για ψάρεμα"- και δεδομένου ότι τα έξοδα εξουδετέρωσης των αρνητικών επιπτώσεων από την απελευθέρωση –αθέλητη κατά κανόνα- του μολύβδου στην ατμόσφαιρα συνεχώς γίνονται αντιοικονομικά, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές συνθήκες . Μήπως αμέσως μετά την αδειοδότηση από τη Νομαρχία, θα αρχίσουν τα μέτρα εξοικονόμησης σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος;

Αν ανακτώνται ανά ημέρα 10tn. συν άλλα 15,25 Kg που ισχυρίζονται ότι συλλέγουν από τις διαδικασίες κατακράτησης μέσω του συστήματος φίλτρων. Το άλλο 50% είναι σκουριές (49%) και Σωματίδια (1%). Τι ποσοστό μολύβδου υπάρχει σε αυτά; Ιδιαίτερα μάλιστα αυτό το ποσοστό σωματιδίων που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, τι ποσοστό μολύβδου περιέχει; Ο υπολογισμός σε αυτό αρκείται στη θέση κάτω του ορίου. Ο μόλυβδος με τη μορφή πολύ μικρών μορίων σε ένα ποσοστό έως και 50% μπορεί να συγκρατηθεί από το αναπνευστικό σύστημα Ο απλός κόσμος θέλει να ξέρει τι ποσοστό μολύβδου θα απελευθερώνεται στη ατμόσφαιρα από την λειτουργία της μονάδας. Τι ποσό μολύβδου θα αναπνέουν οι γύρω οικισμοί και πόσο θα καταλήγει στους υδάτινους αποδέκτες;

Τα όρια (που πολύ μας αρέσουν και κρυβόμαστε πίσω από αυτά...)

Στην Ελληνική βιβλιογραφία (Γ.Π. Μαρκαντωνάτος, σελ. 262) τα όρια για τις παλαιότερες μονάδες είναι 20 mg/Nm3 και για τις νεότερες μόλις 10 mg/Nm3. Τα ξέρουν τα όρια οι μελετητές (πως θα μπορούσε άλλωστε...) και φροντίζουν με τους υπολογισμούς να τα φέρουν στα μέτρα "των ορίων". Ασχέτως αν πρόκειται για μια ιδεατή λειτουργία "ανακύκλωσης", στα χαρτιά και στη θεωρία (ας πάρουμε τα φίλτρα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, για παράδειγμα...) το σύστημα καθαρισμού των αέριων αποβλήτων σε μόλυβδο, από την συγκεκριμένη μονάδα, δεν το φτάνουν οι καλύτερες τεχνολογίες. Ωστόσο, τα ομοσπονδιακά πρότυπα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις ΗΠΑ είναι μόλις 1,5 mg/Nm3.

Αλήθεια το υδροξείδιο του μολύβδου Pb (OΗ)2, το οξείδιο του μολύβδου (PbO) τι όρια έχουν; Τέτοιοι αέριοι ρύποι θα διαφεύγουν από τη "ανακύκλωση";

Το σακκόφιλτρο δεν ανανεώνεται ποτέ; Γιατί δεν αναφέρεται ότι θέλει αλλαγή σε τακτά χρονικά διαστήματα; Σε πόσο διάστημα θα είναι έτοιμο για αντικατάσταση;

Υγρά απόβλητα

Τα υγρά των μπαταριών είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που προκύπτει από την ΜΠΕ σε ότι έχει σχέση με την επεξεργασία και τη διάθεσή τους. Ενώ θάπρεπε όλο το κύκλωμα να είναι κλειστό για να αποκλείεται κάθε περίπτωση ατυχημάτων, διαφυγής και διήθησης των υγρών στο περιβάλλον, τα υγρά μετά από ουδετεροποίηση καταλήγουν στη δεξαμενή καθίζησης-αναρρόφησης και από εκεί εξαφανίζονται ως δια μαγείας. Μήπως καταλήγει στο ανακυκλωμένο νερό που θα χρησιμοποιείται και θα ξαναχρησιμοποιείται εσαεί;

Τα υγρά πλύσης στη δεξαμενή τι τύχη θα έχουν; Πως θα ξαναγεμίσει η δεξαμενή με επεξεργασμένο νερό; Το πλύσιμο των μπαταριών από τα εναπομείναντα οξέα, πόσες φορές μπορεί να επαναληφθεί; και τελικά αυτό το νερό, μετά από μερικά πλυσίματα πως επεξεργάζεται και ξαναχρησιμοποιείται; Φτάνει η διαδικασία εξουδετέρωσης και καθίζησης για να το ξαναχρησιμοποιηθεί; (Οξύ+Βάση+¶λας, ένα μέρος του άλατος καθιζάνει αλλά το υπόλοιπο δεν γίνεται νερό...)

Στερεά απόβλητα

Για τα στερεά απόβλητα – Ιλύες – Απορρίμματα έχει γίνει σύμβαση με εταιρία που θα τα παραλαμβάνει; Αν η εταιρεία κρίνει ασύμφορη τη διάθεσή τους, τι θα γίνει με τα συσσωρευμένα απορρίμματα; Και αν αρχίσει να βρέχει; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χώρου προσωρινής αποθήκευσης;

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ (http://natura.minenv.gr/batelv/greek_bats22.htm) υπάρχει πλήρης οδηγός για βελτιστοποίηση των τεχνικών για την τήξη του μόλυβδου. Οι μελετητές τον έχουν υπ' όψιν τους, φαντάζομαι. Σας τον επισυνάπτουμε με την ελπίδα να δείτε τις τρανταχτές διαφορές στα Τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούντα, και μάλιστα σε μια περιοχή που ανάμεσα σε άλλους στόχους το ΤΕΕ, πρόσφατα έθεσε  τον φιλόδοξο στόχο να ανακάμψει.

Στον επισυναπτόμενο οδηγό σημειώνουμε τις περιπτώσεις μη συμβατότητας με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τέτοιες μονάδες.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Γρη. Π. Μαρκαντωνάτος 1984: Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής
2. The Myth of Automobile Battery Recycling by Madeleine Cobbing and Simon Divecha (Greenpeace http://www.things.org/~jym/greenpeace/myth-of-battery-recycling.html)
3. ΥΠΕΧΩΔΕ: ΤΗΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) (http://natura.minenv.gr/batelv/greek_bats22.htm)
4. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία: Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια (http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr022.htm)
5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://www.aneth.gr/42_fisikoPerivalon.asp)
6. Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης: Η Νέα τραγωδία της Κορώνειας και οι Ευθύνες (http://www.ecology-salonika.org/camp_006.html)

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δρ. Βιολόγος
nstanos@yahoo.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2006 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 81 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54573108
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.