ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα - Μεταλλεία
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2006
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΕ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΒΑΦΕΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε"

Πολύγυρος 24 Νοεμβρίου 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάκτηση δευτερογενούς μολύβδου από scrap παλαιών μπαταριών είναι μια περιβαλλοντικά απόβλητη παραγωγική διαδικασία σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ λειτουργούν σήμερα μόνον 23 χυτήρια δευτερογενούς μολύβδου, τα οποία συνολικά είναι υπό κατάργηση. Σήμερα τα αποθέματα παλαιών μπαταριών από τις χώρες αυτές εξάγονται στις τριτοκοσμικές χώρες.

Οι επιπτώσεις του μολύβδου στον άνθρωπο και το περιβάλλον καλύπτουν τόμους επιστημονικής και περιβαλλοντικής βιβλιογραφίας. Ειδικά για τις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, η επιστημονική κοινότητα τοποθετείται απαγορευτικά στη λειτουργία μονάδων παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΠΕΑ)

Σύμφωνα με την απόφαση 998/2005 της Ολομέλειας του ΣτΕ:

"Η ΠΠΕ είναι υποχρεωτική όχι μόνο για νέα έργα / δραστηριότητες της Α (πρώτης) κατηγορίας ή την μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίησή τους, εφ' όσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, αλλά και για ορισμένα έργα / δραστηριότητες της Β (δεύτερης) κατηγορίας".

Στην περίπτωση της "επέκτασης" της υπ' όψιν μονάδας, δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ΠΠΕ και επομένως η υποβολή της ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι άκυρη.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στη ΜΠΕ αποκρύπτεται επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στη βιωσιμότητα της υφιστάμενης μονάδας στο Στανό και της επέκτασής της. Στις παραγράφους 2.1 και 2.2 της ΜΠΕ δεν αναφέρεται κανένα σχετικό στοιχείο.

Η βιωσιμότητα όμως αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον περαιτέρω έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δίνει επίσης και το μέτρο των ελέγχων, τόσον των ΜΠΕ όσον και της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας και της υπό έγκριση επέκτασής της, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οικονομικά στοιχεία επένδυσης

5,5 τόνοι scrap = 1 τόνος δευτερογενούς Pb
Tιμή scrap μπαταρίας ~ 150 ευρώ/τόνο
Τιμή δευτερογενούς Pb (πώληση) ~ 800 ευρώ/τόνο
Τιμή κωκ 200 ευρώ/τόνο
Τιμή πετρελαίου 750 ευρώ/τόνο
Μισθός + ασφάλιση εργαζομένων 1800 ευρώ/μήνα
Λοιπά έξοδα + απόσβεση
Τιμή πρωτογενούς Pb ~1400 ευρώ/τόνο

Βιωσιμότητα υφιστάμενης μονάδας

Παραγωγή 2 τόνων/εβδομάδα δευτερογενούς Pb, ήτοι: 48Χ2 =  96 τόνοι/έτος.
Πώληση: 96Χ800 = 76.800 ευρώ/έτος

Κόστος (ανά έτος):
Scrap: 96Χ5,5Χ150 = 79.200 ευρώ
Κώκ+πετρέλαιο = 4.500 ευρώ
Εργατικά: 2Χ13Χ1800 = 46.800 ευρώ
Λοιπά έξοδα ? ~ 0
Συνολικό κόστος 130.500 ευρώ.

Ετήσια ζημία 130.500-76.800 = 53.700 ευρώ.

Βιωσιμότητα νέας μονάδας (στοιχεία από τη ΜΠΕ)

Κόστος (ανά έτος)
Scrap: 250Χ55Χ150 = 2.062.500 ευρώ
Κώκ: 650Χ200 = 130.000 ευρώ
Πετρέλαιο: 8Χ750 = 6.000 ευρώ
Εργαζόμενοι: 10Χ13Χ1800    = 234.000 ευρώ
Λοιπά έξοδα + απόσβεση = 167.500 ευρώ

Συνολικό κόστος 2.600.000 ευρώ.

Έσοδα (ανά έτος)
Πώληση: 10Χ250Χ800 = 2.000.000 ευρώ

Ετήσια ζημία: 2.600.000 – 2.000.000 = 600.000 ευρώ!

Από τους ανωτέρω υπολογισμούς βιωσιμότητας προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα για τις ελέγχουσες υπηρεσίες.

Προφανώς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν προγραμματίζεται με βεβαιότητα ζημίας. Επομένως η επιχείρηση θα πρέπει να περιορίζει τους συντελεστές κόστους για να μη ζημιώνει. Οι μόνοι συντελεστές κόστους που επιδέχονται μείωση είναι οι κάτωθι:

- Πρώτη ύλη- scrap χαμηλής ποιότητας ή από παράνομη διακίνηση (?)

- Προσωπικό ολιγάριθμο και χαμηλών αμοιβών.

- Σοβαρή υποβάθμιση του κόστους περιβαλλοντικής προστασίας.

Παραγόμενοι ρυπαντές

Οι ρυπαντές που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία είναι οι αέριες εκπομπές, τα στερεά και τα υγρά απόβλητα.

Η πρώτη ύλη (scrap μπαταριών) περιέχει οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, αρσενικό, χαλκό και άλλα τοξικά στοιχεία, ανάλογα με το είδος της μπαταρίας. Η επεξεργασία της πρώτης ύλης σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 900°C απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του μολύβδου (PbO), υδροξειδίου του μολύβδου Pb(OH)2, αέριες ενώσεις του αρσενικού, του χαλκού και άλλα τοξικά αέρια.

Η ΜΠΕ αναφέρεται μόνο στη συγκράτηση των "σωματιδίων" και αγνοεί επιμελώς την εκπομπή των αερίων προϊόντων του κλιβάνου.

- Στην παρ. 6.5.2 της ΜΠΕ αναφέρεται: "Ο τρόπος επεξεργασίας των αερίων αποβλήτων αναφέρθηκε στην παρ. 6.1 ...". Και στην παρ. 6.1 δεν γινεται απολύτως καμμία αναφορά.

- Στο κεφάλαιο 7.0, παρ.7.1 "αέρια απόβλητα" γίνεται αναφορά μόνο στην παροχή αέρα για την καύση και τα αέρια από την καύση αντιμετωπίζονται σαν ...φρέσκος αέρας.

Στις νεότερες εγκαταστάσεις παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου χρησιμοποιείται η τεχνολογία αποθειοποίησης, ενώ η αναφερόμενη στην ΜΠΕ μέθοδος με σακκόφιλτρο και κυκλώνα θεωρείται παρωχημένη.

Η μόνη μέθοδος κατακράτησης του διοξειδίου του θείου είναι η μετατροπή του σε θειικό οξύ, αφού πρώτα μεταπέσει σε SO3 (H2O+SO3"H2SO4). Aυτή όμως η μέθοδος δεν προβλέπεται στη ΜΠΕ. Και η εγκατάσταση στο Στανό δουλεύει μέχρι σήμερα χωρίς καμία Υπηρεσία να ελέγξει τις αέριες εκπομπές, ενώ η ΜΠΕ της "επέκτασης" εισάγεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο χωρίς να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα της βιωσιμότητας και των αερίων που παράγονται στον κλίβανο και διαχέονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα.

Η "επένδυση" και η ΜΠΕ δεν αντέχουν σε καμία κριτική θεώρηση. Αποτελούν τριτοκοσμικές δράσεις που εκθέτουν όσους ασχοληθούν σοβαρά μαζί τους.

Χωροθέτηση της μονάδας

Είναι χαρακτηριστική η επιλογή της μεταλλευτικής περιοχής της Β. Χαλκιδικής για την χωροθέτηση της μονάδας.

Η περιοχή του Στανού είναι Οριστική Μεταλλευτική Παραχώρηση μέχρι το έτος 2078. Για τη Β. Χαλκιδική έχει επιλεγεί από την Πολιτεία και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η "ανάπτυξη" με τη μετατροπή της σε σκουπιδοτενεκέ τοξικών αποβλήτων των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων που θα ..."απογειώσουν" την περιοχή. Και για την "άλλη" Χαλκιδική, οι τουριστικές επενδύσεις.

Το χυτήριο της ΑΦΟΙ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε. είναι μια ακόμη έκφραση αυτής της πολιτικής. Θα ήταν φυσικά αδιανόητη για μια τέτοια μονάδα η επιλογή της Κασσάνδρας ή της Σιθωνίας!

Το γεγονός ότι η περιοχή της χωροθέτησης βρίσκεται στη Γ' Ζώνη Προστασίας του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβη - Κορώνεια, κατά την αντίληψη των υπηρεσιών έγκρισης της χωροθέτησης, δεν αποτελεί στοιχείο απόρριψης του αιτήματος – αντίθετα, η περιοχή εξισώνεται με ΒΙΠΕ.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 55 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54573315
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.