ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων από την ΚΤΗΜΑΤΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Δάση
Εταιρεία ΥΛΗ , Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2006
Εισαγωγή:

Αγαπητοί φίλοι,

Όπως γνωρίζετε στο site της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει αναρτηθεί για διαβούλευση το έργο "Ανάθεση Υπηρεσιών Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων" και αφορά την "οριοθέτηση" όλων των δασών της χώρας από 6 γραφεία μελετών, με απόκλιση γραμμής 50 μέτρα, οριοθέτηση μόνο στο computer, χωρίς έλεγχο στο έδαφος, χωρίς στερεοσκοπική παρατήρηση (ύψος βλάστησης), χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, ενάντια στην δασική νομοθεσία, ενάντια στην κείμενη νομοθεσία.

Με αφορμή την προσπάθεια της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να παραπλανήσει την κοινή γνώμη με ένα έργο άχρηστο που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία και διαχείριση των δασών, δημοσιεύουμε για ενημέρωση σας

α) την επιστολή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. &

β) το έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Μπασιάκου προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., που τους λέει ότι αυτό που κάνουν δεν έχει καμία σχέση με τους Δασικούς Χάρτες που χρειάζεται η χώρα και επί πλέον είναι εντελώς άχρηστο.

Έπεται συνέχεια.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Αποστολίδης
Εταιρεία ΥΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο site της ΥΛΗΣ (www.forest.gr) μπορείτε να βρείτε και της επιστολή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων προς τον Πρωθυπουργό.

Α.
Η επιστολή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (27.6.2006)

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1673 / 27.06.2005

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Διδότου 26 - 10680 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.36.41.361 - Fax : 210.36.41.374
(Πρωινές ώρες : 210.82.27.171 και 210.82.31.340)
www.pkd.gr

Προς:
Κύριο Χρήστο Γούλα
Πρόεδρο του Δ.Σ. της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Μεσογείων 288
15562 Χολαργός

Κοινοποίηση:
Όπως πίνακας κοινοποίησης

Θέμα: "Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων"

Κύριε Πρόεδρε,
Με την με αρ. πρωτ. ΔΣ600/10.13/16.06.2005 επιστολή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μας κοινοποίησε τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την εταιρία BlomInfo A/S για λογαριασμό του Ινστιτούτου JRC και της εταιρίας σας, και η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση της Δράσης "Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων" του προγράμματος που έχετε εντάξει στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ ("Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο").

Σας επισυνάπτουμε τις αναλυτικές θέσεις του Συλλόγου μας σε σχέση με την προτεινόμενη μεθοδολογία, ενώ με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας τονίσουμε και πάλι τα κυριότερα σημεία αυτών των θέσεών μας, τα οποία είναι περιληπτικά τα εξής:

1. Από τεχνική άποψη, η μεθοδολογία που προτείνεται είναι εντελώς ατεκμηρίωτη. Όλοι οι υπολογισμοί που αναφέρονται βασίζονται αποκλειστικά και μόνον σε υποθέσεις και εκτιμήσεις, και μάλιστα ανθρώπων που δεν έχουν ξανακάνει Δασικούς Χάρτες στη χώρα μας. Τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας που παρατίθενται είναι εντελώς αυθαίρετα, προσδιορίστηκαν αποκλειστικά και μόνον από τους προτείνοντες τη μεθοδολογία και δεν επαληθεύτηκαν, ούτε στο έδαφος με πραγματικές αυτοψίες, ούτε από κάποιον αξιόπιστο τρίτο. Να σημειωθεί επίσης ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία (μονοσκοπική οριοθέτηση) είχε αξιολογηθεί στη διάρκεια της κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης των Δασικών Χαρτών, και είχε από όλους απορριφθεί (ακόμη και από τα στελέχη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.), επειδή σε καμία περίπτωση δε μπορούσε να εξασφαλίσει αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.
Ενδεικτικό άλλωστε της ποιότητάς της, είναι και το γεγονός ότι, οι ίδιοι οι άνθρωποι που συνέταξαν αυτό το κείμενο, δηλώνουν πως με τη μεθοδολογία οριοθέτησης των δασικών εκτάσεων που προτείνουν "τους ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν τις ελιές από τα πεύκα" !! (ενότητα 7.4.5.1, σελίδα 17).

2. Από την άποψη του προσδοκώμενου αποτελέσματος, αυτό που θα παραχθεί αν εφαρμόσετε στην πράξη αυτήν τη μεθοδολογία, θα είναι ένα εντελώς άχρηστο πράγμα, που δεν θα χρησιμεύσει απολύτως σε τίποτα: Με τις καλύτερες προσδοκίες των ίδιων των συντακτών της μεθοδολογίας, θα υπάρξουν δύο "χοντρικές οριογραμμές", οι οποίες στην καλύτερη δυνατή περίπτωση οι ίδιοι εκτιμούν (εντελώς αυθαίρετα) ότι θα έχουν μια αβεβαιότητα της τάξης του 30% για την φωτοερμηνεία του 1945 και του 15% για την φωτοερμηνεία του 1996. Με τη διαδικασία όμως που προτείνεται να εφαρμοστεί (μονοσκοπική φωτοερμηνεία χωρίς επίγειους ελέγχους και αυτοψίες), όλοι όσοι έχουν συντάξει Δασικούς Χάρτες στη χώρα μας γνωρίζουν ότι ούτε αυτά τα ποσοστά πρόκειται να επιτευχθούν.
Επιπλέον, το "προϊόν" που θα παραχθεί προτείνεται να ελεγχθεί ως προς την επιτυχία των παραπάνω "στόχων" με δειγματοληπτικές μετρήσεις που θα γίνουν στο 2% μόλις της περιοχής μελέτης!! Και μάλιστα, ακόμη και οι έλεγχοι αυτοί πάνω στο 2% των παραχθέντων οριογραμμών, δεν θα γίνουν από τις αρμόδιες για τις δασικές χαρτογραφήσεις υπηρεσίες, αλλά από έναν τρίτο "εξωτερικό συμβαλλόμενο", ο οποίος για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιήσει και πάλι μια προσεγγιστική στατιστική μεθοδολογία. Και αυτό γιατί, όπως οι ίδιοι οι συντάκτες της προτεινόμενης μεθοδολογίας παραδέχονται (ενότητα 7.5, σελίδα 20), έτσι κι αλλιώς, τόσο η εργασία των αρχικών φωτοερμηνευτών, όσο και η εργασία των ελεγκτών "περιλαμβάνει εργασία χωρίς μια πραγματική απάντηση"! Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι προτείνοντες γνωρίζουν και παραδέχονται ότι η δουλειά και των δύο εμπλεκομένων (αρχικού φωτοερμηνευτή και ελεγκτή), είναι κυριολεκτικά στον αέρα.
Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις ακρίβειες, τους ελέγχους και τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες συντάσσονται μέχρι σήμερα οι Δασικοί Χάρτες. Και είναι προφανές ότι κανένας απολύτως Διευθυντής Δασών αυτής της χώρας δεν πρόκειται να πάρει υπόψη του και να χρησιμοποιήσει αυτό το "προϊόν" σαν βάση για την από εκεί και πέρα σύνταξη των Δασικών Χαρτών της περιοχής του, ή σαν βάση για τη δήλωση ιδιοκτησίας που θα κάνει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στις μελέτες κτηματογράφησης που θα ακολουθήσουν.
Μόνον κάποιος που δεν έχει μελετήσει την προτεινόμενη μεθοδολογία ή δεν γνωρίζει πως γίνονται οι Δασικοί Χάρτες μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Για αυτό και δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα που κάποιοι επικαλούνται σχετικά με την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα του συγκεκριμένου "προϊόντος" (το ότι δηλαδή, θα βοηθήσει στη υλοποίηση των πρώτων σταδίων σύνταξης των Δασικών Χαρτών, ή θα βοηθήσει τη Δασική Υπηρεσία εν όψει των επερχόμενων μελετών κτηματογράφησης).

3. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης εδώ ότι την ίδια άποψη για τη "σοβαρότητα" της προτεινόμενης μεθοδολογίας οριοθέτησης, αλλά και για την χρησιμότητα του "προϊόντος" που ελπίζετε να παραχθεί, έχει και η αρμόδια Διεύθυνση Δασικών Χαρτών, την οποία, εκτός από τις προφορικές συζητήσεις, σας την διατύπωσε και γραπτά με το με αρ. πρωτ. 90567/371/06.06.2005 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο σας ενημέρωσε ότι "είναι προφανές πως η αδρομερής αυτή καταγραφή, μη αποδεκτή επιστημονικά για τους σκοπούς που θα εξυπηρετήσει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, όχι μόνο δεν είναι Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας, αλλά δεν μπορεί καν να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών ή για την προβολή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά τις διαδικασίες κτηματογράφησης".

4. Τέλος, επειδή τα χρήματα που δεσμεύτηκαν για αυτήν την Δράση δεν πρέπει να πάνε χαμένα, αλλά και επειδή θεωρούμε ότι είναι και δική μας υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε να βρεθεί μια αξιόπιστη διέξοδος σε αυτήν την κατάσταση, στο κείμενο που σας επισυνάπτουμε σας διατυπώνουμε δύο εναλλακτικές προτάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των χρημάτων. Όπως θα δείτε, και οι δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις οδηγούν σε αξιόπιστα και πραγματικά χρήσιμα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και τους δύο βασικούς όρους που έχουν τεθεί για την χρηματοδότηση του Προγράμματος "Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο".

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από όλα τα παραπάνω, κάνουμε έκκληση στην υπευθυνότητα και στην εντιμότητά σας:

Αυτό που έχει σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη Δράση του προγράμματος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αποτελεί εμπαιγμό και συνειδητή σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Το πόσο άχρηστο και ανώφελο είναι, σας το διαβεβαιώνουν όλοι οι γνωρίζοντες το αντικείμενο (Δασική Υπηρεσία - Δασολόγοι μελετητές).

Ελπίζουμε ότι και εσείς πλέον το καταλαβαίνετε, και ότι διαθέτετε την ευαισθησία και την ικανότητα να το αλλάξετε.

Εμείς από τη μεριά μας είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε να βρεθεί η οποιαδήποτε εναλλακτική λύση οδηγεί σε κάτι που θα είναι πραγματικά χρήσιμο και θα αξίζει τα χρήματα που θα δαπανηθούν για να παραχθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θανάσης Μπουζινέκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τάσος Κουρής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Κο Ε. Μπασιάκο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2 - 10176 Αθήνα

2. Κο Γ. Σουφλιά
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Αμαλιάδος 17 - 11523 Αθήνα

3. Διεύθυνση Δασικών Χαρτών
ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Τέρμα Αλκμάνους -11528 Αθήνα

4. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Μεσογείων 288 - 15562 Χολαργός

5. Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ
ΓΕΩΤΕΕ
Βενιζέλου 64 - 54631 Θεσσαλονίκη

6. ΠΕΔΔΥ
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
Χαλκοκονδύλη 31, 10432 Αθήνα

Β.
Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (6.6.2006)

Αθήνα 6-6-2005

Αριθ. Πρωτ.: 90567/371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
α. Πρόεδρο κ. Χρήστο Γούλα
β. Δ/ντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Σταύρου
γ. Γεν. Δ/ντή κ. Κ. Κυριαζή
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Πετρέλη
Τηλέφωνο: 210 2128069 - 7470593
Τηλεομοιοτυπία: 210 7489206

ΚΟΙΝ.: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Δασικοί Χάρτες και Γ' Κ.Π.Σ.

Σχετ. 754/10.05/0507534/28-4-2005 έγγραφο σας.

Σε σχέση με το παραπάνω σχετικό με το οποίο ενημερώσατε τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας σε θέματα Εθνικού Κτηματολογίου, σας επισημαίνουμε τα εξής, στα θέματα αρμοδιότητας μας:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2664/98, η κύρωση των Δασικών Χαρτών γίνεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάρτησης τους. Η Δ/νση Δασών Μεσσηνίας, με το 1855/17-5-2004 έγγραφο της, μας ενημέρωσε ότι σε εφαρμογή της 90422/40/27-1-2004 διαταγής του Υφυπουργού Γεωργίας, είχε προχωρήσει στην προσαρμογή των καταρτισθέντων και θεωρημένων Δασικών Χαρτών για τους ΟΤΑ Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας, Καλαμάτας, Λαιϊκων, Μεσσήνης και Σπερχογείας, στο νέο προσδιορισμό των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. 3208/2003 και ζητούσε ορισμό του χρόνου ανάρτηση τους.

Με δεδομένο ότι κατά της παραπάνω διαταγής εκκρεμούσαν αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Σ.τ.Ε. και υπήρχε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα εάν γινόταν η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, δεν ορίσθηκε συγκεκριμένος χρόνος ανάρτησης.

Τελικά με την 202/2005 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε., ανεστάλη η εκτέλεση της 90422/40/27-1-2004 διαταγής του Υφυπουργού Γεωργίας επειδή "... η εκτέλεση της θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει χωρίς την προστασία της δασικής νομοθεσίας ένα σημαντικό μέρος εδαφικών εκτάσεων, οι οποίες μέχρι την έκδοση της προσβαλλομένης είχαν χαρακτηριστεί ως δάση ή δασικές εκτάσεις..."

Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης κατά της παραπάνω απόφασης που είχε ορισθεί αρχικά να γίνει στην ολομέλεια του Σ.τ.Ε. το Φεβρουάριο του 2005, αναβλήθηκε για τις 3-6-2005.

Όπως είναι προφανές μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την ολομέλεια του Σ.τ.Ε. είναι αδύνατη η πραγματοποίηση αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

2. Στην τελευταία παράγραφο του παραπάνω σχετικού αναφέρετε ότι "Πέραν των ανωτέρω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει εντάξει στο Γ Κ.Π.Σ. έργα που αποσκοπούν στη σύνταξη ... Δασικών Χαρτών για το σύνολο της χώρας...".

Προφανώς αναφέρεστε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο "Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο" στο οποίο ως μέτρο 1 της προτεραιότητας 4 έχετε εντάξει την "Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων" χωρίς καμία ενημέρωση και συμμετοχή της Δ/νσης Δασικών Χαρτών η οποία είναι αρμόδια για τις κάθε είδους δασικές χαρτογραφήσεις.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, "Μετά τη διενέργεια μιας μεθοδολογικής μελέτης που εκτελείται σε συνεργασία με τη μονάδα JRC Μars (D.G JRC), μπορεί να αρχίσει η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων με χρήση ιστορικών και πρόσφατων υποβάθρων... Βασικός στόχος αυτής της δράσης αποτελεί να μπορέσουν σε πρώτο βαθμό να ξεκαθαρίσουν σε εθνικό επίπεδο οι δασικές εκτάσεις έτσι ώστε οι δασικές υπηρεσίες να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα έχοντας επαρκή χρόνο για τις δηλώσεις που θα κάνουν κατά την Κτηματογράφηση για την περιουσία του Δημοσίου...".

Μόλις πριν από ένα μήνα, μας αποστείλατε το τελικό σχέδιο της παραπάνω μεθοδολογικής μελέτης, η οποία συντάχθηκε ερήμην της Δ/νσης Δασικών Χαρτών, η οποία σημειωτέον είναι ο τελικός αποδέκτης του συγκεκριμένου έργου και η καθ1 ύλη αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη θα γίνει μια αδρομερής οριογράφηση των δασών και δασικών εκτάσεων όλης της χώρας με μονοσκοπική φωτοερμηνεία επί ορθοφωτοχαρτών του 1945 και πρόσφατων, χωρίς επαλήθευση επί του εδάφους, με εκτιμώμενη αβεβαιότητα, εκ πείρας και όχι διαπιστωμένη με μετρήσεις, 30% για το έτος 1945 και 10%-15% για τους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες.

Είναι προφανές ότι η αδρομερής αυτή καταγραφή (μη αποδεκτή επιστημονικά για τους σκοπούς που θα εξυπηρετήσει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο), όχι μόνο δεν είναι "Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας" αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει καν αξιόπιστη βάση για σύνταξη Δασικών Χαρτών ή για την προβολή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά τις διαδικασίες Κτηματογράφησης.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η υπηρεσία μας θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην εξ αρχής οριογράφηση, με στερεοσκοπική φωτοερμηνεία επί ζευγών αεροφωτογραφιών, η οποία θα επαληθεύεται με επισκέψεις στο έδαφος. Η οριογράφηση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί με την αποτύπωση όλων εκείνων των διοικητικών πράξεων οι οποίες υποδηλώνουν δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως κηρύξεις αναδασωτέων, πράξεις χαρακτηρισμού κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω, όπως θα σας ενημέρωσαν και οι συνεργάτες σας, τα ανέλυσαν εκτενώς στελέχη της Δ/νσης Δασικών Χαρτών, κατά τη συνάντηση της 12-5-2005, με στελέχη της εταιρείας σας.

Κατά τη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε επίσης να διευκρινιστεί .επαρκώς ο χαρακτήρας της ως άνω προγραμματισμένης οριογράφησης, για να μην δημιουργούνται στο μέλλον παρανοήσεις και προβλήματα τόσο στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, όσο και σε ενδεχόμενη χρηματοδότηση μελετών σύνταξης Δασικών Χαρτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είμαστε στη διάθεση σας στην προσπάθεια για την εμπέδωση ειλικρινούς συνεργασίας, η οποία θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων, στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, στην αποτροπή προβλημάτων χρηματοδότησης μελετών σύνταξης Δασικών Χαρτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά, αλλά και στην αποφυγή μονομερών ενεργειών που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους στα παραπάνω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ασ. Δημήτρουλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. κ. Σ. Παναγιωτόπουλο
Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας Καλαμάτα

2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γραφείο Υπουργού Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

3. Ο.Κ.Χ.Ε.
Τιμ. Βάσσου 11-13, 115 21 Αθήνα

4. Δ/νση Δασών Μεσσηνίας
Ύδρας 5, 241 00 Καλαμάτα

5. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη

6. Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δ.Υ.
Διδότου 26, 106 80 Αθήνα

7. Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Διδότου 26, 106 80 Αθήνα

8. Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη

9. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
541 24 Θεσσαλονίκη

10. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Πανταζίδου 193, 682 00 Ορεστιάδα

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 68 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58228317
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!



Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.