ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 06 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ. ΟΣΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Βιοκαλλιέργεια - Οικολογική Γεωργία
ΣΥΒΙΛΑΑ, ΕΑΒΒΕ, ΣΒΙΟΛΑΚ, ΔΗΜΗΤΡΑ , Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 09.02.2007

Την 29η  Ιανουαρίου 2007, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις αγορές των βιοκαλλιεργητών. Τα σωματεία μας εκφράζουν κατ' αρχάς την ικανοποίηση τους που επιτέλους γίνεται η προσπάθεια να μπει ένα τέλος στο νομοθετικό κενό που υπήρχε. Παράλληλα όμως, εκφράζουμε τους έντονους προβληματισμούς μας για τις ασάφειες και τις παραλήψεις του εν λόγω σχεδίου Π.Δ. και για το γεγονός ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις του Υπουργείου προς τους Βιοκαλλιεργητές.

Οι προτάσεις του ΥΠΑΝ

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Δεν κατοχυρώνεται η νομική οντότητα και η ονομασία των αγορών.

2. Δεν ορίζεται ότι λειτουργούν σε διαφορετικό χώρο ή χρόνο από τις συμβατικές λαϊκές. (Μήπως τελικά εντάσσονται στις συμβατικές;)

3. Εντάσσει τις αγορές στο νόμο 3377/2005 ως έχει, στον οποίο επιτρέπεται η συμμετοχή των εμπόρων. Στο εν λόγω σχέδιο Π.Δ. δεν είναι σαφές ότι συμμετέχουν μόνο παραγωγοί.

4. Αγνοείται παντελώς το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428, που όλα τα σωματεία έχουν ψηφίσει και επιθυμούν να αποτελέσει τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των αγορών. Δεδομένης της πολιτικής του Υπουργείου, και των Υπουργών κ.κ. Σιούφα Δ. και Παπαθανασίου Ι. υπέρ της προτυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη και απορίες αυτή η παράληψη.

5. Ανατίθενται αρμοδιότητες σε φορείς όπως ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και προσωπικό σε σχέση με την βιολογική γεωργία, τους βιοκαλλιεργητές και την αγορά βιολογικών προϊόντων στο σύνολό της.

6. Στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης των αγορών δεν προβλέπεται η συμμετοχή των σωματείων των βιοκαλλιεργητών που συμμετέχουν στις αγορές, των καταναλωτικών οργανώσεων και των αρμόδιων κρατικών φορέων.

7. Δεν υπάρχει η πρόβλεψη για Φορέα εθνικής εμβέλειας για τις αγορές, που  σκοπό έχει την ανάπτυξή τους σε όλη τη χώρα. (Την αναγκαιότητα του φορέα αυτού έχει αναγνωρίσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κύριος Παπαθανασίου Ι. στη Βουλή των Ελλήνων την 1η Ιουνίου 2006).

8. Είναι ασαφές ποιος χορηγεί τις άδειες. Βάση του σχεδίου είναι μάλλον  αδύνατο να βγάλουν άδεια οι βιοκαλλιεργητές. (Μήπως τελικά θα έχουμε άδειες αγορές;)

9. ¶φθονη γραφειοκρατία, υψηλό κόστος, διπλός και τριπλός κόπος και χρόνος είναι το βασικό χαρακτηριστικό των διαδικασιών που προβλέπονται από το ΠΔ. (Τελικά μήπως την πληρώσουν και πάλι οι καταναλωτές, ενώ οι βιοκαλλιεργητές χάνουν κάθε κίνητρο συμμετοχής.)

10. Είναι ασαφές το καθεστώς ελέγχου.

Για τα παραπάνω, τα σωματεία ζητάμε από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έγγραφες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Οι Προτάσεις των Βιοκαλλιεργητών

Παράλληλα δίνουμε τη λύση μέσα από τη δική μας πρόταση Προεδρικού Διατάγματος και την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1428, προτάσεις που πηγάζουν μέσα από την καθημερινή εμπειρία, τη συσσωρευμένη γνώση και την κοινωνική αποδοχή.

Πρότυπο Λειτουργίας ΕΛΟΤ 1428

Το Πρότυπο (το οποίο είναι αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης φορέων, εκπροσώπων βιοκαλλιεργητών, καταναλωτών,  επιστημονικής κοινότητας, αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κ.λπ.) θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας των αγορών και των συμμετεχόντων, δημιουργώντας ένα καθεστώς διαφάνειας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και οικολογικής διαχείρισης των αγορών. Επίσης τις συνδέει με τον αγροτουρισμό γεφυρώνοντας έτσι την πόλη με την ύπαιθρο, προβλέπει δελτία παραπόνων, και σύγχρονη βάση δεδομένων για τη διαχείριση των αγορών. Το Πρότυπο πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από τη νομοθεσία.

Νομικό Πλαίσιο

Αντίστοιχα, το νομικό πλαίσιο που προτείνουν οι βιοκαλλιεργητές βασίζεται στην κατοχύρωση της νομική οντότητας των αγορών, μέσα από τροπολογία νόμου που κρίνεται απαραίτητη, και σε ένα Προεδρικό διάταγμα που προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Σαφής και αδιαμφισβήτητος ορισμός των Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών.

2. Η συμμετοχή μόνο παραγωγών βιοκαλλιεργητών.

3. Η συμμετοχή βιοκαλλιεργητών, καταναλωτών και των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης των αγορών, στα πλαίσια πάντα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των οικείων Δήμων.

4. Η σύσταση Εθνικού Φορέα για τις αγορές όλης της χώρας, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό για την ανάπτυξή τους. Σε αυτή συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως τα σωματεία των βιοκαλλιεργητών, η Ομοσπονδία Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, εκπρόσωπος των οργανισμών πιστοποίησης, καταναλωτικές οργανώσεις βιολογικών προϊόντων, οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5. Η συμμετοχή αγροτών βιοκαλλιεργητών κατά κύριο επάγγελμα και αγροτών βιοκαλλιεργητών μερικής απασχόλησης (25% αγροτικό εισόδημα) στις αγορές. Έτσι ενισχύεται συνολικά ο τομέας της βιολογικής γεωργίας, η ελληνική ύπαιθρος και ο αγροτικός πληθυσμός.

6. Απλές διαδικασίες αδειοδότησης με χαμηλό κόστος. Έτσι δε προκύπτουν αυξημένες τιμές για τους καταναλωτές και περιττή γραφειοκρατία για τους παραγωγούς.

7. Απλές και διαφανείς διαδικασίες οργάνωσης των αγορών, όπως η χορήγηση θέσεων, το μέγεθος της αγοράς κοκ.

8. Απογευματινό, πρωινό ή μεσημεριανό ωράριο λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

9. Αξιόπιστος έλεγχος και εποπτεία του συστήματος από όλους τους αρμόδιους φορείς.

10. Ολοκληρωμένο σύστημα κυρώσεων για τις παραβάσεις.

Οι προτάσεις και η πρακτική μας δικαιώνονται καθημερινά από χιλιάδες καταναλωτές και όλη την κοινωνία. Είναι θεσμός αδιαπραγμάτευτος σε όλο τον κόσμο.

Στο δικτυακό τόπο www.ecocrete.gr έχει επίσης δημοσιευτεί το σχέδιο του Π.Δ. του ΥΠΑΝ, καθώς και οι παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτό μαζί με την Πρόταση Προεδρικού Διατάγματος των Βιοκαλλιεργητών.
Το πρότυπο μπορείτε να βρείτε στο: http://www.elot.gr/announcement/ELOT%201428_dim_krisi.pdf

Επικοινωνία:
Σακελλαρίδη 3, ΤΚ 11253 Αθήνα
Τηλ.: 2108614659, 6937287899, 6945263929
Fax: 2108614659,
E-mail: sybilaat@otenet.gr

Τα σωματεία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΏΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΒΙΛΑΑ)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΑΒΒΕ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΙΟΛΑΚ)
ΔΗΜΗΤΡΑ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 68 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58230233
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.