ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Δάση
Οικολόγοι Πράσινοι , Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2007
 

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ συνεργάστηκαν με την Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο και διαμόρφωσαν από κοινό μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. Την πρόταση κατέθεσαν η Elisabeth Schroedter και ο Carl Schlyter. Ας σημειωθεί ότι οι πράσινοι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν συνολικά τα πράσινα κόμματα και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία έχουν εκλεγεί.


Τα κύρια σημεία του σχεδίου απόφασης (Β6-0000/0000/ 29-8-2007) που κατατέθηκε από τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο είναι:

1. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές στα Δάση κάηκαν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι 2.638.834 στρέμματα δάσους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών φυσικών περιοχών που προστατεύονται από την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Είναι αναγκαία η δημιουργία άμεσα μίας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας, όπως προτείνει η έκθεση Μπαρνιέ, για να βελτιωθεί η ικανότητα παρέμβασης της ΕΕ στις φυσικές καταστροφές.

3. Οι ζημιές που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν εν μέρει να είχαν προληφθεί και πρέπει να παρέχονται κίνητρα στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να αναπτύξουν, χρηματοδοτήσουν και εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης καθώς και επαρκή νομοθεσία για την προστασία και την κατάλληλη χρήση της γης, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμων δασικών πρακτικών και καλλιεργειών, διαχείρισης του νερού και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη πρέπει να στηρίξουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ευαισθητοποίησης, για την πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, του εδάφους και των βιολογικών πόρων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Κύρια αιτία για την εκδήλωση των πυρκαγιών είναι η πίεση για αλλαγή χρήσεων γης, η ανοχή των παράνομων κατασκευών, η αλλαγή του κλίματος και η ξηρασία, η εγκατάλειψη των δασών, οι σκουπιδότοποι κα.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και οι αρμόδιες Περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν σχέδια αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικών ρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν ότι όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών εφαρμόζονται. Η συν-χρηματοδότηση από Κοινοτικά Κονδύλια για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων αποκατάστασης των περιοχών πρέπει να είναι εναρμονισμένη με την συνολική αναδάσωση όλων των περιοχών που επηρεάστηκαν με τοπικές ποικιλίες δέντρων που θα αντικαταστήσουν τα καμένα, καθώς και με τα μέτρα που θα αποτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων καταστροφών στο μέλλον. Οι Πράσινοι ζητάνε να μην επιτραπεί καμία αλλαγή στις χρήσεις γης μετά τις πυρκαγιές και προτείνουν την επιστροφή της Κοινοτικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη που δεν θα αναδασώσουν πλήρως τις καμένες περιοχές ή επιτρέψουν την αλλαγή χρήσης της γης προς όφελος της οικιστικής ή τουριστικής ανάπτυξης

6. Η νομιμοποίηση παράνομων κτισμάτων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές εκτός οικιστικών περιοχών, καθώς και όλες οι προσπάθειες για μείωση της προστασίας των δασών μέσα από την αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 24), πρέπει να σταματήσουν πάραυτα.

7. Προϋπόθεση για την μακροχρόνια προστασία των δασών είναι η εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων που αποτρέπουν την εσωτερική μετανάστευση του πληθυσμού της υπαίθρου, δημιουργούν νέα διαφοροποιημένα εισοδήματα ειδικότερα για τους νέους και διαμορφώνουν υποδομές για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

8. Η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη πρέπει να δώσουν κίνητρα σε αγρότες, επιχειρηματίες της υπαίθρου και ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων ώστε να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές που θα μειώνουν, αποτελεσματικά και ποσοτικά, τους κινδύνους που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές (ακραία καιρικά φαινόμενα) και τις δασικές πυρκαγιές.

9. Μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση των κοινοτήτων της ελληνικής υπαίθρου, την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών, την εκπαίδευση εθελοντών και επαγγελματιών πυροσβεστών και προωθούν την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος πολιτικών που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και θα είναι προϋπόθεση για μελλοντική βοήθεια από την Επιτροπή.

10. Πιστεύει ότι μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση των κοινοτήτων της ελληνικής υπαίθρου, την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών, την εκπαίδευση εθελοντών και επαγγελματιών πυροσβεστών και προωθούν την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος πολιτικών που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και θα είναι προϋπόθεση για μελλοντική βοήθεια από την Επιτροπή.

11. Καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα το Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασολόγιο καθώς και να οργανώσει και να επανδρώσει επαρκώς τις αντίστοιχες Υπηρεσίες

12. Πιστεύει ότι πέραν των αποτελεσματικών πολιτικών πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και κατάρτιση του κοινού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της προσωπικής υπευθυνότητας για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων περιστατικών δασικών πυρκαγιών στην Μεσόγειο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συντονιστούν σε εθνικό επίπεδο μέσα από τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια για την πρόληψη φυσικών καταστροφών


Αναλυτικά το σχέδιο απόφασης

Σχέδιο Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους καθώς και συμπεράσματα για την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Μπαρνιέ με τίτλο “Για μια Ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: ευρωπαϊκή βοήθεια»

- λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 103(2) των Κανονισμών Διαδικασίας

Α. Δεδομένου ότι 73 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές στα Δάση ο δείκτης, επί του παρόντος, για τα δάση που κάηκαν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι είναι 268.834 εκτάρια (2.638.834 στρέμματα), συμπεριλαμβανομένων σημαντικών φυσικών περιοχών που προστατεύονται από την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία,

Β. Δεδομένου ότι αρκετά Κράτη Μέλη έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την έκτακτη ανάγκη με τις πυρκαγιές στα δάση,

Γ. Δεδομένης της άσκησης πίεσης με στόχο την αλλαγή στη χρήση της γης των δασικών περιοχών, της οικοδόμησης και της ανοχής των παράνομων κτισμάτων που έχει συμβάλει στον περιορισμό της προστασίας των δασών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής πρόκλησης πυρκαγιών σε κάποιες περιφέρειες,

Δ. Δεδομένων των προβλημάτων από τις δασικές πυρκαγιές και την ξηρασία που θα γίνεται όλο και περισσότερο έντονη με υπερβολικά άνυδρα καλοκαίρια τα οποία θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα, η επένδυση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι η επένδυση στην πρόληψη των καταστροφών και της ξηρασίας καθώς και των δασικών πυρκαγιών,

1. Θρηνεί τα θύματα και εκφράζει τη συμπαράστασή του στους κατοίκους των Ελληνικών περιοχών που καταστράφηκαν από τις δασικές πυρκαγιές.

2. Καλωσορίζει τη συνεργασία και τη βοήθεια που προσφέρεται από άλλα Κράτη Μέλη στις επηρεασμένες περιοχές στα πλαίσια του Μηχανισμού της Κοινότητας για Πολιτική Προστασία, αλλά ζητά επιμόνως από την Επιτροπή να προωθήσει την έκθεση Μπαρνιέ για μία Ευρωπαϊκή Δύναμη Πολιτικής Προστασίας, με συγκεκριμένες προτάσεις για πιο γρήγορη Ευρωπαϊκή ικανότητα συνεργασίας στις φυσικές καταστροφές.

3. Σημειώνει ότι οι ζημιές που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν εν μέρει να είχαν προληφθεί και πρέπει να παρέχονται κίνητρα στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης καθώς και επαρκή νομοθεσία για την προστασία και την κατάλληλη χρήση της γης, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης καλλιέργειας και δασικής πρακτικής, της διαχείρισης του νερού και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

4. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να στηρίξουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ευαισθητοποίησης, για την πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, του εδάφους και των βιολογικών πόρων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς η απουσία τέτοιων μέτρων είναι συχνά η αιτία για την εκδήλωση πυρκαγιών

5. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και τις αρμόδιες Περιφέρειες να αναπτύξουν σχέδια αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικών ρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν ότι όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών εφαρμόζονται

6. Απαιτεί η συν-χρηματοδότηση από Κοινοτικά Κονδύλια για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων (Διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΠΤΑ, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης), να είναι εναρμονισμένη με την συνολική αναδάσωση όλων των περιοχών που επηρεάστηκαν με τοπικές ποικιλίες δέντρων που θα αντικαταστήσουν τα καμένα, καθώς και με τα μέτρα που θα αποτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων καταστροφών στο μέλλον.

7. Τονίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί καμία αλλαγή στις χρήσεις γης μετά τις πυρκαγιές και προτείνει την επιστροφή της Κοινοτικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη που δεν θα αναδασώσουν πλήρως τις καμένες περιοχές ή επιτρέψουν την αλλαγή χρήσης της γης προς όφελος της οικιστικής ή τουριστικής ανάπτυξης

8. Καταδικάζει την νομιμοποίηση παράνομων κτισμάτων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές εκτός οικιστικών περιοχών, καθώς και όλες τις προσπάθειες για μείωση της προστασίας των δασών μέσα από την αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 24), που πρέπει να σταματήσουν πάραυτα

9. Πιστεύει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροχρόνια προστασία των δασών είναι ένας βιώσιμος προγραμματισμός και η εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων που θα αποτρέψουν την εσωτερική μετανάστευση του πληθυσμού της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα, θα δημιουργήσουν νέα διαφοροποιημένα εισοδήματα ειδικότερα για τους νέους και θα διαμορφώσουν τις κατάλληλες σύγχρονες υποδομές για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

10. Καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να δώσουν κίνητρα στους αγρότες, τους επιχειρηματίες της υπαίθρου και τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές που θα μειώνουν, αποτελεσματικά και ποσοτικά, τους κινδύνους που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές (ακραία καιρικά φαινόμενα) και τις δασικές πυρκαγιές.

11. Πιστεύει ότι μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση των κοινοτήτων της ελληνικής υπαίθρου, την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών, την εκπαίδευση εθελοντών και επαγγελματιών πυροσβεστών και προωθούν την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος πολιτικών που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και θα είναι προϋπόθεση για μελλοντική βοήθεια από την Επιτροπή.

12. Καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα το Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασολόγιο καθώς και να οργανώσει και να επανδρώσει επαρκώς τις αντίστοιχες Υπηρεσίες

13. Πιστεύει ότι πέραν των αποτελεσματικών πολιτικών πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και κατάρτιση του κοινού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της προσωπικής υπευθυνότητας για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων περιστατικών δασικών πυρκαγιών στην Μεσόγειο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συντονιστούν σε εθνικό επίπεδο μέσα από τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια για την πρόληψη φυσικών καταστροφών

14. Δίνει την εντολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να προωθήσει αυτή την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Κυβέρνηση της Ελλάδας


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2007 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 75 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58228333
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.