ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 13 Νοέ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Δάση
Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία , Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2007


Τα μέλη της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, δύο αδελφών επιστημονικών σωματείων με πολυετή ερευνητική και μελετητική δράση στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην οικολογία της ελληνικής φύσης, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και για όσους υπέστησαν κάθε είδους συνέπειες από τις πυρκαγιές του 2007.

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον των περιοχών που επλήγησαν θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες για τα ακόλουθα:

  • Κατά την διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1980 – 2004, ο ετήσιος μέσος όρος καμένης γης στην Ελλάδα είναι περίπου 480.000 στρέμματα: η δυσμενέστερη χρονιά μέχρι και το έτος 2006 ήταν το 2000 με συνολική καμένη έκταση περίπου 1.400.000 στρέμματα. Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται πολύ χειρότερη και από το 2000 εφόσον η συνολική καμένη δασική έκταση μέχρι στιγμής είναι της τάξεως των 2.280.000 στρεμμάτων μόνο στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια. Η έκταση αυτή θα αυξηθεί σίγουρα με δεδομένο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασίες απογραφής σε σημαντικές δασικές περιοχές της χώρας όπως ο Ταΰγετος, ο Γράμμος, ο Ελικώνας, ο Πάρνωνας και το κεντρικό Ζαγόρι.

  • Δεν εμπλεκόμαστε στη συζήτηση των σεναρίων περί "πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας", "οργανωμένων σχεδίων εμπρηστών" και "εγκληματικών συμφερόντων", καθώς, ασχέτως εάν είναι ρεαλιστικά ή όχι, δεν έχουν τεκμηριωθεί. Θεωρούμε όμως ότι αποκρύπτουν τη διαχρονική έλλειψη πρόνοιας για το περιβάλλον και την αποφυγή τέτοιων φαινομένων ή έστω τον περιορισμό των επιπτώσεών τους, και αποστρέφουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από πραγματικά συμβάντα που έχουν οδηγήσει σε τραγικές φωτιές (όπως φέτος στην Ζαχάρω, στα Καλύβια Αττικής, στην Εύβοια και αλλού). Στην πράξη, ο καθένας από εμάς (π.χ. καύση χόρτων, χρήση υπαίθριων φούρνων), αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. παράνομοι σκουπιδότοποι, παράνομοι αγροτικοί δρόμοι δήθεν για πυροπροστασία) και το ίδιο το Κράτος με το προκλητικά χαώδες και ουσιαστικά ανενεργό θεσμικό πλαίσιο ή τις ανεπαρκείς διαδικασίες πρόληψης σε υπηρεσίες όπως η ΔΕΗ, μπορεί να αποδειχθεί ένας δυνητικός "εμπρηστής".

  • Οι στόχοι που μπορούμε να θέσουμε για την αντιπυρική προστασία είναι απαραίτητο να βασίζονται στην οικολογία των ελληνικών βιοτόπων, διαφορετικά δεν θα είναι ρεαλιστικοί. Με δεδομένα τα κλιματικά χαρακτηριστικά και τη βλάστηση της Μεσογείου, οι φωτιές είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί από μεγάλο τμήμα της χώρας μας καθώς είναι ενσωματωμένο στη λειτουργία αρκετών ειδών και οικοσυστημάτων. Στόχος επομένως δεν μπορεί να είναι η εξαφάνιση του φαινομένου των πυρκαγιών αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, η μείωση της συχνότητας εμφάνισής τους, ο περιορισμός τους από οικοσυστήματα που δεν διαθέτουν μηχανισμούς απόκρισης στην φωτιά (π.χ. τα ορεινά δάση έλατου, ή ώριμα φυλλοβόλα δάση). Η διαχείριση και όχι η εξάλειψη των πυρκαγιών αποτελεί ήδη εφαρμοσμένη πρακτική και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό.

Οι προτάσεις των δύο Εταιρειών όσον αφορά στην μεταπυρική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος των πληγεισών περιοχών είναι οι ακόλουθες:

1. Άμεση σύσταση ή/και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ) στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 με προτεραιότητα στις περιοχές που κάηκαν. Ασφαλώς με τη "σύσταση και λειτουργία" εννοούμε την πλήρη εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει την εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση. Από τις πάνω από 260 περιοχές του δικτύου μόλις σε 25 έχει οριστεί ΦΔ (γεγονός για το οποίο ήδη εγκαλούμαστε από την ΕΕ) και η χρηματοδότησή τους είναι μηδαμινή.

2. Άμεση εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει το Συνταγματικό άρθρο 24 και ακολούθως επαρκής τήρηση του καθεστώτος της "αναδασωτέας έκτασης", εφόσον είναι γνωστό ότι και μόνο η τήρηση της Συνταγματικής διαδικασίας χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις ή/και τεχνητή αναδάσωση συμβάλλει στην επιτυχημένη αναγέννηση ενός μεγάλου τμήματος των πευκοδασών και της μακίας βλάστησης που κάηκε.

3. Διαχείριση και παρακολούθηση των καμένων δασικών οικοσυστημάτων με επιστημονικά κριτήρια. Καταρχάς, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (δασολόγων και οικολόγων) σε θέματα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, και παράλληλα να ξεκινήσουν προγράμματα παρακολούθησης σε σημαντικά δασικά οικοσυστήματα της ορο-Μεσογειακής ζώνης και των παραποτάμιων περιοχών. Θα πρέπει να αναβληθεί η έναρξη εργασιών τεχνητής παρέμβασης/αναδάσωσης για τα επόμενα δύο χρόνια (μέχρι την έκδοση των πρώτων επιστημονικών πορισμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης). Αναλυτικά, τα ελατοδάση (Πάρνηθα, Πάρνωνας, Ελικώνας και αλλού), τα κεδροδάση και τα μαυρόπευκα καθώς και οι παραποτάμιες συστάδες είναι πιθανόν να μην ανακάμψουν εύκολα μετά την πυρκαγιά ή και να εξαφανιστούν σε τοπικό επίπεδο, παρά την τήρηση των διαδικασιών του Συνταγματικού άρθρου 24. Για το σύνολο των περιπτώσεων αυτών επείγει να διαπιστωθεί εάν η εναπομείνασα βλάστηση μπορεί να υποστηρίξει έστω και μερική φυσική αναγέννηση. Με το πέρας κατ’ ελάχιστο δύο ετών επιστημονικής παρακολούθησης και με βάση τα δεδομένα πεδίου θα πρέπει να επαναξιολογηθεί το ζήτημα της τεχνητής παρέμβασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

4. Εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα στα ενδημικά είδη. Οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην ζωική ποικιλότητα παραμένουν αυτή την στιγμή στο επίπεδο της εικασίας, καθώς δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να έχουμε ακόμη μια ακριβή εικόνα. Τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να δοθεί μόνο με οργανωμένα επιστημονικά προγράμματα στο πεδίο τα οποία θα πρέπει να ξεκινήσουν από φέτος. Ήδη η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει και με πολυετείς προσπάθειες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο αρχείο της ελληνικής πανίδας που μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στην σύγκριση της ζωικής ποικιλότητας πριν και μετά τις πυρκαγιές.

5. Επανέλεγχος των επιστημονικών αρχών του επιχειρησιακού σχεδίου πρόγνωσης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με την συνέργεια επιστημόνων από διάφορα πεδία και με βάση την διεθνή εμπειρία.

6. Αναίρεση, από την σημερινή κυβέρνηση, της προτεινόμενης τροπολογίας επί του άρθρου 24 του Συντάγματος το οποίο έχει αποτελέσει σημαντική ασπίδα προστασίας για το δασικό περιβάλλον της χώρας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παρά την ευθύνη όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου και της διατήρησης της χαώδους νομοθεσίας. Η προτεινόμενη τροπολογία εισάγει την άρση αυτής της νομικής "ασπίδας" και απαιτείται να αποσυρθεί άμεσα ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς οι διαδικασίες του κτηματολογίου και του δασολόγου, καθώς και ο εξορθολογισμός και η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά στο περιβάλλον.

7. Εναλλακτική θεώρηση της έννοιας της "ανάπτυξης" στις πληγείσες περιοχές. Οι τραγικές καταστροφές που συνέβησαν φέτος στην νότια Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθούν από όλους μας ως έναυσμα για να δούμε την αναπτυξιακή διαδικασία με άλλα μάτια. Ας αποτελέσουν οι περιοχές αυτές σημείο – παράδειγμα όπου το προβάδισμα στην διαχείριση θα έχουν το περιβάλλον και η κοινωνία και όχι τα (ενίοτε απατηλά και εφήμερα) οικονομικά μεγέθη και δείκτες.

Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία είναι πρόθυμες να συνδράμουν την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε συγκροτημένη προσπάθεια μελέτης, παρακολούθησης, προστασίας και ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη χώρα μας, και ιδιαίτερα στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Ωστόσο, πρέπει για πρώτη, επιτέλους, φορά αυτό να γίνει μεθοδικά και συγκροτημένα έχοντας όλοι στο μυαλό μας πως γνώση, πρόληψη και προστασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο όλων μας.

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και  Ελληνική Οικολογική Εταιρεία


Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2007 )

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 168 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39495272
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.