ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 13 Νοέ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Όχι της Κομισιόν σε περιβαλλοντοκτόνες επενδύσεις στις πυρόπληκτες περιοχές Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Δάση
Παπαδημούλης Δημήτρης , Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2008

Όχι της Κομισιόν σε περιβαλλοντοκτόνες επενδύσεις στις πυρόπληκτες περιοχές

23-01-2008
 
"Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εγγράφως με τις ελληνικές αρχές ώστε να λάβει επίσημη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς τα επενδυτικά σχέδια στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου". Αυτό αναφέρει ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, αναφερόταν σε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 31ης Αυγούστου 2007[1] σχετικά με τις επενδύσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται οι μελλοντικοί επενδυτές από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 1 παρ.1). Η προσκόμιση των ειδικών δικαιολογητικών -συμπεριλαμβανομένης και της ΜΠΕ- "θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την χορήγηση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης", δηλαδή μετά την αρχική έγκριση του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 1 παρ.2 της ίδιας απόφασης).

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Δήμα "η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τα γεγονότα που αναφέρει το αξιότιμο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου." Ο Επίτροπος τονίζει όμως ότι "η εθνική νομοθεσία για την ενσωμάτωση της οδηγίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην οδηγία, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή" και προσθέτει ότι "η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εγγράφως με τις ελληνικές αρχές ώστε να λάβει επίσημη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ ως προς τα επενδυτικά σχέδια στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου."

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ "τα κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εξαιρούν, εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό σχέδιο από τις διατάξεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη: α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης, αν είναι σκόπιμο, να τίθενται στη διάθεση του κοινού οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' αυτό τον τρόπο· β) θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση αυτή και τους λόγους για τους οποίους παρέχεται· γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της άδειας, για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες τις οποίες, ενδεχομένως, θέτουν στη διάθεση των δικών τους υπηκόων. "

Απαντώντας, τέλος, στην ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη "εάν μια τέτοια πρακτική μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κοινοτικά κονδύλια που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών", ο Έλληνας Επίτροπος αφήνει ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας με νόημα: "Όσον αφορά στις πιθανές συνέπειες στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από τα διαρθρωτικά ταμεία, επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 του κανονισμού αριθ. 1260/1999[2] του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία προβλέπει ότι "οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της συνθήκης και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτής, καθώς και προς τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις, περιλαμβανομένων όσων αφορούν την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος..."."

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η βεβιασμένη και σκανδαλώδης μεθόδευση για άρον-άρον τσιμεντοποίηση περιοχών σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας, με πρόσχημα την δήθεν στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές, όχι μόνο υποθηκεύουν την βιώσιμη ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών, αλλά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο και την χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης με κοινοτικά κονδύλια. Η κυβέρνηση παραχωρεί "γη και ύδωρ" στους ιδιώτες επενδυτές, παραβιάζοντας απροκάλυπτα την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, με τη δικαιολογία της μείωσης της γραφειοκρατίας. Την ίδια στιγμή τα 160 εκατομμύρια ευρώ του Ειδικού Ταμείου Αρωγής παραμένουν εγκλωβισμένα στα γρανάζια των συναρμόδιων υπουργείων. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή των περιβαλλοντοκτόνων αυτών σχεδίων και για την προώθηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και αειφόρου ανάπτυξης των πληγεισών περιοχών".

[1] 37643/31.08.2007/ΦΕΚ Β' 1742/31.08.2007

[2] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΕ L 161, 26.6.1999.

Παπαδημούλης Δημήτρης
Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού
http://www.papadimoulis.gr

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

E-5182/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.12.2007)

Η ερώτηση του αξιότιμου Μέλους αναφέρεται σε πιθανές εξαιρέσεις από τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία ΕΠΕ, 85/337/EΟΚ) των επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών της Ελλάδας.

Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τα γεγονότα που αναφέρει το αξιότιμο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εθνική νομοθεσία για την ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΠΕ πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην οδηγία, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή.

Συνεπώς, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εγγράφως με τις ελληνικές αρχές ώστε να λάβει επίσημη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ ως προς τα επενδυτικά σχέδια στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου.

Όσον αφορά τις πιθανές συνέπειες στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από τα διαρθρωτικά ταμεία, επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 του κανονισμού αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία προβλέπει ότι "οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της συνθήκης και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτής, καθώς και προς τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις, περιλαμβανομένων όσων αφορούν την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος...".

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2008 )

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 261 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39495085
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.