ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 06 Δεκ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για μη εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 για τα νερά Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
Παπαδημούλης Δημήτρης , Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2008

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για μη εφαρμογή της οδηγίας για τους υδάτινους πόρους

24-01-2008
 
"Μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει υποβάλλει σωστή περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση όπως απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ). "Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη προς τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή κατέθεσε την υπ' αριθμόν C-264/07 προσφυγή στο Δικαστήριο". Αυτά απαντά, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δ. Παπαδημούλη.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας, με αφορμή την ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για την ποιότητα των υδάτων στο Κορωπί, στα οποία είχαν εντοπιστεί συγκεντρώσεις σε τοξικά μέταλλα, υπογραμμίζει την γενικότερη καθυστέρηση των ελληνικών αρχών.

Σε ό, τι αφορά στην κατάσταση των υπόγειων υδάτων της περιοχής του Κορωπίου, ο Έλληνας Επίτροπος τονίζει ότι "ακόμα και τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία, εξαιτίας της έλλειψης σωστής περιβαλλοντικής αξιολόγησης, δείχνουν ότι είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση στην περιοχή".

Ο κ. Δήμας υπογραμμίζει ότι "μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει υποβάλλει σωστή περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση όπως απαιτεί η ΟΠΥ. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί υποδεικνύουν ότι δεν έχουν διεξαχθεί εργασίες αναγνώρισης των υδατικών συστημάτων που βρίσκονται στο όριο σύγκλισης με τους στόχους της ΟΠΥ. Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση σε σχέση με την τήρηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη προς τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή κατέθεσε την υπ' αριθ. C-264/07 προσφυγή στο Δικαστήριο. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει ακόμα την Επιτροπή για τα προγράμματα παρακολούθησης που απαιτεί η οδηγία. Οι σχετικές εκθέσεις έπρεπε να υποβληθούν στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2007. Ο Επίτροπος επισημαίνει ότι " μέτρο ενταγμένο στα επιχειρησιακά προγράμματα 2000-2006 για το περιβάλλον που σχετίζεται με την πιλοτική εφαρμογή της ΟΠΥ παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο απορρόφησης και ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώσουν αυτήν την κατάσταση".

Ο Επίτροπος καταλήγει."Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους" και υπενθυμίζει ότι τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα προβλέπουν ως επιλέξιμα τα μέτρα για την προστασία των υδάτων ωστόσο "αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις προτεραιότητες και τα σχέδιά τους ανάμεσα σε αυτά τα επιλέξιμα μέτρα".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Για ακόμη μία φορά η χώρα, με ευθύνη των κυβερνητικών αρμοδίων, σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εφαρμογή κοινοτικής περιβαλλοντικής οδηγίας. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές παραμένουν επί χρόνια ανέτοιμες και απρόθυμες να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τους όρους των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

Η δραστηριοποίηση για ποιότητα των υπογείων στο Κορωπί αλλά και πολλά άλλα σημεία της χώρας που παρουσιάζονται ανάλογα προβλήματα είναι άμεση και επιβεβλημένη. Είναι κορυφαίο ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας ".

Παπαδημούλης Δημήτρης
Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού
http://www.papadimoulis.gr


Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

E-5409/07EL
Απάντηση του κου Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (16.1.2008)

Η οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους (ΟΠΥ) 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 προστατεύει όλους τους υδάτινους πόρους (επιφανειακούς και υπόγειους), επιβάλλοντας την υποχρέωση να επιτευχθεί καλή ποιότητα νερού ("κατάσταση των υδάτων") μέχρι το 2015. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια:

-περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση όλων των λεκανών απορροής ποταμών μέχρι το 2005.
-λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων μέχρι το 2006.
-ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη του στόχου της καλής κατάστασης των υδάτων στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων δεν είναι καλή μέχρι το 2009 -ακόμα και τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία, εξαιτίας της έλλειψης σωστής περιβαλλοντικής αξιολόγησης, δείχνουν ότι είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση στην περιοχή που αναφέρει το αξιότιμο μέλος.
-ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού: προσχέδια και προγράμματα, καθώς και όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων αναφοράς, πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus.
-εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων ώστε να εξασφαλιστεί η καλή κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2015. (Σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται από αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, τα προγράμματα βασίζονται στην αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του Συμβουλίου 91/271/EΟΚ της 21ης Mαϊου 1991 και 96/61/EΚ της 24ης Σεπτεμβρίου1996). Παρεκκλίσεις επιτρέπονται υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει υποβάλλει σωστή περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση όπως απαιτεί η ΟΠΥ. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί υποδεικνύουν ότι δεν έχουν διεξαχθεί εργασίες αναγνώρισης των υδατικών συστημάτων που βρίσκονται στο όριο σύγκλισης με τους στόχους της ΟΠΥ. Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση σε σχέση με την τήρηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη προς τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή κατέθεσε την υπ’ αριθ. C-264/07 [1] προσφυγή στο Δικαστήριο.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει ακόμα την Επιτροπή για τα προγράμματα παρακολούθησης που απαιτεί η οδηγία. Οι σχετικές εκθέσεις έπρεπε να υποβληθούν στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2007.

Σχετικά με τα υψηλά ποσοστά βαρέων μετάλλων σε υδάτινους πόρους της περιοχής του Κορωπίου στην Αττική, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση των υπόγειων υδάτων της περιοχής. Βάσει των πληροφοριών που παρέχει το αξιότιμο μέλος, θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2006/118/EΚ [2] για τα υπόγεια ύδατα:

- αναγνώριση πηγής (πηγών) ολικού και εξασθενούς χρωμίου, αρσενικού, νικελίου, μολύβδου, μαγγανίου, σιδήρου, βορίου και ψευδαργύρου για να αξιολογηθεί η προέλευσή τους και ο κίνδυνος που ενέχουν για τη χημική κατάσταση του συστήματος υπόγειων υδάτων,

- εφόσον τα εν λόγω βαρέα μέταλλα ενέχουν κίνδυνο για το σύστημα υπόγειων υδάτων θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ουσίες για τις οποίες πρέπει να καθοριστούν όρια (πρότυπα ποιότητας για τα υπόγεια ύδατα) μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2008 και να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο συμμόρφωσης ως προς την καλή χημική κατάσταση μέχρι το τέλος του 2015.

Εκτός των στόχων καλής κατάστασης, είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής επικίνδυνων ρύπων στα υπόγεια ύδατα (π.χ. εξασθενές χρώμιο, αρσενικό) ή για τον περιορισμό της εισαγωγής άλλων ρύπων (άλλα βαρέα μέταλλα) σύμφωνα με την οδηγία 80/68/EΟΚ [3] και το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/118/EΚ.

Το αξιότιμο μέλος αναφέρεται στην οδηγία 91/271/EΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την οδηγία 96/61/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ωστόσο, χωρίς ενδείξεις για τις πηγές ρύπανσης (αστικές ή βιομηχανικές), η Επιτροπή δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει για πιθανή παράβαση των οδηγιών αυτών.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα για την ΟΠΥ, η Επιτροπή θα διασφαλίσει την κατάρτιση κατάλληλων προγραμμάτων περιβαλλοντικής ανάλυσης και παρακολούθησης για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών και το πρόγραμμα μέτρων, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας.

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ταμείο Συνοχής [4], το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [5] και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [6] προβλέπουν σειρά μέτρων για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων ως επιλέξιμα - από το σχεδιασμό και την αξιολόγηση έως και επιχειρησιακά μέτρα. Ωστόσο, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τις προτεραιότητες και τα σχέδιά τους ανάμεσα σε αυτά τα επιλέξιμα μέτρα.

Εντός της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, προβλέπονται νέες δράσεις για την εφαρμογή της ΟΠΥ και συγκεκριμένα δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των άρθρων 10, 11 και 13. Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο, ότι μέτρο ενταγμένο στα επιχειρησιακά προγράμματα 2000-2006 για το περιβάλλον που σχετίζεται με την πιλοτική εφαρμογή της ΟΠΥ παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο απορρόφησης και ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώσουν αυτήν την κατάσταση.

Σημειώσεις:

1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_170/c_17020070721en00170018.pdf

2] Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, ΕΕ L 372, της 27.12.2006

3] Οδηγία 80/68/EΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 20, της 26.1.1980

4] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, ΕΕ L 210, της 31.7.2006.

5] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΕΕ L 277, της 21.10.2005

6] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, ΕΕ L 210, της 31.7.2006.

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2008 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 377 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39983673
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.