ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 25 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Υπόμνημα προς στον κ. Στυλιανίδη για την Περιβαλλοντικ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Εκπαίδευση
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ , Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Ο κ. Στυλιανίδης εγκαινίασε την προηγούμενη εβδομάδα τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΠΕ Βάμου και Ιεράπετρας. Κατά την παρουσία του στο ΚΠΕ Βάμου του παραδόθηκε υπόμνημα από την ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης με αιτήματα για την ΠΕ όπως αυτά διατυπώθηκαν έπειτα από τη Διαβούλευση που είχε τον περασμένο Απρίλη, το ΥΠΕΠΘ με τους υπεύθυνους ΠΕ Α/θμιας και Β/θμιας και με τους υπεύθυνους λειτουργίας των ΚΠΕ.

2. Έπειτα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008, αποφασίστηκε συνάντηση των μελών και φίλων της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης με τη μορφή περιπατικής εκδρομής στο Κουναβιανό Φαράγγι, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008.

3. Εγκρίθηκαν και υπογράφτηκαν από τον Κ. Στυλιανίδη 2 νέα ΚΠΕ στο Νομό Ηρακλείου: στις Γούβες και στη Γέργερη. Όπως αναφέρει στο σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα Πατρίς το ΚΠΕ Γουβών θα είναι το μοναδικό ΚΠΕ σε ελληνική περιφέρεια που πρόκειται να ειδικευτεί σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή του Ενυδρείου, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και πολυπληθούς επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει.

4. Ο κ. Στυλιανίδης στη συνομιλία που είχε με τον κ. Παύλο Δασκαλάκη, αντιπρόεδρο της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης και υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΠΕ Ιεράπετρας, κατά τα εγκαίνια του ΚΠΕ Ιεράπετρας, του ανακοίνωσε ότι το σχέδιο νόμου για την ΠΕ είναι έτοιμο και οι υπεύθυνοι ΠΕ και ΚΠΕ θα κλιθούν σε διαβούλευση. Ενδεχομένως το σχέδιο νόμου να συζητηθεί και στο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ τον Δεκέμβριο στο Ναύπλιο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (παράρτημα Ανατολικής Κρήτης) με την ευκαιρία της παρουσία σας στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΠΕ Βάμου, δράττεται της ευκαιρίας να σας κοινοποιήσει ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα και έπειτα από τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα, μεταξύ του ΥΠΕΠΘ και των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Υπευθύνων λειτουργίας των ΚΠΕ, προτείνουμε τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ
Την ένταξη των ΚΠΕ στο ΕΣΠΑ (Δ' Χρηματοδοτική Περίοδος), όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» στο κεφάλαιο 2.11 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον” κρατώντας τον εκπαιδευτικό, τον παιδαγωγικό, τον επιμορφωτικό και το δημόσιο χαρακτήρα τους. Τα ΚΠΕ δεν πρέπει να αποκοπούν από τις ρίζες τους, που είναι η Α/θμια και η Β/θμια Εκπ/ση. Τα προγράμματά τους, τα οποία είναι ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Π.Ε., να απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στα σχολεία.
Ως βασικές δράσεις των ΚΠΕ να παραμείνουν τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Π.Ε., τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα θεματικά δίκτυα, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, οι τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, η στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων, καθώς και ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης (άξονες προτεραιότητας).
 Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώνουν και στο μέλλον τα ΚΠΕ να έχουν εμπειρία και έργο στην Π.Ε., καθώς και επαρκή και πιστοποιημένη επιμόρφωση (προϋπηρεσία σε ΚΠΕ, εμπειρία σε θέσεις Υπευθύνων Π.Ε., υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με αντίστοιχη διαβάθμιση) και επαρκή προϋπηρεσία σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ώστε να έχουν ήδη αποκτήσει την εμπειρία του σχολείου και της τάξης, για να είναι σε θέση ερχόμενοι στο ΚΠΕ να επιτύχουν το δέσιμό του με το σχολείο, με τη φύση και την κοινωνία.
Παράταση της τρέχουσας θητείας των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ κατά ένα έτος ώστε η προκήρυξη όλων των θέσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ, Υπεύθύνων Π.Ε. και άλλων δραστηριοτήτων, Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων κλπ να γίνει την ίδια χρονική στιγμή και για μία τετραετία ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αποχωρήσεις και οι αρρυθμίες.
Η προκήρυξη για κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν στα ΚΠΕ να αφορά στο διάστημα μέχρι λήξεως της τρέχουσας τετραετούς θητείας και να εκδοθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους ώστε το Σεπτέμβριο να καλυφθούν τα κενά.
Να διατηρήσουν τα ΚΠΕ την αυτονομία τους στον προγραμματισμό των δράσεων τους όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 2 και στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου καθώς και στις επιλογές άλλων φορέων για συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευελιξία, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η προώθηση της αποτελεσματικότητας σε ποικίλα επίπεδα.
Τα ΚΠΕ να μην θεωρηθούν ως ευκαιρία χώρου συστέγασης άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν της Π.Ε. διότι ως εκπαιδευτικές υποδομές έχουν διακριτή ταυτότητα ως προς το έργο και τους σκοπούς των δράσεων τους. Τότε όχι μόνον δεν θα βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργίας τους αλλά θα δημιουργηθεί απομείωση της αποτελεσματικότητας, αδυναμία αξιοποίησης διατεταγμένου εκπαιδευτικού υλικού, προβλήματα συνύπαρξης ετερογενών δράσεων και στελεχών με διαφορετικές εργασιακές υποχρεώσεις κλπ. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας μπορούν να αξιοποιήσουν την ύπαρξη των λειτουργούντων συμβουλευτικών σταθμών καθώς και των κέντρων του ΟΚΑΝΑ ή άλλων δομών και οι Υπεύθυνοι των Πολιτιστικών να αξιοποιήσουν τα περισσότερα από 1200 Πολιτιστικά Κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα κυρίως σε δήμους.
Να καθοριστεί πλαίσιο με διακριτούς και συμπληρωματικούς ρόλους για τον προσδιορισμό των καθηκόντων και των υποχρεώσεων, όσων από διάφορες θέσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ εμπλέκονται στην υποστήριξη και ανάπτυξη του θεσμού της Π.Ε.
Παρέμβαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ για ενίσχυση των ΚΠΕ με το προσωπικό που προβλέπεται από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι συνεργαζόμενοι φορείς (και δεν τηρούνται) για καθαριότητα, γραμματειακή υποστήριξη, συντήρηση κλπ
Να αναπροσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΠΕ. Από τη μορφοποίησή του θα προκύψει η επίλυση πολλών θεμάτων, που σήμερα ταλανίζουν και δυσχεραίνουν το έργο των ΚΠΕ .

Β' Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ΕΣΠA
1. Ένταξη των ΚΠΕ στην 4η Προγραμματική Περίοδο (ΥΠΕΠΘ) και πρόβλεψη κονδυλίων του ΕΤΠΑ από τα ΠΕΠ για συμπλήρωση και ανανέωση του εξοπλισμού των ΚΠΕ.
 2. Έγκαιρη προκήρυξη για τη σύνταξη και υποβολή των ΤΔΕ/Υ. Ολοκλήρωση της υποβολής τους εντός του Σεπτεμβρίου 2008 για να αρχίσει έγκαιρα η χρηματοδότηση
3. Ένταξη ρυθμίσεων που θα προβλέπουν την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος από το ΕΣΠΑ.
4. Επίλυση του προβλήματος χρηματοδότησης των ΚΠΕ κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου 2008 έως 31-12-2008 με αίτημα για παράταση και παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού
 5. Να υπάρξει πρόβλεψη για αμοιβές των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ (Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και λοιπών μελών των Π.Ο.) από συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΚΠΣ, για εργασίες πέραν των συμβατικών τους καθηκόντων, όπως εκπόνηση προγραμμάτων, συγγραφικό έργο, δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού κ.α. με παράλληλο καθορισμό πλαφόν αμοιβών. Κάτι τέτοιο αναφέρεται α) στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού της Ε.Ε. 448/2004, β) του Οδηγού Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ για το θέμα και γ) στις Προβλέψεις Προσκλήσεων ΕΠΕΑΕΚ στους τελικούς δικαιούχους όπου το Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό αμείβεται επιπρόσθετα.
 Γ' Εξειδίκευση Προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο
Τα λειτουργούντα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προβλέπουν οι Νόμοι 1892/90 (ΦΕΚ101 Α) και 2986/2002(ΦΕΚ24 Τ¶ /13/2/2002), καθώς και όσα ιδρυθούν στο μέλλον διατηρούν τον τίτλο Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προβλέπει η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία με ρητή κατοχύρωση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού τους ρόλου και αντιστοιχούνται με Σχολικές Μονάδες Ειδικού Τύπου.
 Μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Δ/νσεις. Οι επιμορφωτικές και άλλες δράσεις των ΚΠΕ της Περιφέρειάς τους και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών τους, να εγκρίνονται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Θα επιτευχθεί έτσι η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και οι διαδικασίες θα είναι ταχύτερες.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολικών ομάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνονται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Σχολείων όπως ήδη γίνεται για τις σχολικές ομάδες της Α/θμιας Εκπ/σης.
Οι Υπεύθυνοι και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των ΚΠΕ να μετονομαστούν σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΠΕ αντίστοιχα και να εξομοιωθούν διοικητικά με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν και οικονομικά με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Λυκείου, με διατήρηση του ιδιαιτέρου θεσμικού πλαισίου επιλογής των.
Να κατοχυρωθεί θεσμικά η ιδιότητα των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ ως στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη κλιμάκωση και μοριοδότηση.
Η προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΚΠΕ ή Αναπληρωτή Υπευθύνου και από τούδε και στο εξής σε θέση Διευθυντή ΚΠΕ ή Υποδιευθυντή να λογίζεται ως προϋπηρεσία Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ως ανωτέρω για οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε ΚΠΕ με τετραετή θητεία, ύστερα από προκήρυξη θέσης και δικαιούνται επιδόματος θέσης.
Αύξηση του επιδόματος, πενθήμερη εργασία, ρύθμιση του ωραρίου, κατοχύρωση της υπερωριακής αποζημίωσης πέραν του ωραρίου 8 π.μ. - 2 μ.μ., και εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δικαίου. Ως γνωστόν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ υποχρεούνται να εργάζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 60991/Γ7/19-06-2006 τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα προσφέροντας επιπρόσθετο έργο, ενώ δεν αμείβονται. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση του εργατικού δικαίου και των διεθνών εργασιακών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την χώρα μας.
Τα ΚΠΕ εντάσσονται στα επισκευαστικά και εξοπλιστικά προγράμματα του ΟΣΚ.
Αύξηση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Κ.Π.Ε. με πρόσθεση δύο επιπλέον εκπαιδευτικών στον προβλεπόμενο σήμερα αριθμό (από 5-7-9 σε 7-9-11) και δημιουργία κανονισμού λειτουργίας για το κάθε ΚΠΕ.
Να θεσπιστεί η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου των ΚΠΕ από πιστοποιημένο φορέα αξιολόγησης, στην αρμόδια επιτροπή του οποίου θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ΚΠΕ.
Ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπαρχόντων ΚΠΕ και περιορισμός του αριθμού ίδρυσης νέων, με εξαίρεση την Αττική και νομούς στους οποίους δεν υπάρχουν, τουλάχιστον έως ότου λυθούν τα προβλήματα λειτουργίας, στελέχωσης, υποδομών και εξοπλισμού των ήδη υπαρχόντων.
Συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, Εθνικούς Φορείς Διαχείρισης, κ.α. Οι ανωτέρω φορείς να είναι εξωτερικοί συνεργάτες των ΚΠΕ με συμπληρωματικό και όχι παράλληλο ρόλο.
Στην επόμενη προγραμματική περίοδο να ενισχυθεί ο επιμορφωτικός ρόλος των ΚΠΕ στους εκπαιδευτικούς και στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ΕΑΑ. Η αξιοποίηση της θετικής εμπειρίας των ΚΠΕ και η στενή τους σύνδεση με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση αποτελούν στερεή βάση για δράσεις που συμβάλλουν στη δια βίου εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγει κάθε ΚΠΕ για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.
Οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με ανάλογη πρόβλεψη κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο. Τα ΚΠΕ έχουν αξιοποιήσει επωφελώς τη διεθνή εμπειρία των μελών τους, όποτε δόθηκε η ευκαιρία.
Καθιέρωση δύο συναντήσεων εργασίας διαμορφωτικού χαρακτήρα κάθε χρόνο των Υπευθύνων και των Αναπλ. Υπευθύνων των ΚΠΕ με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ.
Καθορισμός νέου πλάνου νομών εμβέλειας των ΚΠΕ με προτεραιότητα στα σχολεία των νομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των όμορων νομών ώστε να δοθεί έμφαση στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.
Η Αναμόρφωση της Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-06 που αφορά στα θεματικά δίκτυα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους να συζητηθεί στην Πανελλήνια Συνάντηση των ΚΠΕ στην Κλειτορία.
Αύξηση της επιχορήγησης των Διαχειριστικών επιτροπών των ΚΠΕ σε 30.000 ευρώ ετησίως. Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τη λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής όπως ακριβώς αυτή περιγράφεται από τη μέχρι τούδε ισχύουσα Κ.Υ.Α. 2/36695/0022/18-07-2002 (Φ.Ε.Κ. 988 ΤΒ/31-07-2002) των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών
Να εκδοθεί τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση από το ΥΠΕΠΘ και από το ΥΠΟΟ οτι η αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ. 24Α) που από το νόμο 3205/2003 ορίστηκε σε 110 ευρώ, τη δικαιούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται και αποσπώνται στο ΚΠΕ
Κύριε Υπουργέ, δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης του περιβάλλοντος, που απειλεί την ποιότητα της ζωής κάθε πολίτη, θεωρούμε αναγκαιότητα την προώθηση των αιτημάτων που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αναβάθμιση συνολικά των φορέων που θεσμικά για είκοσι περίπου χρόνια την υπηρετούν πιστά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας για την εκπλήρωση του οράματος μας για μια αναβαθμισμένη εκπαίδευση, με κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης

Εκδρομή στο Κουναβιανό Φαράγγι στις 2 Νοεμβρίου

Αγαπητά μέλη της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης,

Έπειτα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008, αποφασίστηκε συνάντηση των μελών και φίλων της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης με τη μορφή περιπατικής εκδρομής στο Κουναβιανό Φαράγγι, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008.
Τόπος συνάντησης θα είναι η πλατεία των Πεζών, στις 10 το πρωί, με τα αυτοκίνητά μας και τη καλή μας διάθεση. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, όπου θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θ’ αρχίσει η πεζοπορία. Αναμένεται να κρατήσει 2 έως 2,5 ώρες και θα καταλήξει σε σημείο ανάμεσα στη Μυρτιά και το Σκαλάνι, απ’ όπου θα μας παραλάβει λεωφορείο του Δήμου και θα επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης.
Στα Πεζά θα μείνουμε για φαγητό σε ταβέρνα του χωριού, όπου το κόστος θα βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στους:
- Μαρία Σφακιανάκη, πρόεδρο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., τηλ. 6946014073 & 2810-333772,
- Δημήτρη Αποστολάκη, αντιπρόεδρο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. τηλ. 6944285669
- Ασπασία Βασιλάκη, γραμματέα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., τηλ. 6936799068 ή στο
aspavasilaki1@gmail.com

Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Καζαντζάκη

Για το ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ Ανατολικής Κρήτης

Η Γραμματέας Ασπασία Βασιλάκη
Η Πρόεδρος Μαρία Σφακιανάκη

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 71 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57575765
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.