ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 03 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
«Σαλαμοποίηση» και αδιαφανείς μεθοδεύσεις για την του Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Γήπεδα Γκολφ - Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις
Κίνηση Πολιτών Σούρπης, ομάδα "ΕΝ δΔΡΑΣΕΙ", Οικολόγοι Π , Σάββατο, 10 Ιανουάριος 2009


Οι θέσεις της Κίνησης Πολιτών Σούρπης, της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας Αλμυρού «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και των Οικολόγων Πράσινων για τη σχεδιαζόμενη τουριστική μονάδα με γήπεδο γκολφ στις Νηές, Δήμου Σούρπης, Νομού Μαγνησίας σε κοινή επιστολή προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας. Στην επιστολή τους καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, την μεθοδευόμενη διαδικασία εγκρίσεων της "φαραωνικής" επένδυσης.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ


31.12.2008

ΠΡΟΣ: Ν.Α.Μ. 1. Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου, κο Γ. Μπάιμπα, 2. κο Ι. Πρίντζο, 3. κο Α. Κοκκίνη, 4. κο Α. Νάνο, Διοικητήριο, Βόλος.
ΚΟΙΝ.: Συνήγορο του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Τουριστική μονάδα (συμπεριλαμβανομένου γηπέδου γκολφ) στις Νηές, Δήμου Σούρπης, Νομού Μαγνησίας

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 4332/5.12.08 ενημερωτικό σημείωμα του κου Νομάρχη προς την ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδρε, Σύμβουλοι,

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού (σχετ. 1) θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας τόσο για την «τουριστική επένδυση» στις Νηές όσο και για την εν γένει τακτική του κου Νομάρχη σε διαδικαστικά θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης επένδυσης.

Για τη πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται και η θέση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (συνημ.) η οποία συνοδεύει και συμπληρώνει το παρόν ενημερωτικό σημείωμα.

Οι συντάκτες της παρούσης με λεπτομερή υπομνήματα, και όχι μόνο, τα οποία αφορούν στη φύση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν ενημερώσει προ πολλού το Γραφείο του κου Νομάρχη, ότι το φαραωνικό αυτό έργο έχει κατατμηθεί,

• τόσο οριζόντια (το έργο «σαλαμοποιείται» σε υποέργα και υποβάλλονται μελέτες σε διαφορετικές Υπηρεσίες ώστε καμιά Υπηρεσία ή αρμόδιος κρατικός φορέας να μην έχει συνολική εικόνα του όλου εγχειρήματος)

• όσο και κάθετα (το κάθε υποέργο κατασκευάζεται σε φάσεις, Α, Β, Γ ...φάση ώστε η εταιρεία να κατοχυρώσει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Υπηρεσία με τη μικρότερη δυνατή δυναμικότητα για κάθε υποέργο).

Προϊόντος του χρόνου, το ενδιαφέρον του κου Νομάρχη για την επένδυση εκδηλώθηκε μετά τις καταγγελίες Καρατζαφέρη στη Βουλή στις 19.09.08 και τις σύννομες ενέργειες της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ και της ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ καθώς και των άλλων Οικολογικών Οργανώσεων του Νομού μέσω των δικηγόρων τους για τον καθορισμό της νομικής διάστασης που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μοναστηριακών (έρευνα στα συμβόλαια μεταβίβασης των εκτάσεων καθώς και σε παλαιότερα δημόσια έγγραφα που αφορούν στην υπόθεση). Προς επίρρωση των ανωτέρω υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα από το Γραφείο του κου Νομάρχη τα οποία καταγράφουν και αποδεικνύουν έμπρακτα το όποιο ενδιαφέρον του για την εν λόγω επένδυση πριν το καλοκαίρι 2008.

Οι ενστάσεις των Οικολογικών Οργανώσεων και των πολιτών είναι γνωστές, έχουν δημοσιευτεί πλειστάκις στον τοπικό τύπο. Όσον αφορά δε στις κινήσεις του κου Νομάρχη, αυτές αποτυπώνονται παρακάτω λεπτομερώς.

Στο σχετ. 1, (παρ. 3 - σελ. 2) γίνεται αναφορά στη με αρ. πρωτ. 3926/07.11.08 επιστολή του Νομάρχη προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ περί ανάθεσης της αξιολόγησης των στοιχείων της επένδυσης σε εξειδικευμένο επιστήμονα της επιλογής του ΕΜΠ…

Δεν είναι πλήρως κατανοητά τα κριτήρια αξιολόγησης που έλαβε υπόψη του ο κος Νομάρχης για την επιλογή του ΕΜΠ, καθώς και εάν η αποσπασματική αυτή ενέργειά του είχε την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Όπως και δεν είναι πλήρως κατανοητό ποιος ανέλαβε τα έξοδα της μελέτης. Εάν το ΕΜΠ έχει αναλάβει αμισθί την υπόθεση τότε θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι υπόλοιπες 53 Νομαρχίες καθώς και όλες οι οικολογικές οργανώσεις της χώρας ώστε να επωφεληθούν στο μέγιστο του κοινωφελούς έργου των καθηγητών του ΕΜΠ.

Σημειώνεται ότι με εντολή του κου Νομάρχη εστάλη επιστολή από τη Δ/νση Προστασίας Περ/ντος της ΝΑΜ προς το Υπουργείο Υγείας στις 31.10.2008 με την οποία ζητείται η σαφής και τεκμηριωμένη άποψη του Υπουργείου (σχετ. 2) επί της μελέτης του καθορισμού αποδέκτη «προκειμένου να συνεχιστούν οι νόμιμες διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΝΑΜ, διαφορετικά θα διακοπούν» (σχετ. 3). Ενώ ο κος Νομάρχης γνωστοποιεί τις κινήσεις του στο ευρύ κοινό με σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο (σχετ. 3) δεν περιμένει καν την απάντηση του Υπουργείου αλλά ζητάει με την με αρ. πρωτ. 3926/07.11.2008 επιστολή του στον Πρύτανη του ΕΜΠ να ανατεθεί σε εξειδικευμένο επιστήμονα της επιλογής του Πανεπιστημίου η αξιολόγηση όλων των στοιχείων που αφορούν στην επένδυση, ώστε να υποβληθεί σχετική εμπειρογνωμοσύνη (σχετ. 1).

Δεν είναι πλήρως κατανοητό από τα συμφραζόμενα εάν η συγκεκριμένη επιστολή αναφέρεται μόνο στον καθορισμό αποδέκτη της μονάδας αφαλάτωσης ή σε ολόκληρη την επένδυση ή και στα δύο.
 
Δεν είναι πλήρως κατανοητό επίσης, εάν ο κος Νομάρχης περιορίστηκε μόνο σε αυτή την ενέργεια ή εάν έχει ήδη προβεί και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες ανάθεσης μελετών ή εκθέσεων εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της δικής του (προ)επιλογής, με δική του πρωτοβουλία, έχοντας «ξεχάσει» να ενημερώσει και να λάβει την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το εύλογο ερώτημα είναι ποιος πληρώνει το τίμημα για αυτού του είδους αναθέσεις εφόσον δεν υπάρχει έγκριση σχετικού κονδυλίου από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Παρόμοια κατάσταση έχει δημιουργηθεί και με τον Δήμαρχο Σούρπης ο οποίος παρήγγειλε μελέτη που αφορά στην απόρριψη αλμολοίπων από το εργοστάσιο αφαλάτωσης στον Όρμο, στο ΕΛΚΕΘΕ. Ο Δήμαρχος δημόσια αποδέχθηκε στη τηλεόραση ότι η «επενδύτρια» εταιρεία θα πληρώσει την εν λόγω μελέτη. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι κατά την διάρκεια των μετρήσεων, στον Όρμο των Νεών στις 22-24.09.2008, στο πλοίο του ΕΛΚΕΘΕ ήταν παρόντες τόσο ο Δήμαρχος Σούρπης όσο και ο Αντινομάρχης κος Ντίτορας, επιβλέποντας τις εργασίες.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν περιπτώσεις άλλων αμφισβητούμενων μεγάλων επενδύσεων όπου, με τον ίδιο μη τεκμηριωμένο και μη αδιάβλητο και αδιαφανή τρόπο, ανατέθηκε η αξιολόγησή τους σε ομάδα επιστημόνων του ΕΜΠ από την Τοπική ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε περίπτωση νησίδος Αλατά και λιμένος Τυμπακίου). Τέτοιου είδους αναθέσεις μονομερώς από πλευρές που προωθούν / υποστηρίζουν το έργο και κυρίως από τοπικούς άρχοντες, Δήμαρχο ή Νομάρχη, οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως ενημερώσει και δεν έχουν λάβει την έγκριση του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου για οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το έργο, εγείρουν σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας.

Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται καθαρά ότι ο κος Νομάρχης έχει εστιάσει στο θέμα του καθορισμού αποδέκτη του εργοστασίου αφαλάτωσης και επιλέγει να υποβαθμίσει τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα τα οποία φυσικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και όχι μελλοντικής, στις 30 ημέρες δηλ. που δίδεται στο κοινό για να υποβάλει τις ενστάσεις του μετά την δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η χρονική αυτή διάρκεια των 30 ημερών δεν είναι αρκετή για να συζητηθούν και να επιλυθούν σοβαρότατα προβλήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων από φαραωνικά έργα πρωτόγνωρα στην ελληνική πραγματικότητα. Ουδείς έχει τον απαιτούμενο χρόνο να μελετήσει διεξοδικά, να καταλάβει και να συγκρίνει τις όποιες ενστάσεις με τις αντίστοιχες παραγράφους στις περιβαλλοντικές μελέτες και στην νομοθεσία εντός διαστήματος 30 ημερών.

Μεταξύ των σοβαρών θεμάτων τα οποία έπρεπε να απασχολούν τον κο Νομάρχη, καθότι έχει ήδη ενημερωθεί διεξοδικά γιΆ αυτά, είναι:

1. «Σαλαμοποίηση» των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο οριζόντια όσο και κάθετα ώστε κανείς να μην έχει εικόνα του συνολικού εγχειρήματος. Η εταιρεία έχει υποβάλει αριθμό επικαιροποιημένων μελετών κυρίως για τον βιολογικό καθαρισμό και την αφαλάτωση. Σε κάθε νέα επικαιροποιημένη μελέτη παρατηρείται και ραγδαία αύξηση του αριθμού κτισμάτων / κατοικιών και φυσικά του αριθμού των ατόμων που θα διαμένουν σε αυτά (ΠΑΝΔΟΙΚΟ – σελ. 2 & 3).

2. Αθροιστικές – (συνεργιστικές) επιπτώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ - συνημ. 2).

3. Ερημοποίηση. Οι επικλινείς περιοχές της Σούρπης και δη της περιοχής του Όρμου Νεών ανήκουν στην ημιξηρική ζώνη της Ελλάδας και στις περιοχές υψηλού κινδύνου υποβάθμισης γαιών από αλόγιστη χρήση, σύμφωνα με τον χάρτη της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης (ΠΑΝΔΟΙΚΟ – σελ. 5 & 6).

4. Νερό. Η αφαλάτωση δεν αρκεί ως λύση για την αντιμετώπιση των αναγκών σε νερό της επένδυσης για πολλούς πρακτικούς και οικονομικούς λόγους (κόστος λειτουργίας και συντήρησης, απαιτήσεις σε ενέργεια, κ.α.). Οι υδατικοί πόροι της περιοχής είναι ήδη προβληματικοί. Όλη η περιοχή Αλμυρού και Σούρπης έχουν μέγα πρόβλημα με το διαθέσιμο νερό για τις καλλιέργειες. Ο υπόγειος υδροφορέας έχει υποστεί μεγάλες απώλειες και υφαλμύρωση…

5. Ενέργεια. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια της επένδυσης είναι σημαντικές και τίθεται θέμα ενεργειακής επάρκειας της περιοχής ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής.

6. Γκολφ. Η προτεινόμενη έκταση για το γήπεδο γκολφ διέπεται από ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αριθμεί 330 στρέμματα σύμφωνα με το ΠΑΝΔΟΙΚΟ – σελ. 4, 5 & 6, ενώ βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτούνται 550 στρέμματα ενιαίο γήπεδο. Αυτό είναι το ελάχιστο μέγεθος διότι οι ακριβείς διαστάσεις του γηπέδου 18 οπών εξαρτώνται από τη μορφολογία του εδάφους και το σχήμα του οικοπέδου. Συνήθως είναι 700-1000 στρέμματα. Η λέξη ενιαίο αποτελεί κομβικό σημείο γιατί ο «νέος» δρόμος Σούρπη – Νηές διχοτομεί το γήπεδο των 330 στρεμμάτων. Ποιος θα δεσμευτεί για τη συνέχιση της ύπαρξης του δρόμου;

7. Φέρουσα ικανότητα. Έχουν γίνει υπολογισμοί για τον αριθμό των κτισμάτων που μπορούν να κατασκευασθούν στη συγκεκριμένη περιοχή και του αριθμού των ατόμων που μπορούν να μετοικήσουν; Γιατί πρέπει να δεχθούμε αναγκαστικά την πρόταση της εταιρείας για την κατασκευή των 1100 κτισμάτων (και άνω) και την μετοίκηση 4000 ατόμων (και άνω); Έχουν γίνει εκτιμήσεις των χωροταξικών επιπτώσεων αυτών των πληθυσμιακών μεταβολών; Πως θα καλύπτονται οι ποικίλες ανάγκες τους σε υλικές και κοινωνικές υποδομές; Ποιος ελέγχει αυτές τις παραμέτρους;

8. Πρακτικό Επιτροπής ΝΕΧΩΠ – ποιος αποφάσισε ότι η γη στις Νηές είναι χαμηλής παραγωγικότητας – ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και πως η απόφαση της Επιτροπής τεκμηριώνεται επιστημονικά; (ΠΑΝΔΟΙΚΟ – σελ. 3, 4 & σχετ. 4 της παρούσης).

9. Χωροθέτηση εργοστασίου αφαλάτωσης (γιατί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρόκειται περί βιομηχανικής δραστηριότητας) στην παραλία (συνεπάγεται και αλλαγή – υποβάθμιση χρήσης γης και αισθητική ρύπανση) χωρίς εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησης τόσο στην μελέτη όσο και στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
• 50 μέτρα από καταγεγραμμένο υδροβιότοπο, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, έχει μπαζωθεί κατά 25 – 30 μέτρα επί ιδιοκτησίας της εταιρείας και ο οποίος διαθέτει δύο τουλάχιστον πηγές υφάλμυρου νερού (χρήση υφάλμυρου νερού αντί θαλασσινού συνεπάγεται μειωμένο λειτουργικό κόστος του εργοστασίου) οι οποίες διακρίνονται οπτικά
• 200 μέτρα από τα όρια του υφιστάμενου οικισμού των Νεών και
• 800 μέτρα από τα όρια του ξενοδοχείου.

10. Θόρυβος. Οι Νηές είναι ένα φυσικό θέατρο με εξαιρετική ακουστική. Για παράδειγμα, όταν ένα «μηχανάκι» κινείται στο «νέο» δρόμο από τις Νηές στη Σούρπη ο θόρυβος της μηχανής ακούγεται στην άλλη άκρη του Όρμου. Τα εργοστάσια αφαλάτωσης διαθέτουν αντλίες υψηλής πίεσης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδα θορύβου μεγαλύτερα των 90 dΒ όταν τα θεσμοθετημένα όρια είναι 50 - 55 dΒ.

11. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ποιος είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για να ελέγξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής της επένδυσης και γιατί δεν έγινε ενδελεχής έρευνα πριν την υποβολή του φακέλου διεκδίκησης στη Διεθνή Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων; Συμπεριλαμβανόταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς ως παράμετρος στις προδιαγραφές του φακέλου διεκδίκησης; Συμπεριλαμβάνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς ως παράμετρος στις προδιαγραφές του φακέλου διοργάνωσης; Τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στους προαναφερόμενους φακέλους και γιατί ενδιαφερόμενοι πολίτες με έννομο συμφέρον δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σΆ αυτούς;

12. Καζίνο. Πληθαίνουν οι φήμες στην τοπική κοινωνία για ίδρυση και λειτουργία μονάδας καζίνο. Γιατί είναι απαραίτητο το καζίνο; Τι δεσμεύσεις θα πάρει το Νομαρχιακό Συμβούλιο ώστε να μην δημιουργηθεί καζίνο στις Νηές;

13. Ενημέρωση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής. Ο κος Νομάρχης ενημερώνει τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων με την υπ. αριθμ. 3795/31.10.2008 (σχετ. 1 – σελ. 2). Έχει ενημερωθεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της επιστολής; Περιλαμβάνονται στην ενημέρωση τα προαναφερόμενα στο παρόν σημείωμα; Είναι ο κος Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ενήμερος για το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο καθεστώς ιδιοκτησίας του επιλεγόμενου «γηπέδου γκολφ», για τον δρόμο που διχοτομεί την έκταση των 330 στρεμμάτων, ή έχει προαποφασισθεί ότι θα γίνουν απαλλοτριώσεις (ΠΑΝΔΟΙΚΟ – σελ. 4, 5 & 6) για λόγους εθνικής ανάγκης 2 εβδομάδων που θα διαρκέσουν οι μεσογειακοί αγώνες; Πως ακριβώς παρουσιάζει το θέμα ο κος Νομάρχης;

14. ΤΙΦΚ. Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους – ΤΙΦΚ της Βάσης Δεδομένων της Ελληνικής Φύσης – ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ - συνημ. 3). Αυτού του είδους η επένδυση θα επιφέρει αλλοίωση του μαγευτικού τοπίου ανεπιστρεπτί και απώλεια των μακροχρόνιων προοπτικών ήπιας ανάπτυξης και βιωσιμότητας της περιοχής.

15. Αγορά εργασίας. Η απασχόληση και η αγορά εργασίας που δημιουργεί γενικά ο τουρισμός και ειδικά οι μεγάλες μονάδες χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και περιοδικότητα. Οι δουλειές που δημιουργούν είναι χαμηλής εξειδίκευσης και υψηλής ανασφάλειας (δεν είναι ουτοπία η σκηνή κατά την οποία o αγρότης θα κουρεύει το γκαζόν ή θα κουβαλάει τα μπαστούνια του γκολφ), είναι χαμηλά αμειβόμενες και καλύπτονται από εργατικό δυναμικό (κυρίως γυναίκες, νέους/νέες) σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και οικονομικούς μετανάστες. Η εταιρεία αναφέρεται σε 450 μόνιμες θέσεις εργασίας. To επιχείρημα ότι δίνουν θέσεις εργασίας για τους «ντόπιους» δεν είναι αρκετό. Πως ακριβώς εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας για τους «ντόπιους»; με ποιο συμφωνητικό; με ποια σύμβαση εργασίας; σε ποιες ειδικότητες; τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στη κατασκευή των έργων; πως διασφαλίζεται ότι τα οφέλη της σίτισης και διαμονής θα διοχετευθούν στην τοπική κοινωνία; Τα λόγια και υποσχέσεις είναι εύκολα και δεν στοιχίζουν τίποτα. Η εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών και η δέσμευση των αρμοδίων, αυτό είναι μια διαφορετική πραγματικότητα, αυτά απαιτούν χρήματα, σοβαρή σκέψη και φυσικά δεσμεύσεις τις οποίες η εταιρεία δεν είναι και δεν ήταν ποτέ διατεθειμένη να δώσει.

16. Τροφοδοσία της μονάδας με αγαθά και υπηρεσίες. Οι προμήθειες της μονάδας αποτελούν μια άλλη σημαντική συνιστώσα των έμμεσων επιπτώσεων για την τοπική ανάπτυξη. Για παράδειγμα όλες οι σχετικές προμήθειες σταθερών εξοπλισμών τουριστικών συγκροτημάτων του είδους και του μεγέθους που προτείνονται από την εταιρεία θα γίνουν εκτός Μαγνησίας και πιθανόν εκτός Ελλάδας. Από τον εξοπλισμό των δωματίων με έπιπλα, σεντόνια και πετσέτες μέχρι και τα ειδικά αυτοκινητάκια του γκόλφ όλα θα έρθουν με κοντέινερ στις Νηές. Οι άλλες κατηγορίες προμηθειών των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων γίνονται μια φορά κάθε χρόνο την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου με διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προσφορών. Οι ποσότητες υπολογίζονται για όλη τη τουριστική περίοδο για να αγοραστούν ή να δεσμευτούν σε μεγάλες ποσότητες ώστε να επιτύχουν χαμηλές τιμές. Έτσι το σύνολο των «σταθερών» υλικών κουζίνας εισάγονται κατευθείαν από το εξωτερικό (π.χ. ζάχαρη, καφές, βούτυρο, κρέατα, μαγειρικό λίπος) πρακτικές που φυσικά περιορίζουν, αν δεν εκμηδενίζουν, τα τοπικά έσοδα. Έστω όμως ότι η μονάδα προμηθεύεται τοπικά προϊόντα. Το ερώτημα είναι εάν τα τοπικά αυτά προϊόντα μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα, ποσότητα και τις χαμηλές τιμές που θα απαιτήσει η μονάδα;

Ως απόρροια των ανωτέρω, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα όπως,

(α) πως εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων παράγει λύσεις που προάγουν την επίτευξη της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης;

(β) ποιος εξετάζει συνολικά και εμπεριστατωμένα την όποια επενδυτική πρόταση, με πλήρη πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων μερίδων και

(γ) ποιος την αξιολογεί ολοκληρωμένα, στη βάση πολλών και ποικίλων κριτηρίων, μαζί με άλλες εναλλακτικές προτάσεις χρήσης των τοπικών πόρων;

Απαντήσεις βέβαια δεν υπάρχουν.

Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι μας έχει εντυπωσιάσει το αργοπορημένο ενδιαφέρον του κου Νομάρχη για την επένδυση, αν ληφθεί υπόψη ότι η προμελέτη για το ξενοδοχείο με τα συνοδά έργα βιολογικού καθαρισμού και αφαλάτωσης εγκρίθηκε από το Νοέμβριο 2006 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (είχε ήδη την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Μαγνησίας) και η προμελέτη για την περιοχή ΠΕΡΠΟ εγκρίθηκε το 2007 (η απόφαση κοινοποιήθηκε από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας με συνημμένο τον φάκελο της μελέτης).

Με βάση τα προαναφερόμενα, η εκτίμησή μας για τις επόμενες ενέργειες του κου Νομάρχη μας οδηγεί σε ένα σενάριο που έχει ως εξής. Αφού εκπληρωθούν οι παραγγελίες (για τις μελέτες) και συγκεντρωθούν όλες οι μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης καθώς και οι απαντητικές επιστολές από τους φορείς, αργά ή γρήγορα θα διοργανωθεί ημερίδα για την τουριστική «επένδυση» στις Νηές, με κύριους ομιλητές τους «επενδυτές», υπό την αιγίδα της Νομαρχίας ώστε να αποδοθεί και η απαραίτητη κρατική βαρύτητα και συναίνεση στο γεγονός όπου θα «εξυμνηθούν» οι πράσινες ευαισθησίες τόσο του κου Νομάρχη όσο και των «επενδυτών» ενώ θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι κατά παραγγελία (και με πλήρη αδιαφάνεια) μελέτες / εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης. ΜΆ αυτό τον τρόπο θα προσπαθήσουν να πείσουν τον κάθε πολίτη ότι η αποκαλούμενη «επένδυση» είναι ότι το καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για στην περιοχή του Όρμου των Νεών και την τοπική κοινωνία και φυσικά και για «τις τσέπες» των επενδυτών και των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, συμβολαιογράφων, εργολάβων και πάσης φύσεως προμηθευτών ενώ το γεγονός θα αποτελέσει πλούσια τροφή για τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, και όχι μόνο, για μήνες.

Κύριοι Σύμβουλοι, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή, οι ενεργοί πολίτες και οι Οικολογικές Οργανώσεις της Μαγνησίας ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό σκέλος της υπόθεσης και το τι θα συμβεί με το περιβαλλοντικό, το κοινωνικο-οικονομικό και το αναπτυξιακό σκέλος, γιΆ αυτό και αντιδρούν έντονα. Ενώ το Γραφείο του κου Νομάρχη εμμέσως πλην σαφώς μεταβιβάζει ευθύνες με το να αναθέτει μελέτες εν κρυπτώ και παραβύστω και να ζητά απόψεις «δεξιά και αριστερά» για θέματα στα οποία θα πρέπει να είχε επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη προ πολλού ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει καμία απολύτως άποψη επί του ιδιοκτησιακού (για το ιδιοκτησιακό και τις ευθύνες, αρμοδιότητες και αποσπασματικές ενέργειες της Νομαρχίας Μαγνησίας ως γνωμοδοτούσας και άμεσα ενδιαφερόμενης αρχής θα αναφερθούμε εκτενέστατα σε επόμενη επιστολή μας). Ως εκ τούτου παρακαλούμε τόσο για διαφανείς διαδικασίες όπως αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσο και να συμπορευτείτε με τους ενεργούς πολίτες για την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι πολίτες και οι Οικολογικές Οργανώσεις του Νομού μας δεν είμαστε εναντίον επενδύσεων ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή του Όρμου των Νεών. Θα υποστηρίξουμε τέτοιες επενδύσεις οι οποίες θα προκύψουν απαραίτητα από ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και διαφανή αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και θα πραγματοποιηθούν από / και για τους πολίτες της Σούρπης, της Μαγνησίας, της Χώρας μας με την πλήρη συμμετοχή τους στα όποια σχέδια. Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι η λέξη «επένδυση» πρέπει οπωσδήποτε να ταυτίζεται με ένα φαραωνικό έργο το οποίο θα μετατρέψει την πανέμορφη περιοχή σε «κατοχικό τόπο» και δεν θα περιλαμβάνει μια ήπια μορφή παρέμβασης εναλλακτικού / οικολογικού τουρισμού / αγροτουρισμού στην οποία θα συμμετέχουν από την αρχή οι «ντόπιοι» τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των δράσεων και οι οποίοι πρωτίστως θα επωφεληθούν από αυτό. Προτάσεις ήδη υπάρχουν και σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες μπορεί να υλοποιηθούν σοβαρά σχέδια για αγροτουρισμό προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες και τα οποία θα βρίσκουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα. Η κύρια διαφορά βέβαια έγκειται στο γεγονός ότι δεν θα αποκτηθούν υπερκέρδη από «κάποιους». Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσέγγισης θα είναι, μεταξύ άλλων, η διαρκής δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού θέσεων ποικίλλων θέσεων εργασίας όλων των ειδικοτήτων, η αλληλοϋποστήριξη των δραστηριοτήτων, η εξοικονόμηση πόρων όλων των ειδών, η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και κατά συνέπεια, η αύξηση του περιφερειακού κυρίως εισοδήματος, η αποδέσμευση και απεξάρτηση από σημαντικές έξωθεν βοήθειες και ανάγκης υιοθέτησης αλλότριων τρόπων ανάπτυξης. Και το κυριότερο: με διαφύλαξη των πολύτιμων φυσικών πόρων της περιοχής, νερό, έδαφος, θαλάσσιο οικοσύστημα, στην κυριότητα του κοινωνικού συνόλου της περιοχής, σήμερα και στις επόμενες γενιές.

Όσον αφορά στη συμπεριφορά της εταιρείας οι πολίτες αγωνιούν, θέλουν να πληροφορηθούν αλλά δεν αδρανούν. Αφυπνίζονται και απαιτούν υπευθυνότητα, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Οι οικολογικές οργανώσεις και οι ενεργοί πολίτες, αγωνίζονται για την σωστή ανάπτυξη του τόπου τους καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος με γνώμονα πάντοτε την αειφορία. Πως θα προστατευθούμε σαν πολίτες από τις παράλογες απαιτήσεις και διεκδικήσεις της όποιας εταιρείας όταν αυτό είναι και παραμένει υποχρέωση της Αυτοδιοίκησης και των αιρετών μελών της, τους οποίους εμείς ψηφίσαμε για να προστατέψουν τα δικαιώματά μας.

Τέλος, υπάρχει ακόμα ένα θέμα για το οποίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε. Δυστυχώς αφορά στην πραγματικότητα τα ίδια τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και των φορέων της περιοχής μας. Η επενδύτρια εταιρεία «GOLFING DEVELOPMENTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» φαίνεται να θεωρεί τους «ντόπιους» πολίτες και φορείς ως ιθαγενείς χωρίς δικαίωμα γνώμης ή διαμαρτυρίας κ.α. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι, ενώ η εταιρεία αυτή εμφανίζεται μέσω των συμβολαίων μεταβίβασης (αγοράς και μακροχρόνιας μίσθωσης) να αποκτά εκτάσεις πολλαπλάσιες των, και από την ίδια επικαλουμένων ως, ανηκόντων στην μεταβιβάζουσα Ι.Μ. Δημητριάδος, ενώ στην πραγματικότητα κανένας τίτλος αληθούς ιδιοκτησίας δεν υπάρχει είτε για την εταιρία είτε για την Ι.Μ. Δημητριάδος ή τους δικαιοπαρόχους τους. ΠαρΆ όλα αυτά η εταιρεία, αφΆ ενός μεν αποφεύγει επιμελώς να απαντήσει δημοσίως στις συγκεκριμένες απόψεις περί του ιδιοκτησιακού που δημοσίως τεκμηριώσαμε και προβάλλαμε, αφΆ ετέρου δε μας επιτίθεται για τις απόψεις που δημοσίως προβάλλονται. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε το θράσος να ασκήσει εναντίον του δικηγόρου της ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ κου Γεωργίου Λωρίτη πειθαρχική αναφορά ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (που εκκρεμεί) για όσα ο δικηγόρος αποκάλυψε για το ιδιοκτησιακό ενεργώντας για λογαριασμό και κατΆ εντολή της ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Είναι προφανές ότι ο πραγματικός στόχος, πίσω από το πρόσωπο του δικηγόρου, είναι οι Οικολογικές Οργανώσεις και οι πολίτες της περιοχής που αντιδρούν κατά των πεπραγμένων της εταιρείας και γενικότερα κατά της επένδυσης. Με αυτό τον τρόπο στέλνονται «μηνύματα» με προφανή στόχο τον εκφοβισμό και το «πνίξιμο» κάθε φωνής διαμαρτυρίας και αντίδρασης, καταστρατηγώντας τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών στην ελευθερία της διαμαρτυρίας και γνώμης και του λόγου, αποκαλύπτοντας κατΆ αυτό τον τρόπο και αποδεικνύοντας την νοοτροπία και τις προθέσεις τους για εμάς και «για το καλό της περιοχής μας»!

Κάτι ανάλογο προσπάθησαν και με την προσφυγή εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 στο ΕΣΡ.

Κε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι σας καλούμε να καταδικάσετε έντονα και αυστηρά την τακτική αυτή του εκφοβισμού των πολιτών και φορέων της περιοχής μας που επέλεξε να ακολουθήσει η «επενδύτρια» εταιρεία!

Κε Πρόεδρε, κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως, δια την πλήρη ενημέρωση των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου, θέσετε τα προαναφερόμενα υπόψη τους, στην επόμενη συνεδρίαση του Οργάνου.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Mε εκτίμηση,

1. Κίνηση Πολιτών Σούρπης
Γ. ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΣ

2. Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
Χ. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ

3. Οικολόγοι Πράσινοι
Π. ΚΟΛΩΝΙΑΣ.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 10 Ιανουάριος 2009 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 188 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58208824
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.