ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αναμόρφωση του σχεδίου για το φράγμα στον Αποσελέμη ζη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Αποσελέμης, Λαγκάδα
Σ.Ε. ecocrete , Τρίτη, 09 Μάρτιος 2010

Αναμόρφωση του αρχικού σχεδίου για το φράγμα στον Αποσελέμη ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης με Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12/11/09. Ενώ οι εργασίες του καθεαυτού φράγματος βαίνουν προς ολοκλήρωση, ζητά να εγκαταλειφθεί το σχέδιο κατασκευής σήραγγας εκτροπής των νερών του Οροπεδίου Λασιθίου προς το φράγμα και προτείνει συγκεκριμένα τη μεταφορά νερού προς το φράγμα από τον Αλμυρό Ηρακλείου όπως διατυπώνει με υπόμνημα στην Περιφέρεια Κρήτης ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γεώργιος Τσακίρης.

Η Ερώτηση:
 
«Το φράγμα Αποσελέμη, που στο αρχικό σχέδιο περιελάμβανε την κατασκευή χωμάτινου φράγματος, την κατασκευή σήραγγας από το οροπέδιο Λασιθίου (ακύρωση καταβοθρών), εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού και δίκτυα μεταφοράς προς Ηράκλειο και Αγ. Νικόλαο, αποσκοπούσε στην υδροδότηση του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου στην Κρήτη.

Πρόσφατα το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδέχτηκε ότι η τελική ποσότητα υδροδότησης θα ανέρχεται μόλις στο 50% της αρχικά υπολογισμένης, που ήταν 21 εκατ. m3. Επιπλέον, το έργο όπως σχεδιάστηκε είναι αναποτελεσματικό, μεγάλου κόστους και καταστροφικό για το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, γι αυτό και δεν έτυχε αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Η ακύρωση των καταβοθρών (Χώνος) του Οροπεδίου Λασιθίου θα στερήσει σημαντικούς υδατικούς πόρους περιμετρικά του όρους Δίκτη, που -σύμφωνα με μελέτη ιχνηθέτησης του ΙΓΜΕ- τροφοδοτούν τον υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής, από το Νιπηδιτό ως τον Αλμυρό Αγ. Νικολάου. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, με ακύρωση ενός καρστικού συστήματος, περαιτέρω υφαλμύρωση των γεωτρήσεων που τροφοδοτούνται από το σύστημα του Δίκτη και παύση πηγών και αναβλύσεων σε όλη την έκταση.

Για να αποφευχθεί η ακόμα μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή και με δεδομένα, ότι 1) το όλο έργο σημειώνει δραματική καθυστέρηση, 2) τα έργα ενίσχυσης από το Οροπέδιο δεν έχουν ξεκινήσει, 3) ο προϋπολογισμός του έργου έχει υπερβολικά αυξηθεί,

Ερωτάται η Επιτροπή:

Αν προτίθεται να διερευνήσει τη δυνατότητα αναμόρφωσης του αρχικού σχεδίου με την κατάργηση κατασκευής της σήραγγας από το Οροπέδιο, την παραμονή των καταβοθρών του Χώνου και τη στροφή στη μεταφορά νερού από άλλες πηγές (πχ Αλμυρός Ηρακλείου), όπως έχει διατυπώσει με Υπόμνημα στην Περιφέρεια Κρήτης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο».

Η Απάντηση της Επιτροπής:


Η Ερώτηση δεν απαντάται επί της ουσίας. Στην Απάντηση σημειώνεται ότι η Επιτροπή εξετάζει αίτηση τροποποίησης της επιδότησης του έργου με σκοπό την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης, επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός και οι τεχνικές πτυχές του έργου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους και τέλος παραπέμπει σε μια εξίσου γενικόλογη Απάντηση του 2005 σε Ερώτηση του Carl Schlyter, Γερμανού ευρωβουλευτή των Πράσινων.

Η Απάντηση του κ. Hahn, στην ερώτηση του κ. Δανέλλη, εξ ονόματος της Επιτροπής

23 Φεβρουαρίου 2010 (P-5777/2009)

Το έργο Αποσελέμη αφορά την κατασκευή φράγματος ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου στην Κρήτη. Η Επιτροπή έλαβε την απόφαση επιδότησης το Δεκέμβριο του 2002 και η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας ήταν το τέλος του 2007. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του εν λόγω έργου, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά, λόγω νομικών και διοικητικών διαδικασιών, ενώ το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ούτε τεθεί σε λειτουργία. Η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή αίτηση τροποποίησης της απόφασης επιδότησης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας, που έχουν υποβάλει οι εθνικές αρχές.

Σε απάντηση της ερώτησης του κ. βουλευτή, η Επιτροπή θέλει να επισημάνει το γεγονός ότι, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, η επιλογή, ο σχεδιασμός και οι τεχνικές πτυχές του έργου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Ωστόσο, η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, στην απάντησή της με αριθ. P-0637/05 (*), η Επιτροπή έχει ήδη εξηγήσει λεπτομερώς τις ενέργειές της για να εξασφαλίσει τη συμβατότητα του έργου με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να εξασφαλίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην Ελλάδα.

* Πρόκειται για τη σχετική ερώτηση, 15 Φεβρουαρίου 2005, του Carl Schlyter , Γερμανού ευρωβουλευτή των Πράσινων ο οποίος είχε αναλάβει να προωθεί ερωτήσεις που αφορούν την Ελλάδα για λογαριασμό των Οικολόγων Πράσινων, μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος.

Η ερώτηση του Carl Schlyter που μνημονεύεται στην απάντηση:

15 Φεβρουαρίου 2005 (P-0637/05)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Carl Schlyter (Πράσινοι, Γερμανία) προς την Επιτροπή

Θέμα:  Κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Αποσελέμη της Κρήτης

Η κατασκευή του φράγματος στον Αποσελέμη ποταμό της Κρήτης, που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από ΕΕ- CCI:2000_GR-16-C-PE-006, 27/12/02, θα έχει καταστροφικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μια πρόσφατη υδρογεωλογική μελέτη ιχνηθέτησης που πραγματοποίησε το κρατικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της Ελλάδας (ΙΓΜΕ) κατέδειξε ότι τα νερά του «Χώνου» στο Οροπέδιο Λασιθίου διοχετεύονται στον υπόγειο υδροφορέα σε απόσταση 20 χιλιομέτρων ανατολικά, βόρια και δυτικά, τροφοδοτώντας όλες τις υδρογεωλογικές πηγές στην περιοχή αυτή οι οποίες με τη σειρά τους υδροδοτούν τις ίδιες τις πόλεις και κοινότητες (Ηράκλειο, ¶γιος Νικόλαος κτλ) που επρόκειτο να υδροδοτηθούν χάρις στο φράγμα.

Η κατασκευή του φράγματος θα οδηγήσει στη διακοπή αυτής της ροής και στην καταστροφή του υδροφορέα, κατά παράβαση του άρθρου 1, παράγραφοι α και β, του άρθρου 4, παράγραφοι 1.β και 7.α,β,γ,δ,, του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του παραρτήματος V, παράγραφοι 2.1.2 και 2.3.2 της οδηγίας ΕΕ 2000/60/ΕΚ.(1)

Τι δράση προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για το θέμα αυτό;

(1) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σελ.1

Και η τότε απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα:

18 March 2005 (P-0637/2005)
Answer given by Mr Dimas on behalf of the Commission

The Cohesion Fund has approved two funding decisions concerning the construction of the Aposelemis Dam in Crete. The first, issued in 1999, relates to studies and expropriations. The total eligible cost of the co-funded project amounts to about ¤ 10 million and the rate of Community assistance was fixed at 80 %. The second decision was approved on 31 December 2002 and the total eligible project cost amounts to about ¤ 125 million. The rate of Community assistance granted to the project was fixed at 75 %. The project concerns the water supply of the greater Iraklion region and Agios Nikolaos from the Aposelemis Dam. Its aim is to tackle the severe problem of insufficient water resources in six municipalities and nineteen villages. Works include the construction of a barrage, a reservoir basin, water pipe networks, a water treatment station, technical works, access roads as well as design and studies relating to a rational exploitation of the project.

Having received a complaint with regard to this project, the Commission assessed whether the relevant Community environmental legislation had been complied with, i.e. Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment(1), as amended by Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997(2), and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora(3).

The Commission concluded that the project had been submitted to an evaluation with regard to its environmental effects, according to the requirements of Directive 85/337/EEC. It should be stressed that this Directive does not prohibit projects which are likely to have significant effects on the environment, but it sets out a series of procedures for such projects requiring an environmental impact assessment, mainly the preparation of an environmental impact study, the provision of information to the public and the prior consultation of the public and other competent authorities. The environmental terms for the project were approved by Joint Ministerial decisions in 1996 (n°82663) and in 1999 (n°109155).

In addition, given that the project was likely to have a significant effect on a proposed Site of Community Importance under Directive 92/43/EEC, the Commission had requested the Greek authorities to prepare a special supplementary environmental study, in order to assess further the environmental impact of the Aposelemis Dam. Although this was not formally required, since the project had been initiated in September 1994, i.e. before the deadline for transmitting the national lists of proposed Sites of Community Importance, the Greek authorities prepared such a study, which specifically assessed the impact of the project on the proposed site. Following this, additional measures were foreseen to protect the fauna and the flora of the ecosystem. It was therefore not possible to establish an infringement of Directive 92/43/EEC.

Regarding the alleged breach of Directive 2000/60/EC(4), it should be recalled that the deadline for its transposition was 22 December 2003, while the deadline for the implementation of its main provisions is subsequent to this date. Thus, it can not apply to this river dam project, the environmental evaluation of which was concluded in November 1999.

In any case, the approved funding decision requires the environmental terms to be respected, including the measures foreseen in the supplementary environmental study. These requirements have been included as special clauses in the decisions to ensure the successful completion of the project by 31 December 2007. In the framework of the existing procedures on co-financing, the Commission will monitor progress with respect to all these environmental terms and will ask the Greek authorities to officially submit any relevant information, including any recent studies.

(1) OJ L 175, 5.7.1985
(2) OJ L 73, 14.3.1997
(3) OJ L 206 of 22.7.1992
(4) Directive 2000/60/EC of the Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000Σ.Ε.ecocrete

 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 95 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58218041
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.