ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 04 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιστολή του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών ΣΥΒΙΛΑΑ για το Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Βιοκαλλιέργεια - Οικολογική Γεωργία
Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής , Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2010

Η επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ, Κ. Μπατζελή σχετικά με τη διαβούλευση για το Μητρώο Αγροτών και τον Ορισμό του αγρότη.


Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Προς:Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ.Μπατζελή

Θέμα: Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός Επαγγελματία Αγρότη»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Λυπούμαστε που η διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο έχει διάρκεια μόνο μίας εβδομάδας και δίχως να δημοσιοποιείται το σύνολο του κειμένου του σχεδίου νόμου, αλλά μόνο οι άξονες του. Το πλήρες κείμενο και ένα εύλογο διάστημα διαβούλευσης θα έδινε στον αγροτικό κόσμο της χώρας τη δυνατότητα να αναπτύξει τον προβληματισμό του, ώστε να συνδράμει στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Παρόλα αυτά θα θέλαμε στο πλαίσιο του εφικτού να καταθέσουμε τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις.

Όσον αφορά στην δομή και το σκεπτικό των αξόνων του νομοσχεδίου θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ αποσκοπεί στο να ορίσει τον επαγγελματία αγρότη ο οποίος έχει και δικαίωμα εγγραφής στο ΜΑΑΕ. Ορίζει λοιπόν την αγροτική εκμετάλλευση, το καθεστώς ασφάλισης, τον χρόνο απασχόλησης και το εισόδημα που απαιτείται, αλλά δεν ορίζει την γεωργική δραστηριότητα. Στο εισαγωγικό σας σημείωμα θέτετε  ως στόχο την ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας, όμως στα σημεία που δημοσιεύτηκαν προς διαβούλευση έχει παραλειφθεί ο ορισμός της, που είναι κατά την γνώμη μας και ο σπουδαιότερος ορισμός.

Για εμάς ο προσδιορισμός της γεωργικής δραστηριότητας και του γεωργού (ο οποίος δεν είναι άλλος από αυτόν που ασκεί την γεωργική δραστηριότητα) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος οποιουδήποτε νομοθετήματος επιχειρήσει να ορίσει τον επαγγελματία αγρότη. Διαφορετικά κινδυνεύει να κατοχυρωθεί εκ νέου η γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα δίχως αποσαφήνιση του περιεχομένου της. Θεωρούμε λοιπόν πολύ σημαντικούς τους παρακάτω ορισμούς:

Γεωργός είναι όποιος ασκεί μια γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται παρακάτω.

Γεωργική δραστηριότητα είναι μια από τις παρακάτω δραστηριότητες: καλλιέργεια γεωργικής γης, δασοκομία, αλιεία, εκτροφή ζώων και δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις παραπάνω δράσεις. Ως καλλιέργεια του χωραφιού, δασοκομία, αλιεία και εκτροφή ζώων νοούνται οι δραστηριότητες που προορίζονται για την φροντίδα και την εξέλιξη ενός βιολογικού κύκλου ή σε μία αναγκαία φάση του ίδιου κύκλου, με χαρακτήρα φυτικό ή ζωικό. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κτήμα, το δάσος, τα γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια νερά.

Σχετιζόμενες δραστηριότητες θεωρούνται αυτές που ασκούνται από τον ίδιο τον γεωργό και προορίζονται για την παρασκευή, αποθήκευση, συντήρηση, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση των προϊόντων που προκύπτουν κυρίως από την πρωτογενή του παραγωγή καθώς και οι δραστηριότητες που προορίζονται για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών μέσω της χρήσης (αξιοποίησης) των υποδομών, του εξοπλισμού, των δομών και των πόρων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται στην ασκούμενη γεωργική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν (προωθούν, προσθέτουν αξία) στην γη ή στην αγροτική και δασική κληρονομιά, ήτοι δηλαδή στην υποδοχή και φιλοξενία (αγροτουρισμός, για τον οποίο στην χώρα μας δεν υπάρχει ακόμα σχετική νομοθεσία).  

Γεωργική εκμετάλλευση είναι η εκμετάλλευση στην οποία ασκείται η γεωργική δραστηριότητα. Οι υποδομές για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητάς όπως ορίζεται παραπάνω μπορούν να βρίσκονται εντός ή/και εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης (πχ οικοτεχνία, αγροτουρισμός, εστίαση).  

Αντίστοιχη νομοθεσία για τον ορισμό του γεωργού και της γεωργικής δραστηριότητας υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πιο κοντινό μας παράδειγμα τον ιταλικό αστικό κώδικα (codice civile 2135) που αποτελεί και την τελευταία νομοθετική προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων για τον εκσυγχρονισμό της απαρχαιωμένης νομοθεσίας που και εκείνοι είχαν.

Όσον αφορά τα ποσοστά που έχουν προσδιοριστεί μας δημιουργείται ο παρακάτω προβληματισμός: ανεξαρτήτως του αν το ποσοστό εισοδήματος είναι το 50% ή το 35% παραμένει η ανάγκη αποσαφήνισης και αποτύπωσης των γεωργών επαγγελματιών και των γεωργών μερικής απασχόλησης. Αυτό είναι αναγκαίο για να υποστηριχθεί όχι μόνο η ελληνική παραγωγή αλλά και ο έλληνας παραγωγός.

Θα πρέπει ακόμα κατά την γνώμη μας να αποσαφηνιστεί ότι η παραγωγή ιδοπαραγώμενων γεωργικών προϊόντων είναι πάντα η βάση και η προϋπόθεση για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που μπορεί να έχει μια γεωργική εκμετάλλευση στην πορεία της καθετοποίησής της. Θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο ποσοστό του γεωργικού εισοδήματος θα πρέπει να κατέχει η παραγωγή ιδιοπαραγωμένων προϊόντων, εκτός ΑΠΕ και αγροτουρισμού, ώστε να χαρακτηρίζεται το εισόδημα ως γεωργικό και ο κάτοχός του γεωργός. Διαφορετικά μπορεί να οδηγηθούμε σε στρεβλώσεις.  

Σχετικά με τις ΑΠΕ, ο γεωργός θα πρέπει να μπορεί να τις αξιοποιήσει αλλά ως συμπληρωματική δραστηριότητα.

Σχετικά με τον αγροτουρισμό, επισημαίνουμε ότι είναι μια δράση που μπορεί να ασκηθεί μόνο από αγρότες φυσικά ή νομικά πρόσωπα επίσης ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Κάθε άλλος που ασκεί παραπλήσιες δραστηριότητες ασκεί τουρισμό και όχι αγροτουρισμό. Αυτόν τον διαχωρισμό πρέπει να διασφαλίσει και η παρούσα νομοθεσία περί ορισμού του γεωργικού επαγγέλματος αλλά και η νομοθεσία περί αγροτουρισμού, η οποία ακόμα δεν υφίσταται.

Είναι σημαντικό ακόμα να αποσαφηνιστεί επιτέλους και το νομικό καθεστώς για την οικοτεχνία και την μικρής κλίμακας μεταποίηση ιδιοπαραγωγμένων προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές με τα πολεοδομικά και αδειοδοτικά ζητήματα. Η μεταποίηση ιδιοπαραγώμενων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν θα πρέπει να επιφέρει αλλαγή στον ασφαλιστικό φορέα, αλλά ως κομμάτι της γεωργικής δραστηριότητας να καλύπτεται από τον ΟΓΑ.

Εν κατακλείδι ο ασκών την γεωργική δραστηριότητα πρέπει για το σύνολο των δραστηριοτήτων του που είναι από την καλλιέργεια μέχρι την πώληση των προϊόντων του, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας διάθεσης των προϊόντων του στον καταναλωτή, καθώς επίσης και για την παραγωγή ενέργειας ή υπηρεσιών, όπως ο αγροτουρισμός, να υπόκειται σε ενιαίο φορολογικό καθεστώς για το σύνολο τους καθώς και σε έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα, τον ΟΓΑ.

Πιστεύοντας ότι τα παραπάνω θα συνδράμουν στον διάλογο που έχει ανοίξει, αναμένουμε το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ του ΣΥΒΙΛΑΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 90 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58218335
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.