ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 03 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πρόταση της ΟΚΜ για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων σ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Κίνηση Μεραμβέλλου - Ανακοινώσεις
Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου , Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012


Το θέμα των αδέσποτων ζώων αποτελεί πρόβλημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς αυτά αποτελούν εστίες παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων, πρόβλημα πολιτισμικό αφού είναι θέμα παιδείας και ηθικής η αντιμετώπιση κάθε ζωντανού οργανισμού και, τέλος, είναι πρόβλημα κοινωνικό, με αντίκτυπο στην εικόνα του τόπου μας και αρνητική επίδραση στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι είναι θέμα μείζονος σημασίας, που η αντιμετώπισή του δεν αφήνει περιθώριο για άλλη αναβολή.

Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου, μετά από έρευνα για τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, αλλά και μετά από συζητήσεις με Φιλοζωικά σωματεία, τα οποία είναι πολύ καλοί γνώστες του θέματος και των αναγκών, προβαίνει στην εισήγηση των παρακάτω προτάσεων για τη διαχείριση του προβλήματος. Οι προτάσεις παραθέτονται με σειρά προτεραιότητας, με βάση το βαθμό συμβολής τους στη λύση του προβλήματος:

1. Εκπαίδευση - Επιμόρφωση - Προαγωγή φιλοζωίας:

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς, της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, και κυρίως της προώθησης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της ιδέας της φιλοζωίας προτείνουμε:

• Ενημερωτική εκστρατεία του δήμου με αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, ημερίδες, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις στην τοπική εφημερίδα κτλ.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια σε νηπιαγωγεία και σχολεία με προβολές, και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση και το χειρισμό των αδέσποτων ζώων.

Η ενημέρωση του κοινού στον τρόπο χειρισμού και προστασίας των κατοικιδίων και κυρίως η ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε αυτά, που θα οδηγήσει στη μείωση της κακομεταχείρισης και εγκατάλειψης των ζώων, είναι ίσως το σημαντικότερο όπλο καταπολέμησης του προβλήματος των αδέσποτων από τη ρίζα του.

2. Πρόγραμμα στειρώσεων των αδέσποτων ζώων:

Η συστηματική στείρωση των αδέσποτων θα μειώσει σημαντικά το ρυθμό αύξησής τους περιορίζοντας σημαντικά το πρόβλημα. Ως εναλλακτικές λύσεις για το σκοπό αυτό παραθέτουμε τις εξής:

• Κατασκευή/ Διαμόρφωση ήδη υπάρχοντος κτίσματος σε υποτυπώδη κλινική, που θα τηρεί όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές, και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στειρώσεων. Οι στειρώσεις θα πραγματοποιούνται από εθελοντές κτηνιάτρους -αλλοδαπούς και μη-.

• Προκήρυξη διαγωνισμού του Δήμου προς τους ιδιώτες κτηνιάτρους για την ανάληψη και διεκπεραίωση του προγράμματος στειρώσεων των αδέσποτων ζώων.

Η διαδικασία στείρωσης κάθε ζώου θα πρέπει να συνοδεύεται από τους απαραίτητους εμβολιασμούς του, αποπαρασιτική αγωγή και ηλεκτρονική σήμανση. Στη συνέχεια, θα προωθείται για υιοθεσία ή θα επανεντάσσεται στο οικείο του περιβάλλον.

3. Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων:

• Συγκρότηση συνεργείου από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που θα καθοδηγείται και θα ελέγχεται στο έργο του από κτηνίατρο, ο οποίος θα οριστεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Το συνεργείο θα είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή των αδέσποτων, τη μεταφορά τους στο καταφύγιο, την κλινική στειρώσεων ή στον ιδιώτη κτηνίατρο που θα έχει σύμβαση με το δήμο, καθώς και για την επανένταξή τους στον περιβάλλον τους όταν αυτό θα κρίνεται σκόπιμο.

• Παραχώρηση κατάλληλου οχήματος για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταφορών.

• Αγορά από το Δήμο του ειδικού ανιχνευτή ηλεκτρονικής σήμανσης (η δαπάνη αγοράς του οποίου βαρύνει το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), και εντατική χρήση του από το συνεργείο για έλεγχο των σημανσμένων και μη, αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Έτσι, θα προαχθεί το ποσοστό των σημανσμένων ζώων και θα μειωθεί η εγκατάλειψη κατοικιδίων.

4. Υιοθεσία:

Τα αδέσποτα ζώα, μετά την περισυλλογή τους και την κτηνιατρική εξέταση, είτε θανατώνονται εάν έχουν ανίατο νόσημα ή είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, είτε θεραπεύονται σε περίπτωση που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, εμβολιάζονται, στειρώνονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, αυτά τα ζώα μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά σε καταφύγιο του Δήμου ή οικείου Δήμου ώσπου να υιοθετηθούν, ή επανεντάσσονται στο περιβάλλον τους. Για τη δραστικότερη μείωση λοιπόν του πληθυσμού των αδέσποτων προτείνουμε:

• Συνεργασία του Δήμου με τοπικά φιλοζωικά σωματεία για την προώθηση των ζώων για υιοθεσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

5. Ίδρυση καταφυγίου ζώων:

• Ο Δήμος, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους Δήμους ή/και ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές, θα πρέπει να ιδρύσει και να λειτουργήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το καταφύγιο αυτό, που η ίδρυση και η λειτουργία του θα πρέπει να διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, θα αποτελεί χώρο προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης των ζώων, ώσπου δηλαδή να δοθούν για υιοθεσία ή να επανενταχθούν στο οικείο περιβάλλον τους. Επιπλέον, στο καταφύγιο θα πρέπει να γίνονται δεκτά κατοικίδια ζώα τα οποία δε μπορούν να διατηρήσουν άλλο στην κατοχή τους οι ιδιοκτήτες τους για λόγους ανωτέρας βίας (θάνατος ιδιοκτήτη, εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης, μετανάστευση κτλ.). Τα ζώα αυτά θα μπαίνουν επίσης στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων (στείρωση, υιοθεσία κτλ.).

• Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντρο­φιάς. {Αριθμ. 207106/11 (ΦΕΚ 2957 Β/23-12-2011)}

6. Εφαρμογή του Ν. 4039/2012:

• Μέτρα για την επίβλεψη (π.χ. αστυνόμευση για έλεγχο παρουσίας “βαρελόσκυλων”) και την αυστηρή τήρηση του ν. 4039/2012 (Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό) και επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

• Διάθεση (σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο), των ποσών που εισπράττονται από τα νόμιμα πρόστιμα, αποκλειστικά για τη βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου και κτηνιατρικής κλινικής και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

7. Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων:

Επειδή, δυστυχώς, η εικόνα πτωμάτων ζώων αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να υπάρχει άμεση μέριμνα. Η συλλογή τους με τα απορριματοφόρα οχήματα φυσικά δεν αποτελεί λύση και είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς αποτελούν λοιμώδεις εστίες. Σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις οι εναλλακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται είναι οι εξής:

• Υγειονομική ταφή όλων των νεκρών ζώων σε χώρους που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

• Αποτέφρωση των πτωμάτων.

Τα μέτρα πρέπει να τεθούν σε ισχύ άμεσα. Τα παιδιά μας θα πρέπει να γαλουχηθούν με αξίες, όπως σεβασμό προς κάθε έμβιο οργανισμό, αγάπη για τη φύση, το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης. Αυτό πρέπει να είναι το πρόσωπο και όλης της τοπικής κοινωνίας. Σε κανέναν δεν αρέσει η εικόνα παραμελημένων αδέσποτων, κακοποιημένων και νεκρών ζώων. Αλλοτριώνει κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά και αποτελεί εικόνα ντροπής για όλους μας και μεγάλο πλήγμα στον, ζωτικής σημασίας για το δήμο μας, τουρισμό.

Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 598 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58210451
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.