ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 15 Δεκ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περί διαχείρησης των υδατικών πόρων Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 07 Οκτώβριος 2004

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α) Αρχές και σχεδιασμός

Σήμερα περισσότερο από κάθε φορά, η αξιοποίηση των υδατικών πόρων βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω αύξησης του πληθυσμού, και της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης σε νερό και διατροφή, αλλά και των τεχνικών έργων διευθέτησης, ποταμών, ρεμάτων, λιμνών κ.α, τα οποία δημιουργούν τοπικές αντιπαραθέσεις μικρής η μεγάλης έκτασης και έντασης που οδηγούν στην πλειοψηφία τους στον ακυρωτικό δικαστή.

Ήδη στην Κρήτη υπάρχουν αρκετά υδραυλικά έργα, το οποία μετά από πολυετή αντιδικία, άλλα προχωρούν, αλλά προσβάλλονται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, άλλα λιμνάζουν υπο το καθεστώς ασφαλιστικών μέτρων και άλλα κατασκευασμένα παρουσιάζουν αστοχίες. Μεταξύ αυτών μπορώ να αναφέρω «το Φράγμα της Φανερωμένης», «το Φράγμα του Αποσελέμη», « το Φράγμα της Πλακιώτισσας», «το Φράγμα του Ινίου», «η Λιμνοδεξαμενη του Σκοινιά», «η Λιμνοδεξαμενη Κραβάδω», «ο Εμπλουτισμός του Υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαράς», «η διερεύνηση της αφαλάτωσης του Αλμυρού Ηρακλείου» κ.α.

Τα φαίνομενα αυτά, αν συνδυαστούν με την εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα γλυκού νερού τοπικά, αλλά και παγκόσμια, αλλά και με τα πρόβλημα ρύπανσης των υδατικών πόρων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης που αποβλέπουν στην άριστη κατανομή των υδατικών πόρων.

Με τον όρο Διαχείριση Υδατικών Πόρων εννοούμε τη συστηματική κατά χώρο και χρόνο παρακολούθηση τόσο της διαθεσιμότητας και των αναγκών του νερού, όσο και τη λήψη των αναγκών μέτρων για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη αναγκών κάθε χρήστη, καθώς και την διευθέτηση και αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανοιγμάτων στην προσφορά και τη ζήτηση νερού.

Οι βασικές αρχές αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων μια περιοχής θα πρέπει να είναι οι εξής:

α) Η γνώση όλων των ποιοτικών χώρο – χρονικών μεταβολών των υδάτινων πόρων σε ετήσια και ημερήσια βάση, β) Η μέση υπόγεια και επιφανειακή απορροή του νερού, γ) Οι τεχνικοοικονομικές δυνατότητες για κατασκευή έργων και λήψη μέτρων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, δ) Η κατασκευή έργων πολλαπλής σκοπιμότητας, ε) Η εκτίμηση των ανήκων σε νερό (ποσότητα, ποιότητα), στ) Η τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διερεύνηση τεχνολογιών διαχείρισης μέτρων για τη μείωση της ζήτησης, ζ) Η διατήρηση του οικοσυστήματος, η) Τα θεσμικό Πλαίσιο.

Η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο τόπο μας πρέπει να συνδέεται με τρία βασικά είδη σχεδιασμών:

α) Τον γενικό αναπτυξιακό σχεδιασμό ή Στρατηγική Διαχείριση (επίπεδο χώρας), β) Τον διαχειριστικό σχεδιασμό (επίπεδο υδατικού διαμερίσματος), γ) Τον σχεδιασμό σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή σε επίπεδο ή σε επίπεδο αυτόνομης υδρολογικά περιοχής (π.χ, νησιά)

Όλοι οι παραπάνω σχεδιασμοί διέπονται από ένα κοινό τρόπο εξέλιξης και σε κάθε ένα είδος σχεδιασμού μπορούν να διακριθούν οι εξής φάσεις:

α),Τοποθέτηση των σκοπών (κάλυψη αναγκών ζήτησης) που πρέπει να εκπληρωθούν μελλοντικά και στη διάρκεια του χρόνου ισχύος κάθε σχεδίου, β)Συγκέντρωση όλων των απαιτουμένων πληροφοριών (υδρολογικά, υδρογεωολογικά, υδραυλικά, και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της περιοχής) για το αντικείμενο σχεδιασμού, για τις αλληλεπιδράσεις του με το περιβάλλον καθώς και για τα αποτελέσματα προηγηθέντων σχεδιασμών, γ) Ανάλυση πληροφοριών, δ) Διατύπωση και συντονισμός των προτεινομένων μέτρων (κατασκευή υδρονομικών και υδραυλικών έργων, προστασία οικοσυστήματος), ε) έλεγχος της εφαρμοσιμότητα των μέτρων και των επιπτώσεων τους στο αντικείμενο σχεδιασμού, στ) Αξιολόγηση των συνεπειών τους στο αντικείμενο σχεδιασμού, ζ) Λήψη της απόφασης για τα τελικά μέτρα (τελικά σχέδια) και προετοιμασία της εφαρμογής (εκτέλεσης) του τελικού σχεδίου.

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων έχει σαν στόχους την ικανοποίηση της ζήτησης διαφόρων τομέων (γεωργία, βιομηχανία, ύδρευση), την προστασία της περιοχής από ακραία υδρολογικά φαινόμενα (πλημμύρες- ξηρασίες) και τη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η επιφανειακή απορροή μιας υδρολογικής λεκάνης αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο για το σχεδιασμό έργων τα οποία θα αξιοποιήσουν τους υδατικούς πόρους.Η κατασκευή αυτών των έργων (ταμιευτήρων), που είτε συλλέγουν νερό είτε ρυθμίζουν κατάλληλα τη χρονική και χωρική δίαιτα και την ποιότητά του, είτε προστατεύουν από τις καταστροφικές του συνέπειες θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του υδατικού σχεδιασμού.

Επειδή, οι υδατικοί πόροι είναι περιορισμένοι σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. η άριστη διαχείριση τους πρέπει να γίνεται με βάση πολλαπλά κριτήρια. Προς την κατεύθυνση διευκολύνει σημαντικά η κατασκευή και η αξιόπιστη περιγραφή. Έτσι, τα περισσότερα διαχειριστικά μοντέλα έχουν την μορφή προβλήματος μεγάλης κριτικής .και άριστης μορφής, του οποίου η επίλυση δίνει την άριστη επιθυμητή απόφαση. Συχνά τα αποτελέσματα ενός τέτοιου προβλήματος επιβεβαιώνεται με τεχνικές προσομοίωσης με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατή η λεπτομερής παρακολούθηση του υδατικού συστήματος με αναφορά τόσο στις οικονομικές όσο και στις φυσικές εισροές.

Β) Μέτρα:

Τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά από αυτά για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των υδατικών πόρων στον αγροτικό τομέα, (ο οποίος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των υδατικών πόρων της χώρας, έχει σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού) και τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τα τεχνολογικά, οικονομικά, θεσμικά και πολιτιστικά δεδομένα είναι τα εξής:

Βραχυπρόθεσμα: 1) Συντήρηση των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τον περιορισμό των απωλειών νερού κατά την μεταφορά και διανομή του στους τόπους κατανάλωσης. 2) Κατασκευή μικρών φραγμάτων εντός των ποταμών και των χειμάρρων για την συγκράτηση, αποθήκευση και μεταφορά νερού. 3) Αξιοποίηση των επιφανειακών νερών με κατασκευή εξωποτάμιων και εξωχειμμαρικών λιμνοδεξαμενών κυρίως σε ορεινές και νιώτικες περιοχές. 4) Μελέτη και υπολογισμός του υδατικού δυναμικού κατά υδρολογική λεκάνη και υδατικό διαμέρισμα με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. 5) Διαχείριση των ορεινών λεκανών απορροής και της βλάστησής τους με σκοπό την όσο δυνατό μεγαλύτερη παραγωγή νερού. 6) Δημιουργία υδρονομικών αναδασώσεων στις μερικώς δασοσκεπείς και στις γυμνές δασικές εκτάσεις για τη συγκράτηση της επιφανειακής απορροής, την αύξηση της διήθησης και αποθήκευσης των κατακρημνισμάτων της βροχής. 7) Εκπαίδευση των αγροτών και συμβουλές από πλευράς ειδικών για τη χρησιμοποίηση οικονομικών σε νερό μεθόδων άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών τους. 8) Στελέχωση των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που έχει σχέση με την διαχείριση και ανάπτυξη των υδατικών πόρων.

Μακροπρόθεσμα: 1) Διευθέτηση των χειμμαρικών ρευμάτων για αποτροπή των πλημμύρων και της διάβρωσης. 2) Κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτικών έργων με συνδυασμένη πολλαπλή χρήση του νερού για γεωργική, βιομηχανική, ενεργειακή και τουριστική εκμετάλλευση. 3) Κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτικών έργων εναποθήκευσης επιφανειακών νερών σε λιμνοδεξαμενές κυρίως σε μικρές λεκάνες απορροής για αστική και αγροτική αξιοποίηση. 4) Διερεύνηση δυνατοτήτων μεταφορά βέρους από λεκάνες απορροής πλούσιες σε υδατικό σε άλλες περιοχές που έχουν καλύτερες συνθήκες αγροτικής ανάπτυξης. 5) Ανδιάρθρωση των καλλιεργειών και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε καλλιέργειες που δεν θα είναι υδροβόρες. 6) Βελτίωση ή ανακατασκευή των παλιών αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για την οικονομικότερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του νερού με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους. 7) Περιορισμός των χρησιμοποιουμένων χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 8) Εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού των αποβλήτων στις κτηνοτροφικές μονάδες για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδατικών πόρων. 9) Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με τα σύγχρονα δεδομένα και τις σύγχρονες ανάγκες τις κοινωνίας.

Γ) Συμπέρασμα:

Η αξιοποίηση των υδατικών πόρων της χώρας μας εμφανίζει μια αντίφαση. Ενώ το πρώτο υδατικό δυναμικό είναι υψηλό σε σχέση με τις ανάγκες των διαφόρων χρήσεων, παρατηρείται πλημμελής κάλυψη αυτών των αναγκών ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό εν μέρει οφείλεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για γεωργική, αστική και βιομηχανική χρήση, στην ανισοκατανομή των βροχοπτώσεων και την παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων ετών. Η κύρια όμως και γεναιουσιουργός αιτία είναι η κακή διαχείριση του αναγνώσιμου αυτού φυσικού πόρου, που αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό από τους καταναλωτές ως ελεύθερο αγαθό. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει πλήρης κοστολόγηση και τιμολόγηση και έλεγχος για την προστασία αυτού του φυσικού πόρου και ο περιορισμός της σπατάλης δεν είναι επαρκής.Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τη χάραξη μια εθνικής υδατικής πολιτικής ψηφίστηκε ο νόμος 1739/ 1987, ο οποίος όμως εφαρμόστηκε σε περιορισμένο βαθμό. Με δεδομένη τη δυσκολία ανεύρεσης νέων υδατικών πόρων, η πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει άμεσα την καλύτερη διαχείριση του νερού.

Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι υδατικοί πόροι αποτελούν σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη διατήρηση της ζωής, όσο και για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας. Το νερό ως φυσικός πόρος, που συμμετέχει στις παραγωγικές διαδικασίες, προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα ή αδυναμία επέκτασής τους και επηρεάζει τη αποδοτικότητά τους.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Οκτώβριος 2004 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 272 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 40172354
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.