ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 02 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 30 Νοέμβριος 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΜΕΡΟΣ 1.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

O πρώην πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. κ Π. Κάπρος τον Φεβρουαρίου 2002, κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στον ¶γιο Νικόλαο παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλου, είχε ανακοινώσει την εκπόνηση μελέτης η οποία θα διερευνούσε κατά πόσο είναι εφικτή η μεταφορά και ενίσχυση του δικτύου του νησιού με «φυσικό αέριο». Ο ίδιος, με δηλώσεις του στον τοπικό τύπο ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο θα χωροθετηθεί στη θέση Κορακιά του Δήμου Γαζίου και θα σηκώσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό βάρος της Κρήτης. Προϋπόθεση που επέβαλε ο Δήμος Γαζίου ήταν η σταδιακή μεταφορά, όλων των οχλουσών βιομηχανιών από τα Λινοπεραματα στη θέση αυτή.

Η Κρήτη τότε διέθετε δύο πόλους παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,ένα στα Λινοπεραματα Ηρακλείου ισχύος μαζί με την επέκταση περίπου 250 MW και ένα άλλο στη Ξηλοκαμάρα Χανίων ισχύος περίπου 300 MW,ενώ βρισκόταν στο στάδιο κατασκευής Ατμοηλεκτρικός Σταθμός στον Αθερινόλακο Λασιθίου ισχύος 190 MW (σήμερα μετά από μια δεκαετία τέθηκαν σε λειτουργία για τις ανάγκες κάλυψης ισχύος ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων 50 ΜW).

Από την άλλη η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης έχει φθάσει μέχρι σήμερα στα 80 ΜW.Ενώ αναμένεται η εγκατάσταση και λειτουργία άλλων 54 MW, των οποίων η λειτουργία έχει καθυστερήσει πάνω από δύο χρόνια κυρίως για γραφειοκρατικούς λόγους και της χρονοβόρας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επίσης η περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την ΡΑΕ προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν το οξύτατο ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης μεσομακροπρόθεσμα, συγκάλεσαν στα τέλη Απριλίου 2004 ημερίδα,με αντικείμενο τη μεταφορά και χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γνωστό ότι είχαν προηγηθεί σχετικές με το φυσικό αέριο μελέτες από την ΔΕΗ το 1991, από την ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου) το 1996-97, οι οποίες όμως κρίθηκαν ασύμφορες ή απλώς έμειναν προτάσεις σε κάποιο γραφείο υπουργείου, για λόγους (όπως έχω προαναφέρει σε πολλά δημοσιεύματα) αδιαφορίας, έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά προ πάντων αδυναμίας συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Ε προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό ανώτατου ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ (58.650.000 δρχ), για την εκπόνηση «Στρατηγικής Μελέτης Προμήθειας Φυσικού Αερίου για τη Νήσο Κρήτη». Ο σύμβουλος (το έργο αυτό κατοχυρώθηκε στην Βρετανική Εταιρία Αdvαntika) κλήθηκε να εκπονήσει την ως άνω μελέτη για εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 250 MW.Η ΡΑΕ έδωσε αυστηρές εντολές στους εγγλέζους, ώστε να ερευνηθούν όλες οι παράμετροι και κυρίως να δοθεί βάρος στο ζήτημα της μεταφοράς του φυσικού αερίου και χρονοδιάγραμμα 4 μηνών, ώστε να κριθεί τελικά εάν είναι συμφέρουσα η μεταφορά, η αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου. Η απάντηση από την Αγγλική εταιρεία καθυστέρησε πολύ, αφού ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες (στο μεταξύ παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΡΑΕ κ. Κάπρος, αφού ήλθε σε αντιπαράθεση με την ΔΕΠΑ για τα τιμολόγια φυσικού αερίου και με τη Δ.Ε.Η για σκόπιμη καθυστέρηση κυρίως μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας). Η γνωμοδότηση της ATVANTIKA ήταν θετική και έδωσε το πράσινο φως για κατασκευή του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στην Κορακιά ισχύος 250 MW.

Β) ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ:

Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, άρα η διαθεσιμότητα του εξαρτάται από την επάρκεια των κοιτασμάτων (οι σημερινές προβλέψεις είναι 80-100 χρόνια). Δεν πρέπει να σχετίζεται με το υγραέριο βουτάνιο (C4H10) ή προπάνιο (C3H4) που χρησιμοποιείται σε φιαλίδια και φιάλες συνήθως για καφέ η μαγείρεμα τα οποία είναι παράγωγα καύσιμα από τα διυλιστήρια, επομένως η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από την παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων. Είναι αλαφρύτερο από τον αέρα, οπότε σε περίπτωση διαρροής διαφεύγει αποκλειστικά προς την ατμόσφαιρα, ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και επομένως μπορεί να διεισδύσει σε περίπτωση διαρροής και μέσα από φρεάτια υπόγεια σε αποχετευτικούς αγωγούς., δεδομένου δε το ότι το σημείο ανάφλεξης του φυσικού αερίου είναι διπλάσιο από αυτό του υγραερίου, η επικινδυνότητα είναι μεγαλύτερη για το υγραέριο. Η ανωτέρα θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου κυμαίνεται από 9.000–11.000 Kcal/NM3,ενώ του υγραερίου είναι υψηλότερη 23.000-30.000 Kcal/NM3, που αν αυτό συνδυαστεί και με τη σχετική πυκνότητα των δύο καυσίμων σημαίνει ότι το φυσικό αέριο και το υγραέριο δεν είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ένα σε καυστήρες που είναι σχεδιασμένοι για την καύση του άλλου.

Γ) ΧΡΗΣΕΙΣ:

Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε με απλά λόγια την εικόνα του αερίου, θα λέγαμε ότι είναι εύχρηστο, αποδοτικό, καθαρό και οικονομικό καύσιμο ειδικά σε σχέση με το πετρέλαιο. Αν δε σε όλα αυτά προσθέσουμε και την διαθεσιμότητα του, τις εξελιγμένες τεχνολογίες και την αξιοπιστία στην παροχή του, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην βιομηχανία, στο σπίτι στις επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, στην αυτοκίνηση και τις μειωμένες εκπομπές στο περιβάλλον κατά την καύση του θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε στην Κρήτη, ως εναλλακτική λύση μετά τις Α.Π.Ε.. Οι χρήσεις του φυσικού αερίου ανά τομέα είναι:

1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – Βιομηχανία: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο και η κατανάλωση του από τη Βιομηχανία είναι η νέα μεγάλη πρόκληση στη χρήση του και ελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, μετά την απελευθέρωση της ενέργειας, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς και οι σταθμοί συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αποκτούν ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα. Οι φυσικές αντιρρυπαντικές ιδιότητες του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με το φθηνό κόστος παραγωγής και την υψηλή απόδοση σε θερμική απόδοση, το καθιστούν μοναδικό καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή από άλλα συμβατικά καύσιμα και φιλικότερο προς το περιβάλλον μετά τις Α.Π.Ε. Η Δ.Ε.Η έχει συνάψει 25ετή σύμβαση συνεργασίας με την Δ.Ε.ΠΑ και έχει ήδη σε λειτουργία μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο.

Σχετικά με τη Βιομηχανία με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων που το χρησιμοποιούν.

2. Φυσικό αέριο στο σπίτι: Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη και πάνω από τα μισά νοικοκυριά της Αμερικής απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη σταθερή παροχή φυσικού αερίου.

3. Φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα: Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοίας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου.

4. Φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση: Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου συνεχώς επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι μια πρακτική απόδειξη ότι το φυσικό αέριο είναι πραγματικά το καύσιμο του μέλλοντος και ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη λύση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβλήματος της ανθρωπότητας. Η κίνηση λεωφορείων με φυσικό αέριο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και η ΔΕΠΑ είναι από τις πρώτες που το εφάρμοσαν. Τριακόσια λεωφορεία της ΕΘΕΛ με αυτοκίνηση τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία. στην πρωτεύουσα, παράλληλα με την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς ανεφοδιασμού στην Ευρώπη.

5. Προστασία του περιβάλλοντος: To φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα, αλλά η εκπομπή αέριων ρύπων το κατατάσσει μετά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος σύγκριση που θα κάνουμε στο επόμενο δημοσίευμα.

Συνεχίζεται:

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.ΚΕ.Ε.Κ.

... (0 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 142 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58196346
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.