ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς Τετάρτη 31 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Ρυθμιστικό Ηρακλείου Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κίνηση Μεσσαράς - Διαμετακομιστικός σταθμός στον κόλπο της Μεσσαράς
Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον , Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011

Για τη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Ηρακλείου»

Σχετικά με τη διαβούλευση όσον αφορά στο Α Στάδιο της μελέτης για το «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου», που εκπονήθηκε από την «ΧΩΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» και παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο στις 28 Ιουλίου, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Ενώ η μελέτη και ο σχεδιασμός δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο του Νομού Ηρακλείου, γίνεται ωστόσο αποσπασματική αναφορά – και στα τρία σενάρια και στο πλαίσιο της μεταφοράς του διαμετακομιστικού ρόλου του Λιμένα του Ηρακλείου- σε ένα έργο που αναφέρεται ως ΅ΆπρογραμματιζόμενηΆΆ δημιουργία διαμετακομιστικού σταθμού στο Τυμπάκι και που θίγει τόσο το Δήμο Φαιστού όσο και τους όμορους δήμους.

Πιστεύουμε ότι στο ΡΣΗ θα πρέπει να επανεξεταστεί πλήρως το ζήτημα που αφορά στο διαμετακομιστικό ρόλο του λιμένα του Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις που από το 2005 έχουν εκφράσει τόσο η Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον όσο και το Νομαρχιακό συμβούλιο του Ρεθύμνου, τα δημοτικά συμβούλια των προ-Καλλικρατικών δήμων Τυμπακίου, Λάμπης, Κουρητών και Φοίνικα αλλά και οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς της περιοχής και που αφορούν στη δημιουργία διαμετακομιστικού σταθμού στο Τυμπάκι.

Σχετικά με την Μελέτη για το ΡΣΗ οι αντιρρήσεις μας αφορούν:

Στην αναφορά του Τυμπακίου ως ΅Ά προγραμματιζόμενουΆΆ τόπου χωροθέτησης του έργου (διαμετακομιστικού σταθμού), η οποία δεν προκύπτει από χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό, ούτε από άλλο σχεδιασμό εθνικού επιπέδου, ούτε από μελέτη σκοπιμότητας που να διερευνά και να αποδεικνύει ωφέλεια είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο, αλλά ούτε έχει υπάρξει και κάποια άλλη μελέτη που να την αιτιολογεί. Αντιθέτως η ζώνη όπου αυτό τοποθετείται, στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Το γεγονός ότι η δημιουργία διαμετακομιστικού σταθμού περιλαμβάνεται στο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο αόριστα τοποθετημένο στο Νότο της Κρήτης, ουδόλως νομιμοποιεί την αυθαίρετη χωροθέτησή του από τη μελέτη του ΡΣΗ στο Τυμπάκι, αφού το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν καθορίζει χρήσεις γης και δεν χωροθετεί έργα, αλλά παρέχει απλά κατευθύνσεις. Εξάλλου δεν έχει εκπονηθεί καμιά μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ αντιθέτως στην ίδια περιοχή υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura τις οποίες η πολιτεία έχει δεσμευτεί να προστατεύσει με την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, και Διαχειριστικών Σχεδίων απΆ όπου μπορεί και πρέπει να προκύψουν οι περιβαλλοντικοί όροι προστασίας τους και ο βαθμός όχλησής τους από δραστηριότητες. Όταν, μάλιστα οι δραστηριότητες αυτές είναι τόσο επιβαρυντικές, όσο ένας διαμετακομιστικός σταθμός, οι όροι προστασίας των περιοχών αυτών θα μπορούσαν να τις ανατρέψουν.

Τέλος στην περιοχή αναφοράς από το ΡΣΗ της εγκατάστασης της διαμετακομιστικής δραστηριότητας δεν λαμβάνεται υπόψη ότι 86% της απασχόλησης συγκεντρώνεται στη γεωργία και τον τουρισμό (κύρια στον πρωτογενή τομέα) και ότι από το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο προβλέπεται «Διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν: (α) την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, (β) τη Θεσσαλία, (γ) την Κοιλάδα του Σπερχειού και την Κωπαΐδα, (δ) τους κάμπους, ένθεν και ένθεν του Αμβρακικού, της ¶ρτας και του Αγρινίου, (ε) τους κάμπους της Κορινθίας και της Αργολίδας, της Πάτρας και του Πύργου, (στ) το Μεσσηνιακό κάμπο και τους κάμπους της Λακωνίας και (ζ) το Ηράκλειο – Μεσσαρά - Ιεράπετρα στην Κρήτη.»

Η βιομηχανοποίηση της περιοχής από τη δημιουργία διαμετακομιστικής ζώνης έρχεται σε άμεση σύγκρουση τόσο με τον παραπάνω στόχο του Εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, όσο και με τις προθέσεις της μελέτης του ΡΣΗ όπως αυτές αναλύονται και που αφορούν :

• στην προοπτική παραπέρα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής, αλλά και του αγροτικού χώρου (αγροτουρισμός, περιήγηση, φυσιολατρικός τουρισμός, οικοτουρισμός, κ.λ.π.), με κέντρο βάρους τη διατήρηση της αισθητικής οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της φέρουσας ικανότητας των φυσικών πόρων και του τοπίου.

• στις δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης των πλούσιων φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, με ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τα διεθνώς προστατευόμενα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα, σύσταση και λειτουργία Φορέων διαχείρισης, καθώς και δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικών και πολιτιστικών διαδρόμων που να συνδέουν τους φυσικούς οικοτόπους, τους λόφους και τις οροσειρές, τα φαράγγια, τα δάση και δασικές εκτάσεις, τα αγροδασικά τοπία, τους ποταμούς και τις παραποτάμιες ζώνες, το παραλιακό μέτωπο και τα πολιτιστικά τοπόσημα – αρχαιολογικούς χώρους.

• στη δυνατότητα ανάσχεσης της πτωτικής απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σε μια προοπτική προστασίας του παραγωγικού τομέα και εκσυγχρονισμού του, με ταυτόχρονη στροφή προς τις βιολογικές καλλιέργειες και τη βιολογική κτηνοτροφία εξαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και τη μεταποίηση των προϊόντων του (εφόσον ληφθούν επιπλέον μέτρα απορρύπανσης και περιορισμού της χρήσης αγροχημικών), συνδέοντας παράλληλα την εγχώρια παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφής με συμπληρωματικές δραστηριότητες τουρισμού – πολιτισμού (κρητική κουζίνα, δραστηριότητες υπαίθρου, οικοτεχνία, χειροτεχνία, φάρμες υγιεινής διατροφής και διαίτης, κ.λ.π.)

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την αφαίρεση από την Μελέτη ΡΣΗ κάθε αναφοράς που γίνεται στο σενάριο εγκατάστασης διαμετακομιστικού σταθμού στο Τυμπάκι και στο Νότο του Ηρακλείου.

Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2011 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 95 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58187453
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.